Engel je blázen, hoďme na něj síť!
Autor: Jiří Kohoutek | Publikováno: 19.02.2011 | Rubrika: Ostatní
Ilustrace
Martin Engel šel do rebelie s hrdě vztyčenou hlavou. Domníval jsem se, že nebojoval jen sám za sebe, ale za všechny lékaře. Jako jeden z vůdců lékařské vzpoury v tomto ohledu nejspíš uspěl. Ať se nám to líbí nebo ne. Proč se ale nyní vzteká jako mále dítě a chce si křikem a pláčem vynutit, aby vzali ve vinohradské nemocnici jeho výpověď zpět? To by spíš ukazovalo na to, že mu šlo pouze o vlastní prospěch. Kdyby měl kouska cti v těle, nikdy by nemohl reagovat tak, jak v posledních dnech reaguje.

 

Martin Engel šel do rebelie s hrdě vztyčenou hlavou. Domníval jsem se, že nebojoval jen sám za sebe, ale za všechny lékaře. Jako jeden z vůdců lékařské vzpoury v tomto ohledu nejspíš uspěl. Ať se nám to líbí nebo ne. Proč se ale nyní vzteká jako mále dítě a chce si křikem a pláčem vynutit, aby vzali ve vinohradské nemocnici jeho výpověď zpět? To by spíš ukazovalo na to, že mu šlo pouze o vlastní prospěch. Kdyby měl kouska cti v těle, nikdy by nemohl reagovat tak, jak v posledních dnech reaguje. 

Ve svém bývalém zaměstnání dal výpověď. Jeho zaměstnavatel ji přijal a zařídil se podle toho. Udělal to, co by asi udělal každý rozumný zaměstnavatel – našel si adekvátní náhradu. Je snad někde v zákoníku práce napsáno, že zaměstnavatel by měl přijmout zpět člověka, který už jednu podal výpověď? Nemyslím si. Na jednu stranu, uznávám výsadní postavení lékařského povolání. Na druhou stranu, zákony by měly platit pro lékaře i prodavače či řemeslníky naprosto stejné.

Není to tak dávno, co jsem i já chtěl vzít svoji výpověď zpět. Zašel jsem za šéfem a pln očekávání jsem mu vyjevil své čerstvé rozhodnutí. No a podle očekávání to také dopadlo. Ač od mé výpovědi uplynuly snad 3 dny, můj náhradník už byl připraven. I kdyby nebyl, žádný zaměstnanec nevzbuzuje příliš seriózní dojem, pokud podá výpověď a najednou ji chce vzít zpět.

Každý zaměstnavatel pak logicky uvažuje o tom, proč se tak stalo? Není ve firmě zaměstnanec spokojen? Ztratil motivaci? Měl snad v pácu jiný flek, a jelikož mu to nakonec nevyšlo, tak jsme mu zase dobří? Kdepak, takový zaměstnanec prostě ztrácí důvěru.

V případě Martina Engela bych jako jeho zaměstnavatel váhal i z jiných důvodů. Tím, že se Engel postavil za kampaň se sloganem „Náš exodus, váš exitus“, popudil proti sobě spoustu lidí. To může v budoucnu znamenat spoustu dalších konfliktů. Napříště dostane Engel 2x za sebou víkendovou službu. A pokud mu jako jeho zaměstnavatel nevyhovím, tak bude opět stávkovat?

Ať se na to dívám ze kteréhokoli úhlu pohledu, Martina Engela bych ve své firmě nezaměstnal. Nejde vůbec o to mít v práci samé poslušně bečící ovce, ale čeho je moc, toho je příliš. Lékař Engel v roli odboráře v podstatě uspěl. Proč ale pokračuje v odborářské činnosti i jako lékař?

Když skončí válka, vojáci si také svlečou uniformu a přestanou bojovat. Odborářská válka také skončila. Bohužel, Martin Engel si to ještě nestačil uvědomit. Přejme mu společně, aby se tak stalo velmi brzy. Čím déle bude tuto agónii prodlužovat, tím menší má šanci se opět zařadit do pracovního procesu. Možná si ale natolik zvykl na roli odborářského bosse, že mu ta doktořina zaseVít tak chybět nebude. Kdo ví...