Z kuchyně Dr. Sáňky aneb Duchovní strava českých muslimů (část II.)
Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 04.05.2006 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Mohammed znal tak složité oceánografické procesy jako prolínání různých vrstev vody o různých fyzikálních vlastnostech, takových jako jsou teplota, hustota nebo slanost. Zcela nepochopitelně věděl i to, že v mořských hlubinách panuje tma, nebo že mraky svým tvarem připomínají hory. Protože jedno arabské slovo pro embryo se dá přeložit jako „žvýkačka“ a protože prý v jistém stádiu embryo žvýkačku údajně připomíná, je to důkaz pravdivosti Koránu. Vždyť jak by toto mohl Mohammed vědět před tolika staletími?

Asi každé náboženství se snaží dokázat, že jeho pravdy byly seslány Bohem a nevytvořili je lidé. Jednou z možností, jak to udělat, je najít ve svatých textech těchto náboženství pravdy a proroctví, které lidský tvůrce těchto knih nemohl znát. Některým náboženstvím se to daří lépe, jiným hůře.

Tento příspěvek je věnován „důkazům pravdivosti Islámu“, které jako znak nadpozemského původu udávají muslimové. Jsou vybrány z knihy, kterou vydala Islámská nadace v Praze, odpovědným redaktorem je opět RNDr. Vladimír Sáňka.

V této knize se na začátku píše:

„Je Korán opravdu Slovo Boží, zjevené Bohem? Je Muhammad opravdu prorok seslaný Bohem? Je Islám opravdu náboženství od Boha? … Část Vědecké zázraky v Koránu ilustruje, že Korán zjevený před čtrnácti stoletími obsahuje některá vědecká fakta, která byla moderními výzkumy potvrzena teprve nedávno. … To dokazuje nade vší pochybnost, že Korán musí být Slovo Boží zjevené Bohem proroku Muhammadovi.

1) Důkaz první – Korán o vývoji lidského embrya

„V Koránu Bůh hovoří o vývoji lidského embrya:

A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili a pak jsme jej kapkou semene v příbytku jistém učinili. Potom jsme z kapky semene alaqa (hmotu přilnavou) stvořili a z alaqa jsme mudgha učinili. A z mudgha jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali. Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů. (Korán, 23:12-14)

Arabské slovo alaqa má tři významy:

1) pijavice

2) zavěšená hmota

3) krevní sraženina

ad1. Při porovnání se embryo ve stádiu alaqa podobá pijavici, jak to můžeme vidět na obrázku 1. Embryo se v tomto stádiu vyživuje krví matky, stejně jako pijavice, která se živí krví druhých.

Obrázek 1

Druhý význam slova alaqa je zavěšená věc. Toto můžeme vidět na obrázku 2 a 3., které znázorňují zavěšení embrya v děloze matky.

Třetí význam slova alaqa je krevní sraženina. Ve stádiu alaqa se embryo svým vnějším vzhledem podobá krevní sraženině.

Další stádium vývoje zmíněné ve verši je stádium mudgha. V arabštině toto slovo znamená „žvýkací substance“. Pokud se žvýkačka rozžvýká v ústech a potom porovná s embryem ve stádiu mudgha, zjistíme, že embryo vypadá jako žvýkačka.

Obrázek 2

Jak by mohl mít Muhammad možnost vědět toto všechno před 1440 lety, když vědci tento vývoj prostudovali teprve nedávno a za použití kvalitních přístrojů a silných mikroskopů, které v té době neexistovaly?“

Stručný průvodce k porozumění islámu, vydala Islámská nadace v Praze, odpovědný redaktor: RNDr. Vladimír Sáňka, strana 7 – 11, redakčně kráceno, věty nijak neupravovány.

