Západní demokracie se stala krycí fasádou pro-totalitních zločineckých spolků. My voliči jsme bezmocní
Autor: Vlastimil Křižák | Publikováno: 25.01.2018 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Demokracie je společenským systémem, který stojí na tom, že všichni občané mají moc volit své politické reprezentanty, a tito reprezentanti pak tlumočí vůli těchto občanů formou vlády. Tento dlouhodobě osvědčený systém však současně vykazuje celkem fatální slabost. Ta spočívá v tom, že je možné ho snadno zneužít, a podřídit ho moci, která s podporou a výkonem demokracie nemá nic společného.

Demokracie je společenským systémem, který stojí na tom, že všichni občané mají moc volit své politické reprezentanty, a tito reprezentanti pak tlumočí vůli těchto občanů formou vlády. Tento dlouhodobě osvědčený systém však současně vykazuje celkem fatální slabost. Ta spočívá v tom, že je možné ho snadno zneužít, a podřídit ho moci, která s podporou a výkonem demokracie nemá nic společného.

Současný euroatlantický politický systém vykazuje jasné symptomy toho, že západní demokracie se stala jakýmsi sugestivním maskotem. Maskotem, jehož účelem je předstírání stále plně funkčních principů demokratického výkonu moci skrze občana a jím voleného zástupce. Problémem je fakt, že se reálně jedná jen o předstíraný stav - divadlo, které voliči sugeruje, že vše je tak jak má být, a demokracie jede dál tak, jak řád a zákon káže...

V praxi se to má totiž čím dál víc tak, že volený zastupitel byl zvolen jen proto aby sloužil ještě vyšší moci než je ta voličská. Ta vyšší moc se totiž neobejde bez voličů, kteří zvolí plně legitimního kandidáta. Tento zástupce voličů se pak stává jak zástupcem voličů tak i zástupcem cizí zákulisní moci, která však voliče zneužila k tomu, aby vytvořili zákonně legitimního "trojského koně". Koně který sedí na dvou židlích a pracuje formálně pro voliče a neformálně též pro někoho ve stínu. Pro toho komu je demokracie užitečnou formou mocenského softwaru, který se dá velmi snadno infikovat - přepsat vlastním programem a zneužívat k vlastním cílům.

Archetypickými vzory tohoto procesu výroby likvidátorů demokracie demokratickou cestou jsou např. demokraticky volení zástupci lidu jako Angela Merkelová, Emmanuel Macron, a v našich českých luzích a hájích mimo řadu dalších speciálně Jiří Dientsbier a též nastupující potenciální prezident Drahoš. Politicko mocenské výstupy těchto "demokratů" vykazují zcela jednoznačné odcizení těchto volených zástupců lidu vůli voličů a dobře zaplacenou zaměstnaneckou loajalitu zákulisním nadnárodním idejím. Ale protože byli zvoleni plně legitimní demokratickou cestou, tak svoji vlastní arogantní ignoranci vůči voličům a v podstatě taky zločinné konání prezentují jako něco, co sami voliči chtěli a proto to musí přijmout.

Bezmocnost, to je synonymum současného demokratického voliče, který zakouší to, že vláda kterou zmocnil k tomu aby zastupovala jeho, ve skutečnosti zastupuje nějakou vyšší autoritu, která vládne vládě a diktuje jí co se smí a co se nesmí. Západní demokracie se stala krycí fasádou pro-totalitních zločineckých spolků. Pod její sugestivně iluzorní morální a právní legitimitou státní úřady - soudy realizují likvidační útoky proti lidem praktikujícím svobodu slova a projevu.

Okresní soud v Mnichově nedávno odsoudil německého žurnalistu Michaela Stürzenbergera k šesti měsícům vězení s podmínkou za to, že na svém Facebooku vyvěsil historickou fotografii, na které si Velký jeruzalémský muftí Haj Amin al-Husseini potřásá rukou s vysokým nacistickým úředníkem v Berlíně v roce 1941. Žalobce obvinil Stürzenbergera, že zveřejněním fotografie se dopustil "podněcování nenávisti k Islámu" a "hanobení Islámu". Soud shledal Stürzenbergera vinným z "šíření propagandy protiústavní organizace". Vzhledem k tomu, že vzájemné sympatie, které k sobě al-Husseini a němečtí nacisté chovali, jsou nesporným historickým faktem, tak je evidentní, že německé soudy nyní přepisují historii

Obdobné kauzy se odehrávají ve stále větším měřítku v rámci EU, praktikování svobody slova a projevu se stalo soudně trestným aktem a právě zlomení tohoto esenciálního pilíře demokratického právního státu znamená jen jediné - již nejsme svobodní. Západní demokracie je již jen loutkou - zombií, která vykazuje známky života jen proto, že její nevolení vládci s ní občas pohnou a zatřepou udržujíc zdání života, ale ve skutečnosti je mrtvá.