Tajné služby nemohly zabít Brežněva, Bond staříky nevraždí a Palach není ubožák!
Autor: Zuzana Štefánková | Publikováno: 31.08.2005 | Rubrika: Reakce
Ilustrace
Web ePortal.cz není hlásnou troubou jedné pravdy, jedné strany, jednoho světonázoru. Naplňují-li kritické ohlasy určitou míru kultivovanosti, nemáme problém s jejich uveřejněním. Jsme naopak rádi, neb tak ve vzájemné diskusi dále tříbíme naše i vaše názory. Jeden z kritických, leč kultivovaných ohlasů, zaslal čtenář Jan Hovorka. Děkujeme.

Web ePortal.cz není hlásnou troubou jedné pravdy, jedné strany, jednoho světonázoru. Naplňují-li kritické ohlasy určitou míru kultivovanosti, nemáme problém s jejich uveřejněním. Jsme naopak rádi, neb tak ve vzájemné diskusi dále tříbíme naše i vaše názory. Jeden z kritických, leč kultivovaných ohlasů, zaslal čtenář Jan Hovorka. Děkujeme.

Původně jsem očekával, že stať s poněkud vulgárně-bulvárním titulkem (viz Palach vs. Mašínové – vyznamenaný ubožák vs. nevyznamenaní hrdinové ) bude obsahovat jiný (nový?) kritický pohled na chování ve vztahu jedinec vs. totalita. Po několikerém přečtení (abych se ujistil, že dobře vidím, Karkulko), bych doporučil konzultaci s klinickým psychologem.

Tolik zášti, vypuštěné ventilem jakési zavilé nenávisti bez příčiny (urážet mrtvé je snadné, leč nemravné)! A završení pseudohistorickou úvahou o promarněném řešení odboje proti srpnové okupaci a lá James Bond? Až dojemně naivní.

Tajné služby ČSSR nemohly zavraždit Brežněva a ostatní starce – byly pod přímou kontrolou a nadvládou tajné služby sovětské. Dát příkazy armádě a otevřít vojenské sklady není zahájením „partyzánské války“, ale vyhlášením války se vším všudy. Vždyť tím je nasazena regulérní armáda.

Byť se o to některé útvary pokoušely, hlavní velitel ČSLA byl dlouholetým agentem NKVD a věrným služebníkem SSSR a podobný rozkaz nikdy nevydal. Kdyby ho vydal, stálo by deset miliónů Čechů proti takřka třímiliónové armádě pěti zemí, naši vlast obklopujících na zemi i ve vzduchu. Letiště i další strategická místa a logistická infrastruktura byly pod kontrolou proruských zrádců. Již několik měsíců před srpnem ujistili Američané velení Varšavské smlouvy, že v případě obsazení ČSSR nezasáhnou. Vzhledem k tomu, že se nezjevili ani blaničtí rytíři, dá se předpokládat, že jednou bude ještě hůř.

Jan Hus se pro pravdu nechal upálit. Sebeupálení není gesto ubožáka – je to gesto člověka, sledujícího rychlý morální úpadek spoluobčanů, člověka, jež chce vyburcovat malověrné a nemá nic, jen své tělo... a tak je zapálí, aby se probrali. Ví, že umře a umírání bude strašlivě bolet. Ubožáky nejsou buddhističtí mniši, polský otec několika dětí, který se styděl za vpád vlastních synů do bratrské země, romantický vzbouřenec Jan Zajíc... Neurážejte je, prosím.

Také já považuji Mašíny za hrdiny, hodné úcty jejich otce. Nemají vyznamenání, protože ani po patnácti letech se nepodařilo vyhnat od koryt a soudů, z úřadů a služeben slouhy Rusů, sadistické vrahy z pohraničních jednotek, úchylné tlusťochy s vypitými mozky a pupky nadouvajícími uniformy Lidových milicí. Burcujte lidi, ať je smetou v demokratických volbách, politická publicistko. Dubček a ostatní nikdy nechtěli zničit komunismus, ani to neslibovali. V té době nenapadlo ani duševní giganty, že by to bylo možné. Odstranit je a jejich poskoky z vlivové sféry (od prezidentské kanceláře po vesnická zastupitelstva) lze dnes demokratickou cestou. Parafrází Churchilla možno říci, že je to cesta docela blbá, ale lepší dosud nikdo nevymyslel. Ačkoliv bondovské komando sestavené za účelem vraždění staříků by byl možná zajímavý spolek.

A Mossad do toho nepleťte – to už není útvar hrdinů, mstících se vraždami padouchů za nezměrné utrpení miliónů, nýbrž organizace profesionálů. Jejich znalosti budeme ještě zoufale potřebovat – zestárlí oportunističtí nenažranci v rozměrech postkomunistického Česka jsou proti sebevrahům omotaným semtexem směšné figurky z němých filmů...

A napište někdy něco méně nenávistného. Třeba se to bude líbit :-)...