Samozřejmě, pro našince to absurdní je. Je naprosto nemyslitelné, aby oběť byla, pokud se sama nedopustila trestného činu, trestána za své utrpení a už vůbec je nemyslitelné, aby byla odsouzena učitelka za pojmenování plyšového brumly.

To se jen světu připomněl islám v plné své kráse. Britská učitelka v Súdánu nechala své žáky hlasovat o jménu pro medvídka. V našich končinách jev naprosto běžný, vždyť kdo neměl v dětství pojmenovanou hračku ve tvaru zvířátka?

V arabských zemích to je urážka islámu. Navíc děti odhlasovali pro medvídka běžné jméno Mohamed. Tím dokonce došlo i k urážce proroka. Učitelce hrozil trest od pokuty až po čtyřicet ran bičem a rok vězení. Soud nakonec na neveřejném slyšení stanovil trest 15 dnů vězení a deportaci.

O tom, že mešity jsou zdrojem nesnášenlivosti by se daly popsat stohy papíru a megabyty internetového prostoru. Stejně tak i v tomto případě. Duchovními zfanatizovaný dav požadoval zastřelení učitelky. Obyvatelstvo záměrně udržované v nevzdělanosti je snadno manipulovatelné, čehož islámští duchovní hojně využívají.

Druhý případ se odehrál v Saúdské Arábii, zemi sice konzervativní, ale poměrně dost otevřené světu. Dívka byla vydírána svým známým fotografiemi. Když si šla fotografie od známého vyzvednout, buďto sama nastoupila do auta nebo byla do něj vtažena. Faktem ale je, že byla unesena a opakovaně znásilněna šesti muži. Během tří hodin hrůzy byla celkem 14x znásilněna.

Vdaná dívka se podle saúdského práva dopustila trestného činu tím, že se dobrovolně ocitla ve společnosti cizího muže a byla za tento čin potrestána. Dívka si pak postěžovala médiím a soudce jí následně trest zvýšil z devadesáti ran bičem na dvě stě a půl roku vězení (dvě stě ran bičem je de facto trest smrti). Násilníci dostali původně tresty ve výši deset měsíců až dva roky. Soudce zvýšil tresty i jim na dva až devět let.

Vraťme se do našich končin. Do evropského prostoru míří stále více lidí vyznávajících islám. Kromě své kultury přinášejí své zvyky a svou víru. Proti víře žádná. Horší však je, že tyto skupiny chtějí po Evropě, aby respektovala jejich vlastní pojetí života a bouří se proti sebemenšímu omezení, jako například v poměrně nedávné době ve Francii při zákazu nošení náboženských symbolů do škol.

Představme si, že bychom se my chovali stejně jako u nás v ortodoxním islámském státu. Povedeme se za ruku se svou odhalenou manželku v minisukni a dokonce se na veřejnosti i políbíme. Velice rychle bychom skončili ve vězení a čekalo by nás určitě minimálně bičování.

Islámské státy po nás požadují, abychom se přizpůsobili místním zvykům. Totéž ale mnozí muslimové v Evropě dělat nechtějí. Hřeší na to, že Evropa je svobodnější než islamistické státy. Staví se zde mešity, které mohou sloužit k podobným cílům jako v Súdánu.

Prozatím je počet muslimů v Evropě poměrně malý. Pokud ale Evropa nebude migraci nějakým způsobem regulovat, můžeme se snadno dočkat toho, že dojde k náboženským nepokojům. Už nevím, kdo z muslimských představitelů prohlásil, pokud nedobudeme Evropu mečem, dobudeme ji přes dělohy našich žen.

Rozsudky v Súdánu a Saúdské Arábii budiž nám vážným varováním. Takových rozsudků bychom se nakonec mohli nadít taktéž. A až vám zase bude někdo tvrdit, že multikulturalismus je výborná věc a že nás obohacuje, mějte se před ním na pozoru. Takový člověk svým postojem jen otevírá cestu radikálům.

Napsáno pro blog.idnes.cz