Že toto tvrzení je hloupost? Že je to nemožné? Tak tady je třeba si pokožit otázku v čem jsou si zelení a komunisté za jedno a v čem ne. Budeme nalézat takové i jinaké odpovědi, ale hlavní pro současnost je otázka postavení radaru v naší republice, která hýbe politickou zcénou. Pak si musíme uvědomit, že všude jinde ve světě jsou zelení bráni jako levicová strana, jen u nás jsou v pravicové vládě. I samotná členská základna Strany zelených je rozdělena na pravou a levou část. Po celý pátek a sobotu při první volbě presidenta o nich nebylo slyšet. Do vlasů si vjely jen strany ODS a ČSSD a co předvedly není třeba komentovat. Martin Bursík krom svého projevu ani slyšet nebyl. Ptám se proč, když Jan Švejnar je jeho navržený kandidát na presidenstkou funkci. Všechny tyto okolnosti jsou napadnutelné a dokážu si představit reakci pana Bursíka na mnou vyslovený předpoklad, že se může stát předsedou nové budoucí komunistikcé vlády. Obrat komunistické vlády jsem zvolil provokativně záměrně, protože pokud by v třetí volbě byl zvolen za presidenta Jan Švejnar, vše by tomu nasvědčovalo. Současná vládní koalice by se rozpadla. Byly by nové volby. Víme jak se u nás volí. Zase by to bylo podobné jako v roce 2006. A kdyby komunisté nepromrhali svou šanci, jak pan Bursík tvrdí, v nové vládní koalici by byli komunisté, sociální demokraté a zelení. Kde beru tu jistotu mého tvrzení? V matematice.
V posledním třetím kole první volby Václav Klaus získal 139 hlasů a Jan Švejnar 113. Komunisté nevolili, krom třech a těch je dohromady 29.
 
Tedy volilo 26 komunistů a při součtu by Jan Švejnar získal 139 hlasů, stejně jako Václav Klaus. Otázkou zbývá proč poslanec Evžen Snítilý nebyl přítomen při hlasování a nepřinesl hlas navíc pro zvolení presidenta Jana Švejnara?
 
Tuto teorii bychom mohli rozvíjet až do druhé volby presidenta republiky, ale už navždy zůstane panem Bursíkem vrčené, že komunisté promrhali svou šanci. Jakou šanci?
Napsal Tomáš Poláček pro http://www.blog.idnes.cz