Čeští neonacisté chtějí bojovat na straně muslimů proti Izraeli
Autor: Redakce | Publikováno: 28.08.2006 | Rubrika: HotNews
Ilustrace
Čeští neonacisté z Národního odporu chtějí vstoupit do armády Íránské islámské republiky, aby mohli bojovat proti Židům a Izraeli.

Čeští neonacisté z Národního odporu chtějí vstoupit do armády Íránské islámské republiky. Opět to ukazuje na řadu styčných míst mezi nacismem i islámem. Spolupráce mezi nacisty a muslimy byla již započata v období druhé světové války. O tom více zde.

Celé prohlášení neonacistů je tady:

"Žádost o povolení bojovat proti státu Izrael

Kancelář prezidenta ČR, nádvoří I.

Praha 1

Hradčany

Věc: Žádost o povolení vojenské služby v armádě cizího státu

Dobrý den pane prezidente,

jelikož jsme plně přesvědčeni o pravdě a spravedlnosti a zároveň nám naše idealistická víra velí zaujmout důsledné stanovisko vůči situaci na Blízkém východě, obracíme se na Vás s touto žádostí.

Boj o Prahu se vede v kolébce civilizace, v úrodném půlměsíci. V Iráku, Íránu i na dalších územích okupovaných sionisty. To nikdo nemůže zpochybnit. Odporné NATO, úlisná EU - všichni jsou fanaticky na straně Izraele. Národní odpor nikoliv. Holocaust nesmí Židy ospravedlnit v chystané genocidní činnosti vůči perskému lidu. Žádný člověk nesmí být zavražděn jen proto, že není z kmene Mojžíšova nebo mu otrocky nepřisluhuje.

Proto Vás žádáme o následující. Z hlediska zák. č. 140/1961 Sb. se trestného činu dle § 115 dopustí občan České republiky, který bez povolení koná službu ve vojsku cizí moci nebo v cizím ozbrojeném sboru. Trest odnětí svobody tři až osm let. Tolik paragrafované znění.

Proto jsme se rozhodli požádat Vás, pane prezidente, dle platného znění zákona, o povolení ke službě ve vojsku Íránské islámské republiky.

Zbraně promluví jistě brzy, Tel-Aviv již nyní zahájil nenávistnou propagandistickou přípravu, další sionistická agrese je tedy v dohlednu. Poněkolikáté v historii. Holínka izraelského vojáka ale nesmí být omyta ve vodách Perského zálivu či Kaspického moře.

Jakožto čestný člověk musíte uznat, že aktivity státu Izrael či nechutnosti předváděné Spojenými státy nemohou nechat nikoho chladnými. Výhružky útoku jadernými zbraněmi proti Teheránu nijak nepřispívají k celoplanetárnímu míru. Jistě nechcete stát na straně proradných generálů z Pentagonu či k agresi vyzývajících rabínů od Zdi nářků.

Netoužíme po ničem jiném, než se se zbraní v ruce zúčastnit blížící se války. Samozřejmě, že na straně napadených a bránících se. Napadených Severoatlantickou aliancí. Dalších z tolika. Bosna, Srbsko, Afghánistán, Irák, ...

Doufáme, že jako vlivný člověk se demonstrativně postavíte na stranu spravedlnosti. Inteligentní postoj osoby ve funkci prezidenta České republiky vůči naší žádosti, který máte nyní možnost předvést, by byl za Českou republiku jasným roztrháním Washingtonského paktu a odsouzením myšlenky Maastrichtské smlouvy. Byl by to Váš historický okamžik. Promyslete a nepromarněte jej.

Hrdá stráž Národního odporu je připravena do blížícího se konfliktu zasáhnout. Tak jako tak! Ať již v Íránu, nebo na území spadajícím pod jurisdikci České republiky.

I v případě zamítnutí naší žádosti však deklarujeme: Po první vystřelené raketě vůči území Íránu proběhne adekvátní reakce Národního odporu.

Zdroj/Autor: Bc. Petr Kalinovský, tiskový mluvčí NO."