Budiž jasně řečeno, že pro zvyšování daní na straně pravice existuje jen jeden jediný legitimní důvod, a tím je válečný stav. Žádný jiný důvod není legitimní. Daně jsou po více než století trvajícím experimentu se socialismem všude v západním světě tak vysoké, že pravice nemá a ještě dlouho nebude mít žádný jiný klíčový úkol, než tyto daně snižovat a rozšiřovat tak prostor pro individuální iniciativu a svobodu jednotlivce.

Je třeba jasně říci, že v Evropě nyní pravice téměř neexistuje, protože i ty vlády, které se označují za pravicové nebo pravostředové složenou daňovou kvótu nesnižují a některé ji dokonce zvyšují. Takový vývoj dobře vidíme v Německu nebo ve Francii, kde je prakticky jedno, zda volíte doprava nebo doleva, protože celková míra přerozdělování je konstatně někde kolem 50%. Z voleb se tak stává pouhá "soutěž krásy", kde si můžete vybírat podle toho, který kandidát je Vám sympatičtější.

Mám obavu, že tímto směrem se začíná ubírat i česká politika. Návrh důchodové reformy zveřejněný v hrubých obrysech před několika dny totiž směřuje jednoznačně k tomu, že se u nás složená daňová kvóta zvýší. A to je špatně. Jak jsem již napsal, pro pravici neexistuje žádný legitimní důvod zvyšovat daně. Ostatně před volbami to jak ODS, tak také TOP 09 ve svých programech hlásaly. Budiž tedy jasně řečeno, že pro zvyšování daní není legitimním důvodem ani důchodová reforma.

Platí zcela jednoduchá logika. Kdo má nést základní odpovědnost za zabezpečení našeho stáří? Je to každý člověk nebo to má být vláda? Každý ví, že to má být každý člověk a vláda má být v roli doplňkové. Proč se ale nyní vláda snaží vytvořit dojem, že se o lidi ve stáří postará ze zvýšení daní? Je toto pravicový koncept? Zcela určitě nikoliv. Pravicová vláda má lidem snížit daně a říci jim, že z toho, co jim zůstane, se mají o sebe postarat sami.

Těch pár věcí, které jsou na důchodové reformě pozitivní jako je například větší svoboda volby pro občana nebo mírné snížení odvodové zátěže firem, bude zcela eliminováno negativním působením zvýšení daní a zvětšením státního přerozdělování. Důchodová reforma směřujicí ke zvýšení daní je proto zcela nepřijatelná a nesprávná. Stát bude v případě její realizace rozhodovat o větším procentu HDP než nyní, a to je špatně. Takovou důchodovou reformu proto není možné z pravicových pozic podporovat.