Gramsciánský marxismus otevírá dveře islámu
Autor: Martin Horák | Publikováno: 10.04.2006 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Poté, co muslimští teroristé spáchali útoky na WTC, na vlaky v Madridu, na metro v Londýně…, sdělil nám eurokomisař Frattini, že islámský terorizmus neexistuje a hrozí nám spíše islamofóbie. Poté, co muslimská chátra podpálila tisíce aut ve Francii, Německu a Beneluxu, nám francouzský prezident Chirac sdělil, že za to může většinová společnost, protože je diskriminuje a dává jim malé sociální dávky. Jinak řečeno jim přislíbil, že za to ničení dostanou přidáno…

Poté, co muslimští teroristé spáchali útoky na WTC, na vlaky v Madridu, na metro v Londýně…, sdělil nám eurokomisař Frattini, že islámský terorizmus neexistuje a hrozí nám spíše islamofóbie. Poté, co muslimská chátra podpálila tisíce aut ve Francii, Německu a Beneluxu, nám francouzský prezident Chirac sdělil, že za to může většinová společnost, protože je diskriminuje a dává jim malé sociální dávky. Jinak řečeno jim přislíbil, že za to ničení dostanou přidáno. V Belgii, kde muslimové napadají na ulici Židy, byla soudně zakázána nejsilnější parlamentní strana – Vlámský blok, která se Židů proti muslimům zastává a je jimi volena, a to se zdůvodněním, že je xenofóbní a nacistická. O soutěži karikatury Mohameda na www.pravdaoislamu.cz prohlásil český ministr Bublan, že jde o porušení lidských práv a že by to šlo trestně postihnout. Jinými slovy nám řekl, že hodlá ve 21. století v srdci Evropy trestně stíhat rouhání proti islámu. Soudného člověka musí napadnout: Cožpak se všichni jmenovaní zbláznili ?

K odpovědi na tuto otázku je třeba vědět, co je to gramsciánský marxizmus (též kulturní či reformní marxizmus, neomarxizmus, politická korektnost…). Název je odvozen od italského reformního marxisty, který ve 20. a 30. letech minulého století ve svých Dopisech z vězení nastínil tezi, že marxisté by se napříště neměli soustřeďovat jen na ekonomicky neúspěšné, ale i na „tradičně opomíjené skupiny“ – ženy, etnické a rasové menšiny, tzv. menšiny sexuální a kriminální recidivisty (chápané jako oběti bezohledné společnosti, která jim nedala jinou šanci.) Gramsci v Musolliniho vězení zemřel, nicméně jeho myšlenky žily dál.

V 50. a 60. letech, kdy po realizaci klasického marxizmu ve východní části Evropy měli západní dělníci a rolníci jistou možnost srovnávat, v důsledku čehož začalo jejich revoluční nadšení rychle vyprchávat, pochopili bystřejší západní marxističtí ideologové výhody Gramsciho přístupu. Hnutí pro „zrovnoprávnění“ žen, černochů, Arabů, homosexuálů, „lidský“ přístup k zločincům, „možnost volby“ (rozuměj legální potraty) atd. se v Západní Evropě i Americe začala rozbíhat a slavit úspěchy. V USA tehdy možná ještě o něco více než v Evropě, o to dříve se zde zdvihlo konzervativní hnutí, které způsobilo, že dnes už jsou tam neomarxisté vytlačováni z jedné pozice za druhou, zatímco v Evropě jsou žel Bohu stále na vzestupu. V Evropě střední a východní se soudruzi po pádu jejich panství rychle rozkoukali a bystře shledali, že zatímco klasický marxizmus již odpočívá na smetišti dějin, reorientace na jeho reformního kolegu jim umožní stát opět na straně „pokroku“.

Nebožtík komunistický prezident Novotný kdysi řekl: „Přece nebudeme padat na kolena před fakty“. Takhle bez obalu vám to dnešní politici samozřejmě neřeknou. Což ovšem neznamená, že se tím v praxi neřídí. A protože v rámci této ideologie může být nositelem zla pouze bílý člověk, nejlépe muž s normálním sexuálním cítěním a konzervativní křesťan, naopak muslim, nota bene barevný být prostě nositelem zla nemůže, zpracovávají si události, které nelze popřít, způsobem výše uvedeným.

Je to zoufalé, nicméně přece jen mám pro P.T. čtenáře jednu dobrou zprávu – je jeden druh faktů, kteří tito pánové – na rozdíl od Novotného a spol. ignorovat dost dobře nemohou – jde o volební výsledky a prebendy z nich vyplývající. A máme předvolební čas, tudíž doporučuji dle časových možností co nejhojněji navštěvovat předvolební prezentace kandidátů a klást otázky – např. souhlasíte s tím, že se EU omluvila za karikatury Mohameda? Chcete podporovat nebo omezovat přistěhovalectví ze Severní Afriky a Blízkého Východu? Jste pro vstup Turecka do EU (=70 mil. dalších muslimů v EU) ? atd.

Myslím, že již kladení takových otázek by mohlo mít na poslance jistý výchovný účinek. A poté je třeba jít k volebním urnám. Vzhledem k tomu, že ani jedna ze stran, které přicházejí v úvahu, totiž ODS a KDU (příznivci pravicových stran s prefencemi v řádu promile prominou, ale volbu jejich favoritů pokládám za vyhození hlasu) nemá jako celek jasná stanoviska k dané problematice, doporučuji též kroužkovat. Dle odpovědí na ty otázky.

Napadá mě i námět pro každého, kdo by se tomu chtěl věnovat (co takhle například redakce tohoto serveru?): co takhle uspořádat mezi kandidáty anketu s podobnými otázkami a její výsledky zveřejnit? Časově to bude úspornější, než když se jich bude ptát každý sám a dosah bude větší.

A potom už se můžeme jenom modlit. Za to, aby tento druh marxizmu odešel z Boží milosti na smetiště dějin s menším počtem obětí nežli minimálně 100 miliónů, co zahubil jeho ortodoxní kolega. Včetně muslimského útoku na Evropu, pro který otevírá prostor.

Název redakčně upraven. Máte-li i Vy zajímavé podněty, postřehy či názory, můžete je zasílat na adresu koholiv z redakce eurabia.cz – naleznete zde.