Dotáhneme-li to ad absurdum, je to prakticky totéž, jako kdyby se pod stejnou dohodu podepsal nacistický pohlavár, třeba právě Hitler. Absurdní představa? U nás smutná realita.

Strana s komunistickou ideologií je stejně nebezpečná, ba spíše ještě nebezpečnější než extrém na opačném pólu. Jsou-li stíháni ti, kteří nosí nacistické výšivky nebo zvedají ruku, aby ukázali jak vysoko skáče jejich pes, mělo by stejným metrem být měřeno i těm, kteří propagují srp s kladivem. Symbol jako symbol, rozdílu není.

Komunistická ideologie má na svém kontě mnohem větší množství krve a větší haldy mrtvých než Hitler se svým nacismem. Obě ideologie jsou stejně zavrženíhodné. Nepředstavují nic jiného než čiré zlo. Proč jsou ale komunisté stále bráni jako ti hodnější?

Snad kvůli tomu, že jsou parlamentní stranou? Kvůli tomu, že stále ještě mnoho lidí u nás ke komunismu inklinuje? Snad kvůli tomu, že svou pravou tvář skrývají za maskou líbivých slov plných demokracie? Pokud byl zakázán KSM, jak je možné, že se lidé dál pod touto značkou producírují na komunistických sešlostech a policie nezakročí?

Pro příklad nemusíme chodit daleko. O panu Šináglovi si můžeme myslet, že je to svým způsobem také extremista, ale měl naprostou pravdu, když vyzýval policii k zákroku na komunistickém mítinku, kde se propagovaly komunistické symboly. Výsledek? De facto výsměch.

Pokud je policie schopna vtrhnout do hospody a ukončit koncert holých lebek pro nacistický text písně, měla by být policie stejně aktivní i v případě komunistů. Propagujete komunistickou ideologii? Za mříže s vámi. Proč ale policie v jednom případě koná a v druhém ne?

Ve včerejších hodinách proběhla mohutná razie, kdy byli pozatýkáni představitelé neonacistů. Stále čekám, kdy dojde i na představitele komunismu. Nebo jsou extremisté pouze mezi neonacisty? Ještě před dvaceti lety zavírali komunisté lidi za jejich názory, které se neshodovaly s tím jediným správným, komunistickým.

Máme věřit, že jsou dnes takovými demokraty, že když se vysílá nijak nezkreslený dokument, jehož podstatnou a stěžejní část tvoří autentické záběry, aby ihned proti dokumentu protestovali? Doufám, že, řečeno slovy básníka, přijde den a zúčtujeme spolu, tedy s komunisty.

Nevidím rozdíl mezi extremismem napravo a nalevo. Žádný totiž není. Jak dlouho ještě bude trvat, než dojde k zásahům na obou stranácha ne jen na té méně škodlivé?

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz