Psycholožka: Pisatel C.V. ejakuluje na monitor, ne do pochvy. Má mindrák z žen
Autor: Zuzana Štefánková | Publikováno: 16.09.2005 | Rubrika: Ostatní
Ilustrace
V novém seriálu „Všichni věrní komentátoři“ nahlédneme společně s psycholožkou Lýdií Frýdeckou pod pokličky jejich denních starostí, platonických lásek, mindráčků i bolehlavů. Na fundovaný rozbor svého nitra se mohou těšit experti typu Gisevius, C.V., C., P.S. alias Petr S., EDD, marco.dj, V. Neckář jewnior, Ksakru, Stránský, Manson, Germán Budweis a mnozí další. Snad se po přečtení analýz nebudou tihle panáčci a panenky ani nedále ostýchat vzkřiknout: „ePortálu věrni(y) zůstaneme!“


Máme je rádi! Dokáží přebarvit šedý den do odstínů duhových. Stejně jako koloristé krášlili ve době black & white fotografie a filmy, barví i oni naše nezdárné duše. O kom je řeč? O věrných komentátorech ePortálu! K většině autorských textů neopomenou přidat svůj názor, svůj škleb. To aby se o nich vědělo, možná též, aby nás pobavili.

V novém seriálu „Všichni věrní komentátoři“ nahlédneme společně s psycholožkou Lýdií Frýdeckou pod pokličky jejich denních starostí, platonických lásek, mindráčků i bolehlavů. Na fundovaný rozbor svého nitra se mohou těšit experti typu Gisevius, C.V., C., P.S. alias Petr S., EDD, marco.dj, V. Neckář jewnior, Ksakru, Stránský, Manson, Germán Budweis a mnozí další. Snad se po přečtení analýz nebudou tihle panáčci a panenky ani nedále ostýchat vzkřiknout: „ePortálu věrni(y) zůstaneme!“


V prvém dílu seriálu „Všichni věrní komentátoři“ probereme osůbku skrývající se za nickem „C.V.“.

„Ve svých 32 letech se už opravdu živím sám,“ prozradil na sebe C.V. dne 21. 8. 2005. Nechme chvíli mluvit paní psycholožku Frýdeckou: „Pisatel zdůrazňuje svoji samostatnost, která však v jeho téměř Kristových letech není ničím překvapivým, úchylné by naopak bylo, jestliže by se v daném věku sám neuživil. C.V. by však ve svém věku měl živit nejenom sebe, ale též už vlastní rodinu. Pokud totiž rodinu nemá a není ani homosexuálem, zoofilem či jinak zaměřeným jedincem, jehož orientace neumožňuje založení plnohodnotné rodiny, pak demograficky zaostává, neboť plodní muži v ČR v současnosti zakládají rodinu v průměru v 29,4 roku.“

Tím ale lapálie kolem pana C.V. nekončí. C.V. totiž velmi rád mentoruje, a to zejména dámy. Například 28. 8. 2005 uvedl, že „Dominika má hodně bujnou fantazii. (…) Dominika má asi jiný názor, …, každopádně moc jí to nemyslí.“ O pár dní později, 6. 9. 2005, se terčem jeho pouček stala opět tatáž autorka: „Proč Dominika nenapraví to, co zanedbávají "líní novináři"? Proč ona sama - rádobynovinářka - netepe pohrobky z STB? Pokud vím, na ePortálu se věnuje spíš jiným "závažným tématům" jako jsou pořady Superstar, Vyvolení nebo Big Brother.“ V ten samý den neušetřil ani šéfredaktorku: „SLEČNA ŠTEFÁNKOVÁ BY MĚLA PSÁT S VYUŽITÍM VLASTNÍ INVENCE.“

Vraťme se o pár dní dříve, opět k datu 28. 8. 2005, kdy na adresu autorky Sokolové poznamenal: „Kreatura je zejména autorka článku (resp. autor Mladé pravice, skrývající se za pseudonym).“ A konečně, dne 7. 9. 2005, zase čtenářstvu vysvětlil: „… tak si s ním potřebuje Štefánková vyřídit účty, k tomu je ochotna vymyslet jakoukoli spikleneckou teorii.“ Ještě se přitom stihl rozpomenout, že prý „ePortál před časem uveřejnil příspěvek člena neonacistické skinheadské kapely.“

Dejme opět slovo paní Frýdecké: „Pisatel C.V. se rád trefuje do slečen a dívek. To může mít dvě příčiny. Pisatel v sobě může potlačovat různé mindráky vůči něžnému pohlaví. Ty plynou v zásadě buď z toho, že je dotyčný orientován homosexuálně, avšak bojí se – z různých důvodů – tuto svoji odchylku zveřejnit, anebo již poměrně dlouhou dobu nenavázal trvalejší kontakt s ženou. Možná, leč méně pravděpodobná, je i třetí varianta, že kontakt již navázal, ale soužití jej po sexuální stránce příliš nemotivuje, a tak svůj chtíč ventiluje jinam – místo do pochvy své reálné partnerky pomyslně ejakuluje na stránky ePortálu a na jejich autorky, které jsou vlastně jeho virtuálním fetišem,“ míní Frýdecká.

„Jeho problémy v osobním životě osvětlují i úvodní otázku, proč vlastně ještě ve dvaatřiceti letech živí zřejmě stále jenom sám sebe.“ Paní psycholožka si však všímá i nadšení C.V. pro různé spiklenecké teorie. „To, že autorku článku považuje za skrytého autora, je varovné znamení. Potvrzuje to hypotézu o homosexualitě C.V., neboť pisatel zjevně nedůvěřuje ženskému intelektu, všechno, co jej nějak silně osloví, ať už kladně, či záporně, považuje za dílo muže. O celkových mindrácích této osoby hovoří i zmínky o publikaci textů člena skinheadské neonacistické skupiny, jehož jméno však není schopen uvést, a směšná je i teorie o vyřizování účtů a spiknutích ze strany šéfredaktorky. Opět zřejmý projev nedůvěry k ženám, strach a obava z nich,“ uzavírá paní Frýdecká s tím, že teze pisatele C.V. jsou založeny na bázi „podle sebe soudím tebe“.

Takže v praxi je C.V. takovým čecháčkovským podvodníčkem, který prý v kancelářích krade tužky a fixky, nikomu nevěří, za vším vidí spiknutí. Skinheady se snaží podle psycholožky hodit do jednoho pytle s autorkami portálu, neboť má z „holých lebek“ též mindrák, i když zcela odlišného charakteru. „Pan C.V. zřejmě v mládí usiloval o členství v těchto pochybných rasistických sektách, ale z nějakého důvodu nebyl přijat, takže vůči skinheads cítí podobnou zášť jako vůči ženám,“ shrnuje Frýdecká.

Resumé: Pisatel C.V. – jedinec s neujasněným vztahem k ženám, (důvodem může být homosexualita), patrné projevy čecháčkovství, nedůvěřivost, zamindrákovanost (proto tolik mentorování, prosazování spikleneckých teorií, absurdní teze o záměně žen za muže, prapodivné bajky o skinheadských kapelách).