Proč obviňujete z neodklízení sněhu Kuberu?
Autor: Dušan Streit | Publikováno: 21.12.2010 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Kuberův platný návrh zákona svěřil povinnost zajistit zimní údržbu chodníku do odpovědnosti majitele. Chodníky ve městech jsou většinou neuklizené. A lidé nenadávají majitelům, ale Kuberovi.

Ačkoliv zákon platí už třetí rok, letos se s větším přívalem sněhu vynořili i mudrlanti, kteří spílají Kuberovi za něco, co nezpůsobil. Plno moralistů, místo aby vzali lopaty, nadávají Kuberovi. Kubera neřekl, že lidé nemají v kalamitní situaci řešit lokální problémy svépomocí. Vždycky tomu tak bylo.

Kubera jen prosadil, že za majetek je odpovědný vlastník, tedy povětšinou obec. Už z hlediska „vyššího principu právního“ přece nikdo nemůže nést odpovědnost za cizí majetek. Chodník si přece nikdo nepronajímá. Už vůbec ne k tomu, aby kolem přilehlé nemovitosti mohly bez problémů procházet třetí osoby.

Povinnost zajistit fungování infrastruktury obce je na obecním (městském) úřadu nebo magistrátu. Zvláště tehdy, jedná-li se o její majetek. Vždyť uvažte, že obce si nechávají od přilehlých majitelů nemovitostí platit za zábor chodníku, pokud tam někdo potřebuje postavit třeba lešení. A to už vůbec nemluvím o zpoplatňování různých poutačů, které upozorní chodce na nějaký přilehlý krámek. Obce se zde chovají jako nekompromisní vlastník.

Proč bych měl vlastníkovi platit a ještě mu zdarma pomáhat? Platím daně a za to očekávám, že obec bude plnit své povinnosti starat se o obecní majetek. Nevyřeší to tím, že se jen pojistí, aby nemusela chodcům platit odškodnění za případné zranění, ale právě musí dbát o věci veřejné. Jinak by neměla smysl.

Je samozřejmě rozdíl, jestli se jedná o okrajové komunikace, kde chodí jen místní ke svým domovům.Tam můžeme být tolerantnější a očekávat spoluúčast těch, kdož se potřebují dostat domů. O páteřní komunikace v centru měst a obcí se však jednoznačně a z logiky věci musí postarat samospráva.

Zásadní ale je, že i tam, kde lidé uklidí chodníky svépomocí, nese právní odpovědnost obec. Jednotlivý majitel přilehlého domu mohl předtím přijít jako slepý k houslím k docela velkým právním i finančním problémům. Kolikrát i z vyšší moci mohl mít závažný průšvih. Obec je na tyto situace mnohem lépe vybavena. Snadněji se může pojistit, má právníky, má veřejný rozpočet.

Ale nesmí zapomínat na to, že větší obce mají i technické služby. Tam kde je nemají, jistě najdou na zimní údržbu chodníků dodavatele. Protože to neznamená, že se má obec pojišťovat místo úklidu. Nic takového Kubera neprosadil ani nevymyslel. To už je chytristika konkrétních radních.

Takže je třeba zvážit, jestli za konkrétní situaci může svatý Petr, nebo už radnice. A pokud občané nepomohou, třeba je to také tím, že obec se k nim i jinak chová arogantně. Taky nechápu, proč by se na zimní údržbě chodníků nemohli podílet ti, kdož si chodí pro dávky, aniž hnou prstem.

Takže nechte Kuberu na pokoji. Má zdravý rozum. Jeho novela byla správná. Možná není správné rozpočtové rozdělení daní, zejména vůči malým obcím, jenže to už je jiný příběh. Ale copak by mohla osamělá babička se zdravotními problémy a s nízkým důchodem unést odpovědnost, jaká platila dříve? Dnes i pojišťovny se snaží různými kličkami z této povinnosti vyvléci. Oni na rozdíl od té babičky mají právníky, kteří mohou chodcům připomenout, že v zimě je třeba počítat s tím, že to může klouzat. A že schůdnost chodníků nemusí znamenat letní stav.

Mám stále naléhavější pocit, že mezi všemi těmi Švejnary, Schwarzenbergy, Sobotky či Špidly by byl Kubera důstojným kandidátem, který by mohl Klause částečně nahradit. Nakonec, podívejte se na volební výsledky v Teplicích.