Tikající bomba jménem Španělsko
Autor: Miloš Bílý | Publikováno: 21.05.2012 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Krize, kterou dnes překonává EU, není jen ekonomická či finanční. Je to krize systémová Je to unáhlené rozšíření o země, jež nebyly stoprocentně připraveny na vstup do EU. Proto nespočívá dnes otázka v tom, jestli eurozóna přežije, ale v tom,jestli základy evropské integrace zůstanou životaschopnými.

 

Vedle nesolventního Řecka "koketujícího" s odchodem z eurozóny už v unii tiká další
časovaná bomba - španělský bankovní sektor.
 
Španělský bankovní sektor nyní doplácí na krach realitního trhu v roce 2008, po
němž bankám zůstaly nedobytné úvěry a další problémový realitní majetek za 184
miliard eur (asi 4,6 bilionu korun).Španělský bankovní sektor za poslední tři roky
absolvoval tři kola reforem, problémů se tím ale bohužel nezbavil.
 
Španělsko patří k zemím, které mají v eurozóně v současné době největší problémy.
Země sice nebyla nucena žádat o mezinárodní finanční pomoc, ekonomika však není
v dobrém stavu .
 
Španělsko zároveň podle prognózy Evropské komise nesplní bez dalších reforem
cíl, aby letos snížilo deficit rozpočtu na 5,3 procenta HDP, jak po něm požaduje
Evropská unie.
 
Kořeny španělské bankovní krize sahají do doby, kdy krátce po přijetí eura začala
éra mohutné úvěrové expanze.
 
Objem hypotečních úvěrů ve Španělsku mohutně rostl o dalších 157 procent, v Irsku
o 147 procent, zatímco v Německu jen o necelá čtyři procenta. Z těchto čísel je
zřejmý rozsah divergence vývoje v jednotlivých členských zemích eurozóny.
 
V únoru 2012 dosáhly špatné úvěry ve španělských bankách hodnoty 144 miliard
eur, což je 8,2 procenta z celkového objemu úvěrů. Ještě koncem roku 2006 to bylo
jen deset miliard eur.
 
Za normálních okolností se podobná situace řeší devalvací, která zlevní vývoz a
pomůže nastolit růst a zaměstnanost. Špatné úvěry jsou zpravidla sanovány státním
rozpočtem, což bývá hluboce nepopulární, ale nutné. V případě potřeby pomůže
MMF nebo někdo jiný zvenku.
 
Je třeba vzít v úvahu nejen dluhy bank a záložen, ale i dluhy provinčních vlád.
Španělsko má federativní uspořádání, což veřejné finance dosti komplikuje. Můžeme
jej brát jako ukázku, jak by jednou mohla vypadat evropská fiskální federace, pokud
by Evropa udělala historickou chybu a zavedla federativní uspořádání.
 
Ministři financí členských zemí Evropské unie se v poslední době v Bruselu dohodli
na pravidlech kapitálové přiměřenosti. Evropské banky by na jejich základě měly
posílit kapitálové rezervy.
 
Cílem pravidel je stanovit, kolik kapitálu budou muset banky a finanční domy dát
stranou kvůli krytí rizik.
 
Kapitálová přiměřenost určuje, kolik musí mít banka kapitálu v poměru k výši a
rizikovosti svých aktiv. To znamená, že banka může buď zvýšit kapitál, nebo omezit
 
rizikové úvěry a uložit peníze třeba u centrální banky.
 
Nyní jde o to , jak do unijního práva vepsat mezinárodní dohody o pravidlech
kapitálové přiměřenosti . Dohoda by se měla týkat 120 hlavních světových bank, z
nichž na EU připadá 45. V unii je ale kolem 8 300 bank a unie chce pokrýt novými
pravidly úplně všechny.
 
