Porno už i pro dvanáctileté?
Autor: Jiří Karas | Publikováno: 18.05.2006 | Rubrika: Kulturní válka
Ilustrace
S těmito dívkami pak časopis nabádavě „řeší" jak zlepšit orgasmus, zda a jak provozovat orální sex, a pod. Skutečnost, že sex s mládeží do věku stanoveného zákonem je trestný, jakoby pro tyto časopisy neexistovala.

Stále jakoby se zapomínalo, že veřejné šíření pornografie je trestné. Časopisy rozložené na pultech trafik a určené dívkám od 12 let je nejen poučují o všech tajích sexu, ale docela otevřeně a velmi nevybíravě je k sexu také podněcují. Jestliže je pornografie definována např. jako tiskovina určená ke stimulování pohlavního vzrušení, pak tyto časopisy jsou pornografickými materiály.

V časopisech jmenovitě určených dívkám se pravidelně vyskytují texty označené jako výpovědi patnáctiletých děvčat o tom, jaké mají pocity či problémy při souloži. S těmito dívkami pak časopis nabádavě „řeší" jak zlepšit orgasmus, zda a jak provozovat orální sex, a pod. Skutečnost, že sex s mládeží do věku stanoveného zákonem je trestný, jakoby pro tyto časopisy neexistovala.

Nedivím se, když občané v dopisech, které mi zasílají do Poslanecké sněmovny, na volný prodej pornografie skoro v každé trafice nebo u benzinového čerpadla poukazují. Tyto materiály se totiž skutečně prodávají nejen dívkám od 12 let, ale už i dětem od 10 let! Prodavači vnitřek časopisu zpravidla nezkoumají a na upozornění, že obsahuje závadné texty, reagují odkazem na svobodné podnikání a zodpovědnost vydavatele. Je to ovšem paradox, protože volné šíření pornografie není demokratickou svobodou, ale trestným činem.

Trestní zákon v § 205 Ohrožování mravnosti stanoví, že ten, kdo uvádí pornografická díla do oběhu, šíří je, vyrábí nebo dováží, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci. Stejný trest podle stejného zákona stihne toho, kdo pornografická díla nabízí, přenechává nebo je vystavuje na místě, které je přístupné osobám mladším18 let.

Dokud však nezačnou státní orgány volný prodej závadných časopisů postihovat, bude paragraf o ohrožování mravnosti vydavatelům a distributorům pornografie k smíchu. Je nejvyšší čas se rozhodnout, zda chceme dospívající generaci opravdu nechat na pospas těmto obchodníkům se sexem. Bez zásadního obratu v přístupu k pornografii bude šance něco změnit ztracena.

Nemá-li být dětské vědomí o sexualitě mrzačeno trestným činem šíření pornografie, a nechceme-li dál snášet lhostejnost nebo napomáhání tomuto trestnému činu ze strany státních orgánů, budeme muset přijmout mnohem přísnější zákonnou normu na ochranu dětí. Ta musí stanovit i daleko tvrdší postihy za nečinnost, lhostejnost či dokonce napomáhání státních orgánů při této trestné činnosti.

Jiří Karas, poslanec PČR