Peklo v prezidentské kanceláři
Autor: Ladislav Jakl | Publikováno: 09.04.2006 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Asi půjdu do pekla. Proč? Snažím se dělat svou práci podle nejlepšího svědomí. Dávám panu prezidentovi doporučení k podpisu nebo vrácení zákonů. Vrácení si zaslouží 95 procent zákonů, ale únosných je tak pět, protože by to jinak znamenalo válku ústavních institucí. Dívám se na poslední várku zákonů a nevěřím svým očím. Pročítám sporné pasáže a posudky expertů a jsem zhrozen. Pak si ale znovu připomenu, že s vládou a parlamentem nelze permanentně bojovat, nadechnu se a píšu panu prezidentovi přesně a doslova toto...

Asi půjdu do pekla. Proč? Snažím se dělat svou práci podle nejlepšího svědomí. Dávám panu prezidentovi doporučení k podpisu nebo vrácení zákonů. Vrácení si zaslouží 95 procent zákonů, ale únosných je tak pět, protože by to jinak znamenalo válku ústavních institucí. Dívám se na poslední várku zákonů a nevěřím svým očím. Pročítám sporné pasáže a posudky expertů a jsem zhrozen. Pak si ale znovu připomenu, že s vládou a parlamentem nelze permanentně bojovat, nadechnu se a píšu panu prezidentovi přesně a doslova toto:

„Zákon o státních svátcích. Zavádí tři nové významné dny. 7. duben jako den vzdělanosti, 15. květen jako den rodin a 10. červen – vyhlazení Lidic. Institut významných dnů se tím propadá do další inflace. Navíc první ze svátků je vyloženě sovětský. Je ale skoro nemožné se o takové věci prát s parlamentem. Nerad doporučuji podepsat.

O kronikách obcí. Zavádí povinné vedení obecních kronik podle zákona. Naprostý nesmysl. Zákon má nařizovat vedení úřední agendy a její archivaci, kronika je jiný žánr a tímto opatřením zcela ztrácí svou originální podstatu. Vetovat takový zákon ale bohužel nestojí za to. Otráven doporučuji podepsat.

Novela občanského soudního řádu. Zavádí výhodnější postavení zaměstnance před podnikatelem. Zavádí se nový způsob výkonu soudního rozhodnutí v pracovněprávních sporech: příkaz k výběru z účtu povinného. Brutální a neslýchaná metoda, možná protiústavní. Dosud nemůže soud vydat platební rozkaz, kde má rozhodovat soudní senát. Nyní bude moci samosoudce okresního soudu rozhodnout o provedení platby na základě žaloby. Bohužel i zde těžko bojovat s levicovým parlamentem. Znechucen doporučuji podepsat.

O ochraně před domácím násilím. Projev úporné snahy donést dobro do každého příbytku třeba i na bodácích. Jsem si jist, že je to krok špatným směrem. Bude působit rozkladně na partnerské vztahy i na obecné chápání soukromí domácností a zavádí presumpci viny. Výrazně posiluje moc policisty nad občanem. Policistovi se dává právo na základě pouhého podezření z páchání domácího násilí vniknout do cizího bytu a vykázat z něj domnělého pachatele. Je to zákon šílený, ale výhrady jsou – obávám se – parlamentu nesdělitelné. Se smutkem doporučuji podepsat. A to nehodlám svou partnerku pravidelně bít.

O rostlinolékařské péči. Evropeistický byrokratický zákon. Vychází ze směrnice s úžasným názvem: O kontrolách identity a fytosanitárních kontrolách rostlin a rostlinných produktů. Obsahuje přílepku o úpravě vlastnických vztahů k půdě, která je v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu, jež předřazuje nároky restituentů na převod pozemků z Pozemkového fondu. Toto asi také není bohužel není téma k boji pro prezidenta. Velmi nerad doporučuji podepsat.

O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Opět evropeistická implementace. Bude povinnost registrovat každé jednotlivé zvíře, i když chovatel nežádá žádnou podporu. Invaze byrokracie do každé chaloupky. Zákon stejně nebude dodržován. Bez radosti doporučuji podepsat.

O cestovních dokladech. Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech. Huxleyho Konec civilizace. Rezignovaně doporučuji podepsat.

O sociálně-právní ochraně dětí. Podporuje formy náhradní péče. Na první pohled dobrý cíl, přílišné zjednodušení těchto věcí ale vyvolává mrazení. Stát příliš lehce nabourává pokrevní vazby, když si myslí, že zná lepší řešení. Mé výhrady jsou ale obecně nesdělitelné. S povzdechem doporučuji podepsat.“

S těmito větami jdu za panem prezidentem, ten se zhrozí a – těch osm zákonů podepíše. No nepřijdu já do pekla?

Ladislav Jakl
Psáno pro deník Metro

Titulek redakčně upraven