Evropská unie je prý zralá na "sklizeň". Škoda, že se pod slovem sklizeň skrývá něco tak strašného
Autor: Vlastimil Křižák | Publikováno: 15.12.2015 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Islám je dítětem údajného proroka Mohameda, který sám sebe prohlásil za Božího posla a autoritu tohoto tvrzení zajišťoval vražděním těch kdo to odmítali.

Islám je dítětem údajného proroka Mohameda, který sám sebe prohlásil za Božího posla a autoritu tohoto tvrzení zajišťoval vražděním těch ,kdo to odmítali. Základním konstrukčním principem Islámu je inspirace temnými aspekty Judaismu, jenž přišel s principem Bohem vyvolených, všem ostatním lidem nadřazených lidí, kteří mají z vyšší moci právo i povinnost, ostatní méněcenné lidi využívat k vlastnímu prospěchu jako sluhy a otroky.

Islám je "ušlechtilá" náboženská záminka k zotročení a loupení

Totožný mechanismus uplatňuje i Mohamedův islám. Ten vyrostl na aplikovaném poznání, že svět je plný lidí, jejichž odlišná identita (ať rasová či ideová/náboženská) z nich dělá latentní ekonomický artikl, který musí být z vůle „Boha“ zhodnocen, vytěžen a zpeněžen. Ideově motivačním motorem Islámu je pochopení a využití principu „ušlechtile náboženské“ záminky k oloupení, zotročení resp. zabití někoho, jehož majetek chceme učinit naším vlastním.

Jestli chceme pochopit, na čem byl vystavěn islám, tak musíme vzít v potaz to, že k tomu abychom se zmocnili cizího majetku a zdrojů potřebujeme loajální lidi, kteří budou ochotni nám tyto zdroje jiných lidí zajistit. Abychom těmto lidem dali důvod odebrat majetky ostatních a předat je nám, musíme jim dát důvod  k nenávisti vůči těm, jejichž majetků se chceme zmocnit.

Muslimové si zvolili dobrou strategii

Coby muslimové to uděláme tak, že se prohlásíme za svatého Božího muže, jehož slovo je svaté a závazné. A dále vysvětlíme našim "zaměstnancům", že tito cizí lidé nám spáchali strašlivou křivdu. Odmítají uvěřit, že jsme téměř Bůh (řekni, že nejsem vrcholná Boží manifestace a uříznu ti hlavu - uznej že jsem nejbližší Bohu a nejen že přežiješ ale ještě na tom vyděláš, pravil často Mohamed těm které získal pro víru v jeho Božství- zdroj Hadísy) - a to je zločin, který musí být potrestán. Nakonec tedy tito lidé byli povražděni a jejich majetek se stal naším majetkem. 

Ale co dál? I podělíme se o část získaného majetku ohavných bezvěrců s našimi "zaměstnanci". Ti následně velmi rychle  pochopí, že likvidací dalších ohavných bezvěrců ve jménu Proroka si zajistí další přísun bohatství těch ohavně odporných nevěřících. A my, v ušlechtilé loajalitě k dokonalému Božímu muži zbohatneme tak, jak bychom žádnou jinou cestou nezbohatli. Takže sláva Mohamedovi, protože skrze něho přicházíme k bohatství a moci nad celým světem. Jak prudce náboženská a ušlechtile zbožná metoda víry!

Úspěch islámu tkvěl v přísunu kořisti

Islámská zbožnost je podvázána bojem o kořist a zadostiučiněním z jejího získání. S každým vítězným bojem proti nevěřícím přibilo tolik kořisti a otroků/otroky. Mohamed byl za to spontánně ctěn a veleben jako vynikající, vskutku Boží muž. Vždyť bojem v jeho jménu se na jeho věrné valilo bohatství, k jakému by jinak nikdy nepřišli. Celý počáteční úspěch islámu stál na nadšení z přísunu kořisti. 

Po Mohamedově smrti se ti, kdo dokonale pochopili, že značka skvělého válečného průmyslu Mohamed, je nezbytným nástrojem jejich dalšího bohatnutí a těžby kořisti a proto pokračovali v obracení „nevěřících“ na pravou víru s neutuchající intenzitou. Ti kdo se podrobili a bojovali za Islám, záhy stejně jako ti první Mohamedovi řezníci zjistili, že je to sice riskantní podnik ale zaručeně výnosný. Navíc věřili tomu, že jim zajistí posmrtný vstup do ráje.

Evropská unie je pomalu zralá na sklizeň

Nezbytným předpokladem pro zachování původní funkčnosti islámu bylo udržovat jej v tak odpudivém stavu, že spontánně vzbuzoval odpor a odmítání ze strany „nevěřících“. To byla a stále je taktika i nyní - viz klasicky původní islám Islámského státu - , protože „pravým věřícím“ dává důvod k zabití nevěřících a přesun jejich majetků/otroků do rukou věřících. Pokud by islám svoji misii praktikoval nenásilně, tak by jeho vojáci neměli přísun zdrojů a motivace k šíření jediné pravé víry by rychle pominula. 

I proto od islámu nelze čekat jakoukoli autentickou reformu. Jako válečně ekonomická mašinérie je dokonale "vyladěný" a ti kteří z něho žijí přirozeně nemají žádný zájem na tom, aby jim přestal vydělávat. Zvláště ne teď, když je EU pomalu zralá na sklizeň...

 

Čtěte také: 

Tohle si podle průzkumů myslí veřejnost v muslimských zemích. Sakra, to je snad zlý sen!

Brutalita, znásilňování a vyvražďování nás hodně změnilo. Tady jsou výsledky