2. Důkaz druhý – Korán o horách

„Kniha nazvaná Earth (Země) je považována za základní text na mnohých univerzitách na světě. Jedním z autorů této knihy je Frank Press. Byl po dvanáct let prezidentem Akademie věd v USA a také vědeckým poradcem prezidenta Jimma Cartera. V této knize říká, že hory mají pod sebou kořeny. Tyto kořeny zasahují hluboko do země. Hory tak připomínají svým tvarem kůly (obr. 7.,8)

Obrázek 3

A takto popisuje hory Korán. Bůh nám sděluje:

Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli a hory jejími podpěrami (kůly) neučinili? (Korán, 78:6 – 7)

A On rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela. (Korán, 16:15)


To je ve shodě s moderní teorií deskové tektoniky, známé od 60. let 20. století, která považuje hory za prvek stability na této zemi. Mohl někdo za života proroka Mohammeda vědět pravdu o tvaru hor? … Dnes ale výzkumy moderní vědy potvrdily pravdu zjevenou v Koránu.“

Stručný průvodce k porozumění islámu, vydala Islámská nadace v Praze, odpovědný redaktor: RNDr. Vladimír Sáňka, strana 13 – 14, redakčně kráceno, věty nijak nepuravovány.

3. Důkaz třetí – Korán o původu vesmíru

„Moderní kosmologie, experimentální a teoretická, jasně říká, že vesmír byl v jednom okamžiku jen mrakem dýmu. Tento fakt je jedním ze základních principů standardní moderní kosmologie.

A co o tom říká Korán:

Potom se k nebi vztyčil, jenž dýmem jenom bylo … (Korán, 41:11)

Protože Země a nebesa (Slunce, Měsíc, hvězdy, planety, galaxie, atd.) byly zformované z tohoto „dýmu“, vyvozujeme, že Země a nebesa byly spojená entita. Potom se z tohoto homogenního dýmu zformovala Země a nebesa zvlášť. Bůh v Koránu říká:

Což ti, kdož nevěří, nevidí, že nebesa a země byly pevně spojeny a že jsme je od sebe odtrhli a že z vody jsme vše živé učinili? Což nevěří? (Korán 21:30)

Profesor Alfred Kroner je jedním ze světově známých geologů. Je profesorem geologie a vedoucím oddělení geologických věd na univerzitě Johannesse Gutenberga v Mainzu v Německu. Říká: „Vezmeme – li v úvahu, odkud Muhammad pocházel, myslím, že je nemožné, aby mohl vědět věci jako společný původ vesmíru, protože vědci na tento poznatek přišli teprve před několika lety pomocí velmi složité a vyspělé technologie“

Stručný průvodce k porozumění islámu, vydala Islámská nadace v Praze, odpovědný redaktor: RNDr. Vladimír Sáňka, strana 13 – 16, redakčně kráceno, věty nijak neupravovány.

Nechci dál obírat čtenáře o čas, proto jen krátce uvedu, že na dalších stránkách této knihy je například na základě koránského výroku:

Však pozor, nepřestane-li, tedy jej věru chytíme za jeho kštici prolhanou a hříšnou. (Korán, 96:15-16)

Obrázek 4

dokazováno, že Muhammad musel znát fyziologii a funkce jednotlivých částí mozku.

O několik stránek dále se uvádí, že Mohammed znal tak složité oceánografické procesy jako prolínání různých vrstev vody o různých fyzikálních vlastnostech, takových jako jsou teplota, hustota nebo slanost.

Mohammed prý zcela nepochopitelně věděl i to, že v mořských hlubinách panuje tma, nebo že mraky svým tvarem připomínají hory.

Ponechávám na posouzení každého čtenáře, jak hluboké pravdy nadpozemského původu asi Mohammed znal.

Smutné je, že evropští konvertité k islámu, kteří často strávili dlouhé roky v evropských školách a v některých případech uvádí před svými jmény i vysokoškolské tituly, si nepřipadají při čtení nebo překládání podobných knih a „svatých proroctví“ poněkud hloupě.

Převzato z www.eurabia.cz