Ester Ládová: Komu vadí porno?
Autor: Dominika Krejčí | Publikováno: 08.10.2004 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Komu tedy vadí porno tak, že je vážným „škraloupem” z minulosti, horším než bývalé vlastnictví rudé knížky? Kterým lidem vyšla TV Nova vstříc zrušením pořadu Miliónový pár? Obávám se, že z velké části jsou to závistiví či zakomplexovaní lidé, kryjící se „morálními” hodnotami.

A je to tu zase! Jedna dívka, tentokrát se jmenuje Ester Ládová, nafotila hanbaté fotky, které jsou k vidění na internetu a objevily se i v pornočasopisech. Prostě jedna z tisíce. Ester se však zapojila do „reality show“ Miliónový pár na TV Nova a tak se po „objevení“ oněch fotografii zdvihla vlna emocí. Nezjistíme, zda to byl od Ester kalkul, jak se zviditelnit mezi pornostars. Publicitu jí to rozhodně zajistilo. Producenti zmíněného pořadu říkali, že „pokud bychom o fotkách věděli, Ester by nesoutěžila“. Jelikož producenti musí sledovat většinový vkus, aby příliš nepopudili „průměrného diváka“, je třeba se ptát, proč nálepka „pornoherečky“ nadzvedává řadu lidí stále ze židle a proč nakonec erotické eskapády vedly ke zrušení pořadu.

Uvedeme krátký příklad.

Zjednodušíme si společnost na 4 jedince:

Jedinec A - konzument preferující porno (sledování porna je pro něj zábavou)
Jedinec B - „moralista“, jenž má ze sledování porna záporný užitek (např. zvrací či se mu dělá mdlo, ale může mít také jiné důvody - výchova, světonázor, závist - u osob ženského pohlaví atd.)
Jedinec C - pornoherečka, jež dobrovolně a za úplatu natočí či nafotí „materiál“
Jedinec D - „produkční“ „péčka“, jenž zajistí lokaci, osoby, případně scénář a štáb s technikou (za účelem zisku, dívky nenutí násilím, nepodává jim drogy, nezneužívá děti atd.)

Vyjdeme-li z utilitaristické koncepce, dle které se společnosti jako celku daří lépe, zvyšuje-li se celkový užitek dané komunity, „měříme“ nyní užitky jednotlivých aktérů. Na úvod znormujeme užitky všech jedinců na nulu, takže začínají s „čistým štítem“.

Krok 1.: C a D se dobrovolně domluví na „směně“. C inkasuje peníze za práci, D bude prodávat „péčko“ s určitou marží a profitovat (a platit daně). Každá dobrovolná směna proběhne tehdy, mají-li z ní současný nebo budoucí užitek obě strany. Užitek u(C) > 0. Zatím.

Krok 2.: A si koupí videokazetu či prohlédne fotky na internetu. Vzhledem k jeho preferencím užitek vzroste: u(A) > 0. Pokud by jeho užitek nestoupl, produkt by jednoduše nekoupil. Nyní se teprve plně úročí směna z Kroku 1. pro D, takže u(D) > 0 je potvrzeno, investice padla na úrodnou půdu.

Krok 3.: B si kazetu nekoupí či si neprohlédne fotky, protože ví, že by jeho užitek klesl, tzn.
u(B) = 0.

Všichni začínali na nule. Celkový užitek v počátečním období činil u(A+B+C+D) = 0, po proběhnutí uvedených tří kroků máme u(A+B+C+D) >> 0. Společenský užitek se zvýšil. Může z něj profitovat jistým dílem i osoba B, jež porno nesnáší. Jak? Sledování „péčka” je skvělým odreagováním pro A, jeho pracovní výkonnost se zvýší a může platit vyšší daně. Nebo: asi ne všichni „producenti” platí daně, ale v ceně materiálu jsou zahrnuty i berní odvody a „nádobíčko” by si osoba D za jiných okolností nekoupila.

Z uvedeného vyplývá, že produkce pornofilmů zvyšuje celospolečenský užitek a nepřímo přispívá k růstu HDP. Nebýt porna nemohla by třeba osoba B jezdit na konference „moralistů” zavrhujících hanbatou produkci a musela by pracovat „rukama” v primární či sekundární sféře. Teoreticky, samozřejmě.

Je možná námitka, že produkce „péček” je často svázána s trestnou činností, distribucí drog, kuplířstvím či obchodem s bílým masem. Ctíme-li presumpci neviny, nemůžeme žádného „producenta” a priori odsoudit, nemáme-li důkazy. To již je ale jiná otázka, otázka efektivity práce policejních složek. Pokud budou pracovat efektivně, zvýšený celospolečenský užitek získaný produkcí porna neklesne a zůstane na své původní výši.

Ester Ládová nic špatného neudělala, pokud pouze nafotila lechtivý materiál a nevyužila to jako kalkul. A nic špatného nedělá ani jakákoliv jiná dívka či muž, kteří se takto živí. Celospolečenský užitek se jednoznačně zvýšil za předpokladu, že policejní složky fungují efektivně a eliminují riziko „závadné” produkce, v nichž jsou k „akci” osoby nuceny jakoukoliv formou nátlaku.

Komu tedy vadí porno tak, že je vážným „škraloupem” z minulosti, horším než bývalé vlastnictví rudé knížky? Kterým lidem vyšla TV Nova vstříc zrušením pořadu Miliónový pár? Obávám se, že z velké části jsou to závistiví či zakomplexovaní lidé, kryjící se „morálními” hodnotami. Lidé, kteří mají takovou „morálku”, jež v nich nevyvolává pocity nutnosti sledování „péčka” a ani pomocí „morálky” nekryjí své výše uvedené mindráky, se nad těmito produkty nepohoršují, prostě jdou fakticky „mimo” ně. Navíc, jak jsme viděli v příkladu, jistá část celospolečenského užitku získaného produkcí porna „přistane” časem také v jejich kapsách. Konec pořadu Milionový pár je ostudou pro TV Nova, jež nedokáže dle svých požadavků optimálně prověřit kandidáty, je též ostudou zamindrákované části populace, ale (ex)pornoherečky v čele s Ládovou se stydět rozhodně nemusí.