Rudí socani nechávají hajlovat hnědé socany?! Záchrana? Imperiální kapitalismus!
Autor: Petra Sokolová | Publikováno: 10.10.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Zmíním nyní jednu oblíbenou tezi kolegy Pavla Křepelky, znalého čínských poměrů: „Kapitalistický imperialismus nejdříve postupně zkorumpuje vládnoucí komunistické tyrany, které pak následně zničí. Pak se teprve Čína stane poprvé v historii svobodným územím a především partnerem západní civilizace, nikoliv soupeřem.“

Současná západní civilizace je bohužel těžce zasažena socialistickými metastázemi a nemravnými pokusy o rozvrat tradičních civilizačních hodnot mimo jiné prostřednictvím postmodernistických a multikulturalistických zvráceností.

Přitom brutální důsledky rudého a hnědého socialismu v minulém století jsou všeobecně známy. Přesto všechno je národní a bolševický socialismus stále častěji explicitně obhajován (více např. v článku Lovci nacistů, i Wiesenthal?, byli jen sprostí vrazi, míní též česká levice). Neonacističtí socialisté si v klidu hajlují na svých nechutných mejdanech, všechny odrůdy rudých socialistů neustále brojí proti liberálním svobodám našeho světa. Západní civilizace je přes svou jednoznačnou nadřazenost stavěna do role světového vykořisťovatele.

Tedy ta civilizace, která může být popsána například slovy Romana Jocha: „Ta v dějinách ustavená civilizace, jež má tři konstitutivní prvky: tradici řecké filosofie, jež je správným použitím rozumu schopna poznat pravdu o realitě, včetně pravdy o dobru a zlu. Dále tradici židovského a křesťanského náboženství, jež postulují zjevení Boha člověku o jedinečnosti a posvátnosti každé lidské osoby, její nesmírné důstojnosti, jakož i povinnost usilovat vzdor své nedokonalosti o to, co je správné, dobré a morální. A konečně zatřetí, tradici osvícenské koncepce univerzálních lidských práv, podle níž každá lidská bytost má nezcizitelné přirozené právo žít ve svobodě.“

Právě rudí a hnědí socialisté se postarali o největší plánovanou degradaci lidské důstojnosti v celé civilizační historii. Dodneška svou přítomností zasírají náš svět a neustále se snaží o demokratickou legitimizaci svých zvěrstev. Je jen otázkou času, kdy už konečně odhodí i ty nejposlednější „nástroje demokracie“, kterými stejně vesměs pohrdají, a začnou jednat skutečně „po bolševicku“. Je proto nutné zdůraznit, že jakákoliv demokratická legalizace socialismu a tyranie jde proti principům univerzálních liberálních svobod a je proto neplatná – i kdyby byla zakotvena třeba v nějaké Evropské či jakékoliv jiné ústavě.

Občanský ozbrojený odpor je v tomto případě patrně vždy ospravedlnitelný a hlavně jediný správný. Česká postkomunistická bída je právě tak trochu důsledkem historické absence občanské války, která by ve své době patřičně pročistila český genealogický strom od všech přisluhovačů tyranie.

Osvícenecká koncepce univerzálních lidských práv je od počátku spojena se vznikem kapitalismu. Právě rozvoj kapitalismu, a jeho produktivnost, umožnil západní civilizaci naplnit reálným obsahem lidskou svobodu a jedinečnost. Kolonialismus a především zlatý věk britského impéria pak dokázal tento osvícenecký koncept rozšířit dále. Svobodný obchod a kapitalistická morálka umožnily mnoha lidem transformovat se z divocha a barbara na člověka.

Kapitalistický imperialismus je dokonce i dnes jedinou zárukou udržení západní osvícenecké koncepce lidských práv. Je dnes bohužel skoro jedinou hrází před potenciální demokratickou tyranií většiny. Demokracie nemá právo na existenci bez kapitalismu. Kapitalistický imperialismus dokáže prostřednictvím globálních korporací významně přispívat k destrukci tyranských režimů. Kapitalistická morálnost, efektivnost a produktivnost dokáže svobodu uchránit jednoznačně lépe než jakékoliv demokratické instituce. Na příkladu dnešní americké armády pak vidíme, že díky žoldnéřům a dodavatelským korporacím se postupně stává čím dál tím víc nezničitelnější, neboť za ní stojí kapitalistická produktivnost svobodného západního světa. Kapitalismus i díky tomu v minulosti vyhrál studenou válku.

A na závěr bych zmínila jednu oblíbenou tezi kolegy Pavla Křepelky, znalého čínských poměrů: „Kapitalistický imperialismus nejdříve postupně zkorumpuje vládnoucí komunistické tyrany, které pak následně zničí. Pak se teprve Čína stane poprvé v historii svobodným územím a především partnerem západní civilizace, nikoliv soupeřem.“

Doufejme, že se tak stane co nejdříve…