Skromný návrh, jak skřípnout Ratha
Autor: Roman Joch | Publikováno: 10.03.2009 | Rubrika: Politika
Ilustrace
Mám takový skromný návrh. V naši zemi ani obce ani kraje nemají vlastní autonomní příjmy. Nemají vlastní zdaňovací pravomoc a tudíž nemají vlastní nezávislé příjmy. Jedině Parlament ČR má zdaňovací pravomoc a tedy jen on ze všech státních institucí má své autonomní příjmy. Ty příjmy, které vybere na daních, pak přerozděluje mezi ministerstva, kraje, obce, atd.

V malé vesničce ve Středočeském kraji, v níž bydlím, se dotázali Obecního zastupitelstva, proč jedna ulice, jež měla být opravena (je plná děr a výmolů), ještě opravena nebyla.

Odpovědí z našeho Obecního zastupitelstva bylo, že ulice, kterou měla opravit obec, obec opravila, ale ulice, kterou měl opravit kraj, kraj neopravil, neboť pan hejtman Rath z peněz kraje platí zdravotní poplatky a proto prý vydal generální stop-stav na všechny opravy ve Středočeském kraji, které byly plánovány a které se měly konat. 
 
Hmmmmm! 
 
Mám takový skromný návrh. V naši zemi ani obce ani kraje nemají vlastní autonomní příjmy. Nemají vlastní zdaňovací pravomoc a tudíž nemají vlastní nezávislé příjmy. Jedině Parlament ČR má zdaňovací pravomoc a tedy jen on ze všech státních institucí má své autonomní příjmy. Ty příjmy, které vybere na daních, pak přerozděluje mezi ministerstva, kraje, obce, atd. Zároveň se předpokládá, že ministerstva, kraje a obce budou z peněz daňových poplatníků, které jim přidělí Parlament, vykonávat své zákonné funkce a pravomoci, jakož i poskytovat své zákonné veřejné služby vůči občanům. 
Zákon nepředpokládá, že by kraj platil za občany zdravotnické poplatky. 
 
Zákon předpokládá, že kraj bude opravovat ulice. 
 
Středočeský kraj neopravuje ulice. 
 
Můj skromný návrh zní: Parlament České republiky by prostým zákonem (ústavní zákon není nutný) mohl změnit financování krajů a „potrestat“ ty kraje, které financují, co financovat nemají, ale nefinancují, co financovat mají. Jinými slovy, mohl by přiškrtit přívod peněz Rathovi, ať si fracek tolik nevyskakuje. 
A aby občané nebyli škodní, ušetřené peníze by si Parlament nenechal pro sebe, natož aby je rozpustil na ministerstvech, ale vrátil by je občanům. Nepřímo. Dal by je obcím jako extra peníze navíc. A obce již budou vědět, co s nimi. 
 
Například opravovat ulice.
 

Když se kraje a jejich hejtmani neumí chovat, nuže co, jejich peníze dostanou obce. A my občané si již na obecní zastupitelstva došlápneme mnohem účinněji než na zastupitelstva krajská (neboť obce jsou mám občanům blíž než kraje a tudíž máme nad nimi efektivnější kontrolu), aby obce tyto nové peníze navíc vynakládaly no to, co je k obecnému prospěchu.

Například aby zaplácávaly ty díry v ulicích.

http://www.obcinst.cz

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz