Socialistickou utopií je, že se mají všichni dobře a že k tomuto ráji vede cesta dirigismu, kdy stát rozhoduje za občany, protože ví nejlépe, co lidé potřebují a co je jejich blaho. Nikde na světě, kde se začal budovat socialismus to nedopadlo dobře.

Vzor pro ostatní, Sovětský svaz, proslul zejména na dvou polích. V tyranii vůči vlastnímu obyvatelstvu, zejména milionům mrtvých a ve zbrojení. Cestou vládního teroru vůči vlastnímu obyvatelstvu šly všechny státy, které se na cestu socialismu (komunismu) vydaly.

Socialismus vychází z toho, že úspěšnějším lidem sebere peníze a přerozdělí je. V takovém systému, kdy je člověk trestán za svou úspěšnost rychle ztrácí motivaci, která je hnacím motorem úspěchu. Je-li navíc ohodnocení stejné jak pro všechny, není motivace už vůbec žádná.

Socialismus pak většinou končí tak, že se sice mají všichni stejně, ale špatně. Dobře se má pouze úzká skupina lidí, kteří o všem rozhodují. Tato skupina pak dělá vše proto, aby si svou moc a výhody udržela. Socialismus pak přechází v diktaturu.

Stejnou cestou se vydává Venezuela pod vedením prezidenta Cháveze, stejnou cestou by rádi šli i naši socialisté pod Paroubkem. V Číně už pochopili, že socialismus nestačí s dechem a zavádějí alespoň omezeně kapitalismus. Čínští komunisté si udržují svou moc, stále pronásledují své odpůrce, ale jakmile si obyvatelstvo užije alespoň trochu svobody, bude to znamenat konec i pro čínské komunisty.

Stát je špatný hospodář. Pokud vše patří všem, tak z výše popsané motivační aktivity není zájem se o cokoli starat. Vznikají-li navíc na vše nové a nové úřady a komise, roste jen počet lidí, kteří o něčem rozhodují a bují státní byrokracie. Tam vzniká nejvíce prostor pro korupci, která je rovněž průvodním znakem socialismu.

Korupce pochopitelně bují i v kapitalismu, ale v daleko menší míře tam, kde je zapotřebí méně razítek, schválení a povolení. Představa, že se stát postará o všechny a že se díky tomu všichni budou mít dobře, protože jedině moudrý stát a vůdce ví, co je pro lid to nejlepší je hodně lichá. Socialistický ráj existovat nemůže.

Napsáno pro http://www.blog.idnes.cz