Mladí komunisté jsou radikální až extremistickou skupinou, která dle svých stanov chce revoluční (násilnou) cestou odstranit soukromé vlastnictví (znárodnění) a znovu nastolit socialismus. Každý, kdo předchozí režim zažil na svou kůži, musí se, kromě těch, kteří za komunistů profitovali a měli moc, upřímně jejich cíle děsit.

Sami komunisté a jejich sympatizanti se dovolávají občanských svobod, které by, pokud by se znovu dostali k moci, tak rádi opět svázali ostnatým drátem totalitních praktik. V tom je, bohužel, slabina demokracie, že ke každému přistupuje a priori jako ke slušnému. Co si ale počít se skupinou, jejichž politickým cílem je potlačení svobod?

Ozývají se i hlasy, že KSM neměl být postaven mimo zákon, protože se má respektovat právo na svobodu slova a shromažďování. V tom případě mě napadá myšlenka, proč se tedy zasahuje proti neonacistům na jjich soukromých oslavách? Vždyť i oni se mohou dovolávat svého práva na svobodu slova a shromažďování.

Fakt, že policie zasahuje na soukromých oslavách neonacistů v okamžiku, kdy se domnívá že došlo k porušení zákona například hajlováním je správné. V tom případě by ale měla policie zasahovat i v okamžiku, kdy komunisté a zejména jejich radikální dorost hlásá třídní nesnášenlivost.

Neexistuje rozdíl mezi velebením Hitlera nebo Stalina. Nacisté jsou úplně stejní jako komunisté. Jen komunisté mají na svých rukou nesrovnatelně víc krve. Proto je zarážející dvojí přístup vůči neonacistům a komunistům. Zkuste vyjít na ulici a procházet se v tričku se svastikou. Nebude trvat dlouho a už pojedete ve voz s majáčkem na policejní stanici.

Vezmete-li si na sebe tričko se srpem, kladivem a hvězdou, pak si vás s velkou pravděpodobností nikdo ani nevšimne. Stále máme zakódováno, jak byli nacisté zlí. Že komunisté byli a jsou minimálně stejní jako by vůbec do našich mozků nedoputovalo.

Mladí komunisté se svému zákazu vysmívají. Prý doposud nedostali od soudu rozsudek a tudíž klidně pokračují ve své činnosti, své stanovy a program změnit nehodlají. A až dostanou rozsudek zase se odvolají. A tak se budou odvolávat donekonečna a bude se stále čekat na definitivní potvrzení rozhodnutí o jejich zákazu.

Přitom by nebyl takový problém doručit rozhodnutí soudu přímo na sjezd rudého dorostu. Jak dlouho se ještě budou tato a jí podobné skupiny vysmívat zákonům naší země? Zákony platí pro všechny bez výjimky. Naivně bych tedy očekával, že při prvním podezření z propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod bude okamžitě sjezd radikálních komsomolců policií ukončen.

Obávám se, že k ničemu podobnému nedojde. Máme přeci demokracii, a té mají komunisté plná ústa, jde-li o jejich práva. Ale nechme se překvapit, třeba tentokrát policie bude jednat, ačkoli tomu příliš nevěřím, stejně jako v případě neonacistů.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz