Už to demaskovali - kdo léčí dobře a kdo ne!
Autor: Jiří Selucký | Publikováno: 31.10.2011 | Rubrika: Polemika
Ilustrace
Chtělo by se říct - konečně! Konečně zjistíme, kde se jak léčí a budeme si moci vybrat. Opět byly zveřejněny částečné výsledky „žebříčků kvality“ podle pojišťovny VZP. Podstatnými kriterii byly délka hospitalizace (k diagnóze) délka pobytu na JIP a počet vyšetření. Česky řečeno- čím levněji, tím lépe. Část výsledků těchto žebříčků využil náš tisk k senzačním článků kde se léčí lépe a úspěšněji či hůře.

Chtělo by se říct - konečně! Konečně zjistíme, kde se jak léčí a budeme si moci vybrat. Opět byly zveřejněny částečné výsledky „žebříčků kvality“ podle pojišťovny VZP. Podstatnými kriterii byly délka hospitalizace (k diagnóze) délka pobytu na JIP a počet vyšetření. Česky řečeno- čím levněji, tím lépe. Část výsledků těchto žebříčků využil náš tisk k senzačním článků kde se léčí lépe a úspěšněji či hůře.

Posledně, kdy byly zveřejněny žebříčky, inicioval je Dr. Rath a výsledky byly natolik směšné , že vzápětí zmizely z tisku i z praxe. Srovnávaly nesrovnatelné, tedy třeba úmrtnost, takže velmi špatně dopadla onkologie a úrazová nemocnice a velmi dobře dopadla porodnice. No ono se ani nikdo z praxe nedivil, divné je v podstatě hlavně to, že MZ na takový blud vrhlo síly a prostředky a nenašel se nikdo, kdo by takový zjevný nesmysl zarazil alespoň před předáním mediím. Dost to mluví o státní zprávě a její kvalitě. Taky o kvalitě medií, které o tom nadšeně několik dnů psala neschopná dohlédnout problému.

Nyní se do toho pustila pojišťovna VZP. Zdálo by se chvályhodně. Jednak má největší množství údajů, také plánuje některé nemocnice zrušit, konec konců by bylo vhodné vědět, jak to kde doopravdy je.

Když se ale podíváme na parametry, které hodnotili, dalo by se možná optimisticky říct, že hodnocení je odrazem efektivity léčby. Tedy kde léčí efektivně a levně. Každý docela snadno pochopí dvě věci. Jednak že levná a efektivní léčba nemusí být ta nejkvalitnější, ale přiznejme pojišťovně právo na to takové informace vyhodnocovat. Konec konců nedostatek peněz je k tomu nutí. Druhý problém je, že levná a efektivní léčba nemusí nijak souviset se subjektivním hodnocením pacientů. Když si vezmeme nějaký jednoduchý příklad pro každého zřetelný- například lékař, který léčí dobře a levně na ambulanci, udělá za ambulantní dobu víc pacientů, než ten, který léčí sice také dobře, ale pacientům se víc věnuje, vysvětluje jim jejich problémy, postup léčby atd. Takže mu to vezme víc času, za ambulantní den udělá míň pacientů a tím je méně efektivní. Pokud bych se vás ale zeptal na názor, kde se chcete léčit raději, jistě vyhraje ten druhý. V nemocnici je to poněkud složitější, ale pravidlo, že kvalita navíc chce peníze a čas navíc platí jistě také. Takže to, co je dobré pro pojišťovnu, nemusí být dobré pro pacienty, v nemocnici zvláště.

Nedostatek peněz jistě nutí pojišťovny nutit zdravotníky k efektivitě. Na druhou stranu by jistě měla být možnost dostat se ke kvalitě. Dnešní systém limitace výkonu přes zdravotnická zařízení a zákaz nadstandardů tuto možnost nedovolují. Pokud bude trvat ve společnosti na jedné straně nechuť k nadstandardům a na straně státu nemožnost nebo neochota dodat peníze do zdravotnictví, budou se muset pacienti spokojit s efektivní limitovanou léčbou. A bajka o levné kvalitní léčbě na pojišťovnu (zadarmo) pro všechny další léta zůstane jen neúspěšným pokusem o praktické zaveden bludu do praxe.

Co se týče pojišťovny, je velmi zajímavé, že k vyhodnocení nevyužili komplexnější systém, když už chtějí hodnotit. Takový systém mají a používají. Jmenuje se DRG (na mém blogu jinde) , používá se dnes ve světě spíše k placení (v ČR proboha ne, je moc průhledný!), ale jeho původní určení v zemi vzniku USA bylo hodnocení kvality nemocnic. Asi v ČR nepoužitelné i k tomuto účelu, možná proto, že bychom se něco o řády objektivnějšího dozvěděli…

Naprosto tragická je role novinářů, kteří tyto údaje doplňují hysterickými titulky kde se léčí nejlépe nebo ta či ona porodnice propadla a zaplňují textové strany příslušnými bláboly. Nevěřím, že nemají dostatek informací a že nemají dostatek erudice, aby jistě věděli, že stávající žebříčky o kvalitě nehovoří. Takže ano, opět čím hůře, tím lépe, zábava za každou cenu i v informačních mediích, senzace na velké písmo a výkřiky do tmy. Jasně. Jde o prodej, o inzerenty a taky o chlebíček těchto „umělců“. Bohužel většina lidí z těchto výkřiků není ochotna a schopna dobrat se reálií a nakonec jim zůstane jen paměťová stopa, jaký že to je nepořádek a jak špatně léčí tam či onde. Že to o tom nebylo, nevadí.

Čtěte také: