reklama
Podpořte nás v boji proti propagandě mediálního a politického mainstreamu!
Budeme vám vděční za pravidelné příspěvky v jakékoli výši. Můžete se spolehnout, že ani jedna koruna z darované sumy nepřijde nazmar. Předem děkujeme. Společně zvítězíme!

Číslo účtu: 2700168305 / 2010, Fio banka a.s., Variabilní symbol: 002
Ze zahraničí: IBAN: CZ2320100000002700168305, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Defétismus modré elity

ODS

A jsme u dalšího z paradoxů, které se na ODS v poslední době nabalují. Pan Topolánek se deklarativně označuje za obdivovatele Margaret Thatcherové, ovšem jeho praktické kroky jej staví spíše do role jiného torryovského leadera – Edwarda Heatha. Tedy muže, který v čele své strany selhal a to zejména pokud šlo o vztah k tehdejšímu evropskému společenství.

Autor: Marek Skřipský | Publikováno: 26.11.2007 | Slovníček levicových pojmů | 6464 čtenářů

Mírová politika a mírové hnutí

Hlavním problémem vyznavačů „mírové politiky“ je to, že odmítají pochopit, že mír musí být vždy a za všech okolností zajištěn vojenskou silou. Tento jejich fatální omyl je potom vždy vede ke špatným závěrům téměř ve všech klíčových otázkách.

Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 2.9.2007 | Slovníček levicových pojmů | 8406 čtenářů

Globalizace ve slovníčku evropských levicových pojmů

znacka_nebezpeci

Termín "globalizace" slouží evropské a světové levici k popisu současné světové reality. Je to hlavní pojem, kterým levice popisuje stav a vývoj světa po roce 1989. Levice se jím zmocňuje popisu a konstrukce sociální reality v globální měřítku. A činí tak záměrně. Základem každého úspěšného politického projektu je totiž schopnost vnutit ostatním svůj vlastní pojmový aparát a popis reality. To se levici v případě pojmu "globalizace" mimořádně zdařilo. Pojem je nyní po světě tak rozšířen, že se s ním již musí v každé politické diskusi vážně počítat.

Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 29.6.2007 | Slovníček levicových pojmů | 6085 čtenářů
Rodinný příběh

Slovníček evropských levicových pojmů-SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST (SOCIAL JUSTICE)

Bolsnac04

Třetím heslem ve slovníčku evropských levicových pojmů je "sociální spravedlnost". Připomínám, že v prv­ním letošním čísle jsme diskutovali pojem "trvale udržitelný rozvoj" a ve druhém pak termín "pohlavní rov­nost". Doufám, že i tento příspěvek vzbudí stejnou pozornost jako předchozí dva. Reakce čtenářů, včetně kritických, mne velmi těší a povzbuzují k dalšímu psaní. V příštím čísle bych se rád věnoval termínu "ob­čanská společnost".

Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 19.6.2007 | Slovníček levicových pojmů | 6483 čtenářů

Slovníček evropských levicových pojmů II.- Pohlavní rovnost (Gender Equality)

Bolsnac04

Prosazování principu "pohlavní rovnosti" v praxi Evropské unie vede k vyčleňování velkých rozpočtových částek na podporu konkrétních projektů. Tyto projekty jsou zpravidla financovány z Evropského sociálního fondu. Na české úrovni jsou potom tyto iniciativy financovány z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jedním z "hezkých" příkladů je financování projektu GITA neboli Genderové informační a tiskové agentury (www.ta-gita.cz). Nechť laskavý čtenář-daňový poplatník nahlédnutím na uvedený web sám posoudí, zda souhlasí s utrácením svých daní tímto způsobem.

Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 31.5.2007 | Slovníček levicových pojmů | 8283 čtenářů
ePortál hledá nové spolupracovníky

Slovníček evropských levicových pojmů - I.

Bolsnac04

Princip "trvale udržitelného rozvoje" je v současné době v rámci OSN součástí globální politické agendy a v rámci EU pevnou součástí legislativy a politiky všech členských států Evropské unie. Přímo ovlivňuje uplatňování politiky v oblastech životního prostředí, dopravy, energetiky, zemědělství, potravinářství, územního plánování a v mnoha dalších klíčových oblastech fungování moderní společnosti.

Autor: Hynek Fajmon | Publikováno: 9.3.2007 | Slovníček levicových pojmů | 7616 čtenářů

6 článků (1 stránka)
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění