Není to nová myšlenka, udělat mandát vázaný. To už politická scéna v bývalém Československu dávno zažila. Jenže doba dávno pokročila a demokracie se přeci jen posunula někam jinam.

Socialističtí kandidáti, kteří chtějí kandidovat v krajských volbách ve středočeském kraji musí podepsat "slib věrnosti". V tomto vpravdě ďábelském úpisu se kandidát zavazuje hlasovat podle přání strany pod hrozbou čtyřmilionové pokuty:

 

Prohlášení kandidáta do ZK 2008

Zavazuji se uhradit České straně sociálnědemokratické (následuje adresa, IČO, pozn. red.) náklady za volební kampaň do Krajského zastupitelstva Středočeského kraje v roce 2008, vyjádřené částkou 4 000 000 Kč (čtyři milióny korun českých), jestliže po dobu výkonu svého mandátu zastupitele Krajského zastupitelstva Středočeského kraje nebudu hlasovat na zasedání Krajského zastupitelstva Středočeského kraje podle závazného usnesení Krajského výkonného výboru České strany sociálnědemokratické Středočeského kraje, vystoupím z Klubu zastupitelů České strany sociálnědemokratické v Krajském zastupitelstvu Středočeského kraje, poruším závazné usnesení Klubu zastupitelů České strany sociálnědemokratické v Krajském zastupitelstvu Středočeského kraje nebo budu nepřítomen bez uvedení závažných důvodů na hlasování Krajského zastupitelstva, jež Klub zastupitelů České strany sociálnědemokratické v Krajském zastupitelstvu Středočeského kraje určil za závazné a povinné, na účet číslo (následuje číslo účtu, pozn. red.), a to nejpozději do 30 dnů od vzniku rozhodné skutečnosti. Tímto prohlášením vyslovuji svůj souhlas s vymáháním výše specifikované dlužné částky v rámci exekučního řízení. Závazky vzniklé z tohoto prohlášení pozbývají platnosti dnem zániku mandátu zastupitele Krajského zastupitelstva Středočeského kraje.

Zdroj: novinky.cz

Co na tom, že daný text porušuje Ústavu České republiky? Socialisté jsou svou neúctou k zákonům již proslulí. Nutno poznamenat, že Ústava zaručuje, ba přímo nařizuje poslancům, a velmi pravděpodobně se to bude vztahovat i na krajská zastupitelství, hlasovat podle svého vlastního nejlepšího vědomí a svědomí.

ČSSD od prezidentských voleb postoupila o krok dál. Tam si jen prosadila veřejnou volbu a své ovečky si Paroubek s Haškem za pomoci ekvilibristických pohybů, při nichž se rozhlíželi na všechny strany, pohlídali, aby probůh, náhodou nevolili nějak jinak, než jak si ÚVV přeje.

Výše uvedený závazek dělá z budoucích krajských zastupitelů nesvéprávné osoby, které jsou zbytečně placeny z našich daní. Pokud nebude smět zastupitel volit jinak, než jak si přeje strana, pak s klidem bude stačit, bude-li v zastupitelstvu sedět pouze lídr kandidátky a při hlasování vždy zvednout tabulku s číslem označujícím počet hlasů.

Pravda, pokud by došlo k situaci, kdy by ČSSD vymáhala po svém zastupiteli čtyřmilionovou pokutu a spor skončil u soudu, pak by zcela zákonitě musela ČSSD svůj spor prohrát, protože nikdo nemůže někoho nutit hlasovat proti jeho vůli jinak, navíc, má-li toto právo zajištěné Ústavou.

ČSSD udělala další krok od demokracie směrem k totalitním praktikám. Pokud bych já byl na místě oněch kandidátů, vznikly by pro mě dvě možnosti. Buď bych tento cár papíru se smíchem podepsal, protože bych věděl, že nikdo na světě nemůže něco podobného po mě žádat a proto, že takový úpis je protiústavní anebo, a to je varianta pravděpodobnější, bych dotyčného hnal svinským krokem, mlátíc mu tímto dokumentem o hlavu i za cenu, že bych se své kandidatury vzdal.

Zoufalá snaha ČSSD, aby se opět nenašel někdo, kdo by nehlasoval s Paroubkem a spol vede k tomu, že mezi členy zjevně narůstá atmosféra strachu. David Rath je příkladným bezcharakterním kariéristou, který je schopen pro svou moc udělat opravdu cokoli.

Vypadá to, že se David Rath definitivně zbláznil, ale možná by to pár mackovek vyřešilo. Znám několik lidí volících ČSSD a unisono od nich zní, že Paroubek a Rath táhnou stranu někam úplně jinam. Někteří jsou dokonce tímto duem natolik znechuceni, že se odmítají zúčastnit voleb.

Česká republika potřebuje slušnou levicovou stranu, ale současná ČSSD se svými úpisy zaprodávajícím duši a čest dostává od slušnosti hodně daleko, dokonce až za komunisty, kteří po svých členech nic podobného nechtějí. Jsou-li v současné chvíli komunisté demokratičtější než socialisté, tak už není co dodat.

ČSSD rezignovala na demokracii a utužuje disciplínu. Jen aby to nakonec na jejích sjezdech nevypadalo jako na sjezdech KSČ nebo NSDAP, kdy je každá hysterická vůdcova věta odměňována bouřlivým potleskem. To si opravdoví sociální demokraté vskutku nezaslouží.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz