Gross: I s malým kašpárkem se dá zahrát velké divadlo
Autor: Petr Švec | Publikováno: 14.04.2005 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Právě až křečovitě usilovné přisuzování čertovské role králi je nepřímým důkazem toho, oč ve skutečnosti jde. Král je totiž známý svým věcně podloženým odmítáním Evropské ústavy. Kašpárek je jiného názoru, argumenty nemá, a tak dělá, co umí. Tu se pitvoří, tu metá kozelce, tu straší čertem – ale tím opravdickým! Až by z toho jednomu naskočila husí kůže. Brr!

Potulná loutková divadla v dřevních dobách nahrazovala soudobé televizní zpravodajství formou jakési hrané rekonstrukce s pomocí neživých herců – loutek. Záznamová technika neexistovala, a tak to ani jinak nebylo možné. Již tehdy byly základem zpravodajství krvavé vojny, zákeřné mordy, smilstva, krádeže, nějaké to uhranutí či jiné temné čáry – tedy doslova jedna nepravost za druhou. Složení takových „zpráv“ v podstatě odpovídalo postupům, které bulvární média používají dodnes. Ostatně, loutková divadélka byla určena jen „sprostému“, v té době nikoliv vlastní vinou valně nevzdělanému lidu, takže odlehčená forma zpravodajství byla tomuto obecenstvu doslova ušita na míru.

Hlavními, a většinou z ekonomických důvodů i jedinými postavičkami loutkových divadélek byli čert, kašpárek a král. Pro pochopení rozdílu mezi dnešním a tehdejším zpravodajstvím je třeba si připomenout i jejich role. Hlavní part dostával král, který, jak je zřejmé, představoval panovníka a zásadně ztělesňoval dobro. Jeho zrcadlovým opakem, ztělesňujícím zlo, síly temné moci a různá pokušení tehdejší doby, byl čert. Kašpárek měl rolí povícero: jednak uváděl děj a provázel jím (často formou humornou, jak se od kašpárků očekává) – dnes by se řeklo že moderoval – a jednak suploval vedlejší role za neexistující loutky. Role byly rozděleny, řečeno dle dnešní terminologie, velmi transparentně. Kromě toho bývalo zvykem, že dobro vítězilo nad zlem. Divák tak měl určitou jistotu, že bude moci alespoň klidně spát v noci.

Tehdejší loutkoherec, ač byl pro samotný výsledek jím přehrávaného děje z pochopitelných důvodů tím nejdůležitějším, nebyl obecenstvem vnímán. Nejen proto, že před zraky diváků zůstával záměrně zakryt, ale i proto, že kdyby tomu tak nebylo, dějem zaujatý divák by byl stejně časem vtáhnut do děje a sledoval by jen prostor malého ohraničeného jeviště. Tak jako leckterý televizní divák, zhypnotizovaný obrazovkou.

Gross je čertík Bertík

Nyní od loutkových divadélek, loutek a neviditelných loutkoherců plynule přejděme k evergreenu dnešní doby, vládní krizi jako vystřižené z okurkové sezóny. Její hlavní aktéři jsou sice známí, nicméně převážně na ně zbyla role kašpárka. Největší potíž ovšem nastala s obsazením role čerta. Nikdo jej nechtěl hrát… Snad z mediálních důvodů, aby si nezpackal budoucí, jistě zářnou politickou kariéru. Nakonec roli čerta vzal, i když s podmínkou že pouze na dobu určitou, jistý grebeníček. Předem smluvenou nemalou odměnou mu byla dána možnost tahat za provázky a propůjčovat postavičkám svůj hlas. Byť jen v několika málo případech, kdy si náš novodobý loutkoherec – řekněme Režisér, potřeboval nutně odskočit.

Čerta, ač nerad, se musel pokusit zahrát i gross. Nakonec z toho byl spíše čertík – Bertík, hodící se mnohem lépe do dětského vysílání. Na grosse tak zbyl pouhý kašpárek. Ten (kašpárek) byl doslova na roztrhání – co mnohdy i protichůdných rolí moderátorů, politiků a učených politologů musel sehrát, to by se vážně jeden zapotil. Nejhorší ze všeho však bylo, že kašpárek byl neposlušný neboť překračoval „pravomoci“, dané mu rolí. Neustále totiž vnášel do děje zmatek, protože krále soustavně označoval za čerta a pro dovršení všeho čerta za krále. Dokonce i sebe sama prohlašoval za krále a někdy zaměnil i čerta za kašpárka – to když se to právě hodilo. Roli krále, i vzhledem k řečeným schválnostem kašpárkovým, obstojně zvládl klaus. Občas za něj zaskočil důchodce z Vysočiny. To když byl král na cestách.

Fraška, drama, či tragédie?

Děj pod taktovkou pro vší skromnost stále neznámého Režiséra a za asistence kašpárka dosáhl takového zmatení, že takřka žádný z diváků, nemajících přístup do zákulisí, není dosud schopen poznat zda sleduje frašku, drama či tragédii. A což teprve zápletka! Měla snad poukázat směrem, že ministerský předseda, na skromné bydlení zřejmě nemaje, je tak špatně placen, že je téměř zralý na hluboký pád do sociální sítě? To asi sotva. Takže jestliže naše podařené představení je o ničem, tj. o sestavení víceméně staronové vlády (kdy role jejích starých i novopečených členů s hravostí sobě vlastní zvládne náš dobře známý kašpárek), a ještě k tomu trvá povážlivě dlouho, vypadá to spíše, jakoby někdo (Režisér) chtěl odvést pozornost od něčeho skutečně zásadního. Co takhle například věcná diskuse o Evropské ústavě, jejích dopadech? Namísto toho se „díky“ kašpárkovi a spol. v médiích nejprve dozvídáme podrobnosti o jakémsi nuselském bordelu, pak týden dva posloucháme, který ministr prý možná odejde či zda si to náhodou mezitím nerozmyslel, případně kdo před kým v obdobné souvislosti klečel na kolenou, aby mohl naopak zůstat, nebo že „demise“ nebyla králem s kašpárkem mu podsouvanou rolí čerta přijata.

Právě až křečovitě usilovné přisuzování čertovské role králi je nepřímým důkazem toho, oč ve skutečnosti jde. Král je totiž známý svým věcně podloženým odmítáním Evropské ústavy. Kašpárek je jiného názoru, argumenty nemá, a tak dělá, co umí. Tu se pitvoří, tu metá kozelce, tu straší čertem – ale tím opravdickým! Až by z toho jednomu naskočila husí kůže. Brr!

Říká se, že i s malým kašpárkem lze zahrát velké divadlo. O tom, zda se to našemu kašpárkovi povedlo, se dozvíme se zpožděním. Rozhodující přitom bude, zda dojde k přijetí Evropské ústavy, nikoliv jeho herní výkon, který lze už nyní označit za (účelově?) prachmizerný. Na odvedení pozornosti by to ale mohlo stačit.

Na samotný závěr se sluší představit obsazení vedlejších kašpárkovských rolí – pro jeho masovost jen telegraficky stručně: různými havly počínaje, přes kasly, kalousky – a pehy, a zaorálky konče. Který z nich se do nepodařeného představení zapojil záměrně a který z hlupáctví, nechť si každý posoudí sám.