Francii a Německu by přitom volnější bankovní pravidla prospěla. Jejich finanční
domy se totiž dostaly do problémů tím, že drží dluhopisy hříšníků eurozóny včetně
Řecka. To u ostatních investorů budí nedůvěru. Naopak přísný postoj vůči bankám
prosazuje Velká Británie, v řízeném uvolnění morálky vidí riziko, navíc tamní banky
nemají problémy přísná pravidla dodržovat.
 
Pakt o stabilitě a růstu zavazuje všechny země EU respektovat princip vyrovnaného
nebo takřka vyrovnaného rozpočtu. To znamená, že by členské státy EU neměly
utrácet víc, než vydělají. Mohou se tak vyhnout různým druhům narůstání dluhu,
který v minulosti nutil vlády zvyšovat daně nebo snižovat částky vynakládané na
občany nebo investice.
 
Berlín vyslal do Paříže krátce po zvolení nového prezidenta Françoise Hollanda jasný
vzkaz. Ústy mluvčího německé kancléřky Angely Merkelové vzkázal, že o změně
rozpočtového paktu, jež naznačoval nově zvolený francouzský prezident, nebude
jednat. Nechce totiž podporovat růst Evropy jejím dalším zadlužováním.
 
Představitelé 25 zemí souhlasili s tím, že se při hospodaření se státními financemi
budou řídit přísnějšími pravidly. Maximálně přípustný rozpočtový schodek by měl být
0,5 procenta HDP .
 
Finanční trhy jsou nervózní a čekají na jasné signály Hollandovy politiky včetně toho,
jak bude vypadat klíčová spolupráce mezi dvěma motory evropské ekonomiky -
Francií a Německem, píše Reuters.
 
Francouzská levice v této době prožívá okouzlení. Nejenže po desítkách let zvítězil
ve volbách socialista, ale levicové strany by měly hrát prim i v parlamentních volbách
v první polovině června a získat většinu potřebnou k vytvoření vlády.
 
Krize, kterou dnes překonává EU, není jen ekonomická či finanční. Je to krize
systémová Je to unáhlené rozšíření o země, jež nebyly stoprocentně připraveny na
vstup do EU. Proto nespočívá dnes otázka v tom, jestli eurozóna přežije, ale v tom,
jestli základy evropské integrace zůstanou životaschopnými.
 
V případě rezignace Řecka, začne se to šířit dál na Portugalsko, Španělsko a Itálii.
To, co vzbuzuje v Řecku a Evropě obavy, je budoucnost.
 
Stačí si promítnout geopolitický kontext Řecka a hned si povšimneme nových
nebezpečí. Západní Balkán má ke stabilizaci daleko, Turecko se vzdaluje Západu,
hospodářská krize připravuje Spojené státy o značnou část jejich vlivu. Zároveň s tím
Rusko a Čína obnovují své bývalé sféry vlivu a budují nové hospodářské a politické
vztahy.
 
Případný odchod Řecka z Evropské unie nebo i jen z eurozóny by tuto zemi opět
proměnil v arénu zájmových střetů mezi Velkou Británií, Německem, Francií, USA,
Ruskem a Čínou.
 
Ekonomické problémy v Řecku a Španělsku nutí tamní obyvatele k emigraci. Štěstí
hledají především v Německu. Podle Německého statistického úřadu jde o největší
příliv přistěhovalců za posledních patnáct let.
 
Do Německa se loni přistěhovalo přes čtvrt milionu lidí. Nejsilnější evropské
ekonomice se recese zatím vyhýbá. Německé firmy volají po nových kvalifikovaných
silách. Především v Řecku a Španělsku našly tyto informace odezvu.
 
Vedle důsledků takového vývoje pro stabilitu regionu by to znamenalo
i velké pokoření pro Evropu a její prestiž. Evropa, která chtěla být pro
periferní státy modelem a mírotvorcem, by si musela přiznat, že za třicet let
nedokázala „evropeizovat“ členský stát považovaný za „kolébku demokracie“.
 
Nezvládnutá hospodářská krize spustila krizi politickou. Z tohoto neúspěchu je třeba
si vzít co nejrychleji ponaučení.
 
Čtěte také: