"Viděl jsem ženy visící za ňadra, nohy volně vlály. Křičely hrozným řevem"
Autor: Karolina Kopecká | Publikováno: 26.08.2005 | Rubrika: Ostatní
Ilustrace
Islám, tradice a islámské právo šaría obsahují dlouhý seznam předpisů a nařízení, které se týkají vztahu mezi muslimskými muži a ženami, sexuálního života, péče o dítě nebo toho, jak má vypadat správně fungující rodina.
Povinné zahalení, v některých případech celého těla, muslimských žen, zákaz hovoru s cizími muži, nutnost manželova svolení k mnoha úkonům, seznam povolených ženských prací, právo rozhodovat o životě svých žen, bití neposlušných nebo dokonce bičování a kamenování k smrti za cizoložství jsou jen některé z mnoha zásad, které Korán a šaría pro takové situace předepisují.

Islám, tradice a islámské právo šaría obsahují dlouhý seznam předpisů a nařízení, které se týkají vztahu mezi muslimskými muži a ženami, sexuálního života, péče o dítě nebo toho, jak má vypadat správně fungující rodina.

Povinné zahalení, v některých případech celého těla, muslimských žen, zákaz hovoru s cizími muži, nutnost manželova svolení k mnoha úkonům, seznam povolených ženských prací, právo rozhodovat o životě svých žen, bití neposlušných žen nebo dokonce bičování a kamenování k smrti za cizoložství jsou jen některé z mnoha zásad, které Korán a šaría pro takové situace předepisují.

Muslimové tvrdí, že dodržováním těchto pravidel je společnost chráněna před mravním úpadkem.

Já osobně se domnívám, že dodržování těchto zásad je spíše příčinou sexuálních frustrací, odnětí ženám jejich základních lidských práv a svobod a práva sama rozhodovat o svém životě, nebo si zvolit vhodného životního partnera. Těm, kdo tomu nevěří, doporučuji prostudovat zdroje týkající se „vražd ze cti“ v islámských komunitách v Evropě nebo si přečíst knihu „Jsme vaše dcery, ne vaše čest“ od Serap Cileli.

Následující citáty pochází z pravidelných pátečních kázání v muslimské mešitě na Černém Mostě a dokazují, že pokud někdy dojde ke skutečné reformě islámu, bude to trvat ještě hodně dlouho, bude-li to vůbec možné.

Jelikož většina těchto nařízení se týká hlavně žen, doporučuji hlavně ženám tyto předpisy prostudovat a posoudit, zda by chtěly v islámské společnosti žít.

České politiky, hlavně muže, bych pak chtěla požádat, aby nikdy neakceptovali podobné zacházení s ženami jako standardní projev kulturně odlišné společnosti. Pokud si nějaká žena vybere podobnzý styl života dobrovolně, přeji jí hodně štěstí, stamiliony muslimských žen však nemají žádnou jinou možnost volby.

Páteční kázání o cizoložství

…“Podle islámského práva se cizoložství trestá ukamenováním, a to v případě, je-li viník(ce) ženatý nebo vdaná a pokud je jim čin u soudu prokázán čtyřmi očitými a důvěryhodnými svědky. Jestliže se však jedná o svobodného muže či ženu, těm je uložen trest 100 ran bičem. A Alláh říká v Koránu:

„Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost, s ohledem na náboženství Boží, věříte-li v Alláha a v Den poslední. A nechť skupina věřících je svědkem trestu jejich.“ [Korán súra „an-Núr“(Světlo), 24:2] …“

Hadíth od Abí Saíd al-Chudrí (ať je s ním Alláh spokojen) praví, že Prorok (nmAž) řekl: "Viděl jsem při své Noční cestě ženy visící za svá ňadra a jejich nohy volně vlály, křičící hrozným řevem, a ptal jsem se Džibríla, kdo jsou ty ženy. On odpověděl: cizoložnice."

Fatwa o mluvení s příslušníky opačného pohlaví

…„To ovšem neznamená, že neexistují žádné hranice a že žena může oslovit všechny muže, které potká nebo že muž může začít mluvit se všemi ženami, neboť to se příčí logice a dobrému vkusu ještě předtím, než zjistíme, že to odmítá také učení Islámu. Ženě je dovoleno mluvit s mužskými příbuznými, učiteli, sousedy, vedoucími v práci a dalšími podle požadavků a potřeb denního života a složitých vztahů mezi lidmi dnešních dnů a to do té doby, dokud existuje důvěra, problémy (pokušení) jsou omezené a podmínky normální.“…

Fatwa o vztahu mezi snoubenci

…„Dokud není podepsána svatební smlouva, manželství v očích tradice ani šarí‘a neexistuje a snoubenec a snoubenka jsou cizí žena a muž. Znamená to, že spolu nemohou být o samotě, ani ji snoubenec nesmí doprovázet na cestu, pokud s nimi není ještě další člen snoubenčiny rodiny, s nímž je sňatek nemožný, například její otec nebo bratr.“…

Fatwy o zahalení

…„Když ženy vyjdou na ulici a ukazují téměř celé své tělo - jak je zmíněno v otázce - je to jedna z největších příčin způsobujících kriminalitu, zkažení mužské morálky a rozšiřování nemravnosti.“…

…“Islám dovoluje ženám pracovat, získávat znalosti, zapojovat se do obchodů, svědčit u soudu, udržovat příbuzenské vztahy, navštěvovat nemocné atd., ale udává limity, týkající se vycházení na ulici, aby tak byly ochráněny před obtěžováním a sexuálním obtěžováním.“…

Fatwy o hovoru muslimky s hosty nebo s muži

…“Na druhé straně nepopíráme, že v některých zemích se ustanovily přísné tradice týkající se žen, které je téměř uvězní v domě a odsoudí je k doživotnímu vězení.“…

„Alláh Všemohoucí ví nejlépe.“