Čeští politici by si měli uvědomit islámskou hrozbu naší svobodě
Autor: Vladislav Nejedlý | Publikováno: 10.11.2006 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
Apelujeme tedy nejprve na naše, české politiky. Nebuďte tak hloupí a naivní jako vaši kolegové ze zemí západní Evropy! Neopakujte stejnou chybu jako oni. Provádějte důslednou kontrolu imigrace a nevydejte naši zem na pospas kohortám barbarských nájezdníků!

Vážení přátelé,

ačkoliv jsme se zde sešli primárně proto, abychom uctili památku téměř tří tisíc Američanů, kteří se stali obětmi hrozivého teroristického činu z 11. září 2001, poslání této akce je mnohem širší.

Ode dne, kdy došlo k tomuto děsivému zločinu uplynulo již 5 let. Během těchto pěti let bylo prolito obrovské množství krve mnoha dalších Američanů, Evropanů i Židů. Došlo ke krvavým teroristickým činům v Madridu, Londýně a Beslanu, k pouličním bouřím v ulicích Paříže, došlo k zavraždění holandského režiséra van Gaugha a před nedávnem byly těsně před spácháním zmařeny další letecké útoky obrovského rozsahu. Jsme ve válce.

Jsme ve válce, ale odmítáme si to přiznat. Jsme svědky nevkusného a sebevražedného appeasementu ze strany evropských politiků, kteří odmítají uznat už jen samotný fakt, že válka s terorizmem existuje, natož aby se odvážili označit nepřítele. Pokud dojde k teroristickému útoku, stále dokola je omíláno tvrzení, že terorizmus je záležitostí několika málo psychicky narušených jedinců, které k jejich chování donutila frustrace z chudoby a sociálního vyloučení.

Tím také záměrně podporují levicovou doktrínu o tom, jak západ svoji arogancí a bezohledností vykořisťuje země třetího světa a rasisticky diskriminuje přistěhovalce, kteří se v Evropě snaží najít lepší místo pro život.

Když se však zeptáte obyčejného Berlíňana, Pařížana, nebo obyvatele Amsterodam, co si myslí o otázce přistěhovalectví, asi by odpověděl poněkud jinak. Jenom v Holandsku totiž žije okolo jednoho milionu imigrantů a ve Francii i v Německu jich žije minimálně 5.

Tito imigranté žijí v uzavřených komunitách, své děti posílají do islámských škol a ženy i dívky musí nosit šátky na hlavách. Často zde dochází i k ženským obřízkám a podobným barbarským zvěrstvům. Pokud se muslimská dívka rozhodne vzepřít se autoritě své rodiny, nebo dokonce odpadne od víry a nějakou hrou štěstěny se jí podaří ze své komunity uniknout, dříve nebo později si ji její bratři najdou a dostane, co si podle islámského práva zasluhuje - nůž mezi žebra.

V těchto ghettech totiž neplatí zákony hostitelských zemí, ale islámské právo Šaría. Děti jsou zde vychovávány přísnou islámskou výchovou k sounáležitosti s komunitou a nenávisti ke všemu západnímu a "bezbožnému". Málokdo v těchto komunitách pracuje. Většina jejich příslušníků je zvyklá žít si na vysoké noze ze štědrého sociálního zabezpečení, kterým si socialistické vlády kupují jejich hlasy ve volbách. Navíc populace v těchto ghettech exponenciálně roste jednak díky vysoké natalitě muslimů, jednak díky pokračující sebevražedné imigrační politice těchto zemí.

Ačkoli muslimové spolu s levicovými intelektuály dokola tvrdí, že Islám je mírumilovné a snášenlivé náboženství, dokonce ani zástupci českých muslimů, které je možno považovat za jedny z nejumírněnějších nejsou schopni přímo opovědět na základní otázky, týkající se rovnosti žen a mužů před zákonem, odluky státu a náboženství, postoje k terorismu a vraždám ze cti a mnoho dalších.

Jak dlouho ještě, ptám se, budou evropské národy muset snášet neschopnost svých politiků bojovat za zájmy svých zemí? Kolik ještě mrakodrapů, kolik autobusů, kolik letadel bude muset vybuchnout, kolik ještě holandských režisérů, kolik izraelských školáků, kolik evropských novinářů bude muset být zabito, kolik ještě dívek obřezáno nebo zavražděno ze cti, aby si Evropa uvědomila, že si hřeje na prsou hadí hnízdo?

Kdy už si evropské politické elity konečně uvědomí, že idea multikulturalismu je od základu špatná a že islám, alespoň v podobě, v jaké je dnes nejvíce rozšířen není slučitelný se západními hodnotami a nezcizitelností svobody jednotlivce?

Nebo snad Evropa přes svoji nesmírnou technologickou i kulturní převahu nakonec podlehne, nechá se převálcovat a pošlapat svůj systém hodnot který již téměř 3000 let buduje? Necháme snad naši starou civilizaci vyvrátit pouštními barbary, kteří obřezávají své dcery, bijí své manželky, nutí je skrývat svůj obličej a kamenují je za domnělou nevěru?

Apelujeme tedy nejprve na naše, české politiky. Nebuďte tak hloupí a naivní jako vaši kolegové ze zemí západní Evropy! Neopakujte stejnou chybu jako oni. Provádějte důslednou kontrolu imigrace a nevydejte naši zem na pospas kohortám barbarských nájezdníků!

Dále potom apelujeme na politiky evropských zemí, které již teď musí pít plnými doušky hořký kalich, který si samy uchystaly. Seberte poslední zbytky hrdosti a důstojnosti, které ve vašich národech zůstaly a postavte se zlu tváří v tvář. Stále je za co bojovat a věřím, že v tom boji nebudete sami.

Apelujeme také na náš, Český národ. Nebuďme krátkozrací a nenechme se zabít malostí! Uvědomme si, že ve světě se dějí věci, před kterými ani mi, poklidní a mírumilovní Čechové nemůžeme strkat hlavu do písku. Mějme na paměti, že i náš Kraj muže být zpustošen a naši lidé odvlečeni do otroctví! Připojme se k silám dobra dřív, než budeme zotročeni armádami zla!

Projev z 11.9. 2006

Vladislav Nejedlý

Místopředseda Mladé pravice