Příběh: Víme, kdo a proč zmlátil šéfa telekomu!
Autor: Zuzana Štefánková | Publikováno: 23.05.2005 | Rubrika: Ostatní
Ilustrace
V té naší zemi dějí se to roztodivné věci. Tak podivné, že při jejich popisu lze jen ztěžka nakládat s reáliemi tak, jak jsou ve skutečnosti položeny. Někdy se musí i měnit přízviska strůjců našich osudů, aby čtenářstvo lépe prokouklo skutečnost a autor nebyl popohnán některou z znesvářených stran. Nejinak je tomu v případě této zvěsti. Ostatně, je jen na vás, milí čtenáři, zda příběh pojmete jako pouhou pohádku, nebo něco, co ji nějak přesahuje.

V té naší zemi dějí se to roztodivné věci. Tak podivné, že při jejich popisu lze jen ztěžka nakládat s reáliemi tak, jak jsou ve skutečnosti položeny. Někdy se musí i měnit přízviska strůjců našich osudů, aby čtenářstvo lépe prokouklo skutečnost a autor nebyl popohnán některou z znesvářených stran. Nejinak je tomu v případě této zvěsti. Ostatně, je jen na vás, milí čtenáři, zda příběh pojmete jako pouhou pohádku, nebo něco, co ji nějak přesahuje.

Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami – kdesi v srdci starého kontinentu – žil, byl, jistý Ezechiel Kramár. Tento panáček vládl většině drátků, kabelů a telefonů v této malé zemi – byl ředitelem místního telekomu.

Už kvůli vážnosti svého postavení musel se ráčkující Ezechiel stýkat s vrchností. Zlí jazykové dokonce tvrdili, že on sám je vrchnostenským pohůnkem, za drahý groš dosazený na místo ředitele. I že musí ulívat zlaťáky do kapes tehdejšího prvého muže státečku – Vojislava Biga.

Mladý junák Big se uměl zalíbiti mnohým kolem sebe. Myslel-li něco upřímně, čert ví, ale prostý lid jej miloval. Až do té doby, než se Big dostal do křížku s pisálky. Tehdy i plebs prokoukl klamstva, do nichž je Big vnořen až po uši. Pisálkové dnem co dnem předkládali lidu zvěsti o Bigově falešné majetkové situaci i o tom, že jeho chlebodárcem je necudná ženština provozující hampejz!

Pisálkové zvítězili a koktavý Big se musel odporoučet. Jeho místo zaujal sekyrář Jiljí Parbuček. Zmatený lid začal nyní Parbučka vnímat jako muže, co zhojí jeho rány, způsobené téměř stodenním Bigovým vládnutím-nevládnutím.

Ještě před tím, než dav Biga smetl, prodal tento chytrolín onen telekom, jehož ředitelem byl Kramár, do rukou jakýchsi jižánů. Prodal jej za nesmírnou sumu, takovou, z jaké se prostému lidu jen motala hlava. I proto v dobré naději čekal, že něco z tohoto obchodu kápne i do jeho soukromé kapsičky. Kramár to ostatně Bigovi slíbil.

Sliby se však nejen v této zemičce plní možná jen o svátcích Vánočních, a tak byl Big převelký fantasta, věřil-li, že na něj Kramár nezapomene i poté, co jeho místo v čele vrchnostenského úřadu zaujme Parbuček. Lstivý Kramár na slib zapomněl a onu závratnou horu zlaťáků z prodeje telekomu ráčil nasypat do Parbučkovy, nikoliv Bigovy, kapsy. Prý na kampaň před lidovým hlasováním o nové vrchnosti.

To byl ale malér! Big se rozčílil, až téměř zsinal. Povolal dva hromotluky až kdesi z mrazivého Východu. „Zmlaťte ho, co to dá,“ poručil mlátičkám a ukázal směrem k hvozdům, v nichž se ukrývalo Kramárovo honosné sídlo.

Kramár, vracejíce se večír z bujaré oslavy, jen z obtížemi si všiml dvou mocných postav v lesním šeru. „Hrrr na něj, a tyčí do hlavy,“ zvolal první Bigův hromotluk. Ti dva nakonec nebohého Kramára málem umlátili přímo před branou jeho sídla.

Když se Kramár po několika hodinách probral, málo co si pamatoval. Jen to, že byl hanebně a brutálně napaden. Vůz, který si právě krátil cestu kol Kramárova sídla, mu posloužil jako hromosvod vlastní zloby. I vystřelil několikrát ze své flobertky na ono vozidlo. Osud tomu chtěl, že hošíci za volantem měli jen pramálo společného s hromotluky, jež Ezechiela Kramára napadli. Štěstí stálo na straně hochů, neboť Kramár je minul.

Přesto však dnes Vojislav Big prosazuje mezi orgány policejními, jimž kdysi rovněž ministroval, aby Kramárův čin hodnotily jako pokus o mord. No a ty orgány neví, na jakou ze stran připojit se mají, neb nové mocenské poměry v zemi nejsou jim k dnešnímu dni plně známy.

Pomsta bývá sladká, ale na to, jak bude chutnat Bigovi, si ještě nějaký ten pátek za devatero horami a devatero řekami počkají.