Vojtěch Filip - český Zündel ?
Autor: Karel Kaiser | Publikováno: 01.12.2006 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Pokud nejsou pro Filipa tisíce obětí československého komunismu, zničené životy v uranových koncentrácích, lidé ubití při výsleších, atmosféra strachu a morálně zdeptaný národ zločinem, asi se nemá smysl s ním o čemkoli bavit. Ostatně, co od kovaného bolševika, který se dodnes pravidelně stýká na akcích s pohraničníky, kteří stříleli do neozbrojených lidi a tyto činy adorují jako nějaké hrdinství, čekat. Je to asi podobná diskuse jako s popíračem holocaustu Ernestem Zündelem. A skutečně, s jistou nadsázkou se dá říci, že Filip takovým českým Zündelem skutečně je. Jeden říká, že dokázané zločiny nacistů se nestaly a Hitlera označuje za "neprávem ostrakizovanou osobnost", druhý relativizuje zločiny českých komunistů a obhajuje Gottwalda, či Stalina. Stejné zlo, stejná nechutnost, jen jiná barva.

Šéf komunistů Filip, alias někdejší agent Falmer v pořadu na rádiu Frekvence 1 uctil "památku" rudého zločince Klementa Gottwalda a prohlásil o něm, že se jedná o osobnost, jejíž památku by rád uctil položením květiny. Gottwald se podle něj choval ve 30. letech a kolem války v souladu s ústavou. A pozdější Gottwaldovo chování? "Určitě bych to nenazval chováním zločince", prohlásil Filip. Je potřeba nějak sáhodlouze vyvracet takovou hloupost? Nikoli. Nehodlám zkoumat zda a jak se Gottwald dostal, či nedostal ve třicátých letech do kolize s ústavou, ale faktem je, že tento člověk po celé období dojížděl do SSSR, paktoval se s tamějšími soudruhy, vítal genocidu ruského národa a po příjezdech domů hřímal z tribuny, jak že on a jeho strana těm domácím reakcionářům zakroutí krkem. Po vypuknutí druhé světové války až do napadení SSSR čeští komunisté (v pohodlí ukrytí v Moskvě) pod vedením Gottwalda narozdíl od národního odboje, který se ihned snažil postavit nacistické okupaci na odpor, naopak vítali nacistickou expanzi do západní Evropy coby "konec imperialismu" a pod taktovkou Moskvy a paktu Molotov-Ribbentrop zaujímali k nacismu neutrální stanovisko. To o "morálním charakteru" a falešnosti Gottwalda již mnohé vypovídá.

Gottwald možná ústavu před a za války nikdy porušit nemusel (ono ústavu jde porušit mnoha způsoby a člověk zločincem vůbec být nemusí), svým chováním a vystupováním se však projevil jako zrádce své země a nadšený přitakávač komunistických zločinů. Po válce, resp. po roce 1948, se nakonec sám zločincem stal. Zločiny komunistů jsou dokázané, stejně jako zločiny nacistů. Mnohdy byla konání rudé mašinérie daleko horší než konání té Hitlerovy. Stačí otevřít Černou knihu komunismu. Ten kdo říká, že se tak nedělo, je buď hlupák, nebo se pokouší o provokaci. Obávám se, že u českých komunistů může jít o oba případy.

Celá mašinérie českých "Zündelů", nejnom Vojtěchů Filipů, ale i různých Kateřin Konečných, soudružek Semelových a dalších obskurních fugurek si nedávno dala dostaveníčko na mezinárodní konferenci "KSČM a další demokratické síly v boji za lidská práva a demokracii – Aktivně proti antikomunismu", kde se předháněla v míře nenávistných projevů vůči antikomunistům, "reakcionářům", zastáncům volného trhu a prakticky všem lidem, kteří mají rádi svobodu. Ač se mnozí snažili tyto jedovaté řeči skrývat pod pláštík "demokracie", "humanity" a "multikulturnosti" (ostatně, co jiného od nich čekat), poselství bylo naprosto jasné : opět začínají vystrkovat růžky a naše by nám naopak chtěli přistřihnout. A to pořádně a ve starém stylu.

Co soudruhům na závěr popřát? Díky tomu, že staré bolševické kádry pomalu ztrácejí na síle a jsou nahrazovány mladými, nemusíme být ani tak "zlí" a přát jim generály Pinochety, bratry Mašíny a podobně. Ono by možná stačilo, kdyby se opět znelíbili nějakým svým soudruhům a podobně jako třeba Slánský se stal obětí vnitrostranických čistek, oni mohli okusit například severokorejská vězení. To je však v dnešní době málo pravděpodobné a je to škoda. Protože jediná věc, jak tyto lidi přesvědčit o jejich bludech (neexistenci gulagů, správnosti konání Gottwalda a komunistické myšlenky), je nechat je, ať si okusí vlastní medicínu. Ono se hezky diskutuje o "rovnosti" a "světlých zítřcích komunistické společnosti" nad sklenicí zteplalé minerálky, v praxi však tyto manýry stály bezmála 100 miliónu mrtvých po celém světě. Vysvětlete to však českým Zündelům.