Tyto čtyři politické strany slouží "vyšší nadnárodní moci". Nevolte je!
Autor: Vlastimil Křižák | Publikováno: 21.09.2017 | Rubrika: Polemika
Ilustrace
V dnešním globalizovaném světě se typicky v rámci demokratických systémů čím dál víc rýsuje jeden smysl demokracie zhoubně karikuující fenomén. Tím je princip politického žoldnéře. Tento politický žoldnéř využívá zavedené demokratické mechanismy ke svému politickému růstu a poté, co se uchytí v nějaké vládní politické partaji stává se nájemní silou.

V dnešním globalizovaném světě se typicky v rámci demokratických systémů čím dál víc rýsuje jeden smysl demokracie zhoubně karikuující fenomén. Tím je princip politického žoldnéře. Tento politický žoldnéř využívá zavedené demokratické mechanismy ke svému politickému růstu a poté, co se uchytí v nějaké vládní politické partaji stává se nájemní silou.

Ta sice formálně zastupuje a reprezentuje vůli voličů, ale současně pracuje dle zadání nějaké vyšší nadnárodně globální autority. Autority, která tohoto politika za jeho loajalitu podporuje jak ekonomicky tak mediálně, a tento politik se pak stává typickým žoldnéřským prostitutem.

Tento prostitut v praxi funguje jako krycí štít, který má všechny vnější známky demokratického charakteru - byl řádně zvolen atd. ale je využíván právě k tomu, aby demokracii kterou sám "reprezentuje"obcházel a prosazoval zájmy svých stvořitelů - garantů trvalého karierního růstu v globální politice. Jejich zájmy jsou v praxi zcela odcizeny zájmům národních států, které onen politik reprezentuje, ale kariérním podchycením tohoto politika tou nejvyšší mocí je vždy spolehlivě docíleno toho, že národní stát se stane nesvéprávnou loutkovou zombií, oddaně sloužící svým vlastním nepřátelům.

Touto fází aplikované postdemokracie až na výjimky právě prochází celá EU - její demokratická politická reprezentace byla řádně zvolena svými voliči, ale těmto voličům neslouží. Její formální právní legitimita se stala poslušným nástrojem globálního zločinného spolčení, kterým jsou likvidovány zákony a mechanismy obrany národních států. Viz např. migrační krize, která z Evropské unie udělala doupě terorismu a zemi zaslíbenou násilnickým primitivům.

U nás v České republice jsou typickými reprezentanty této příkladné služby vyšším nadnárodním zájmům partaje jako TOP 09, KDU-ČSL, Zelení, ANO a další jen pragmaticky maskující své skutečné karierní cíle. Otevřená proimigrační a proislámská rétorika těchto prostitučních stran jasně dokládá, že politická kariéra jejich zástupců není vázána službou českému státu a lidu ale nějaké té vyšší nadnárodní moci, a proto - nevolit!