Vážení bratři a sestry, soudruzi a soudružky!
Autor: Odjinud | Publikováno: 10.09.2007 | Rubrika: Reakce
Ilustrace
Je tomu právě 6 let, kdy se alespoň trošičku a na chvíli změnil poměr politicko-hospodářských sil. Bohužel nikdo z nás do té doby nebyl schopen zasadit světovému nepříteli číslo jedna – USA, takovou ránu a způsobit mu tím takové ohrožení jejich „sebejistoty“ a arogantní krví vydobité „suverenity“, že by se nabízela skoro až slova – konečně.

Vážení čtenáři,

některým z nás již známá "osobnost" Pavel J. Hejátko si dovolil redakci ePortalu zaslat svoje pojednání k 6. výročí útoků na World Trade Center. Jde s jistou nadsázkou o meisterstück ideové zrůdy, proto jsme se rozhodli text uveřejnit.

S pozdravem Váš

Boris Vlček, šéfredaktor ePortal.cz

Vážení bratři a sestry, soudruzi a soudružky!

Je tomu právě 6 let, kdy se alespoň trošičku a na chvíli změnil poměr politicko-hospodářských sil. Bohužel nikdo z nás do té doby nebyl schopen zasadit světovému nepříteli číslo jedna – USA, takovou ránu a způsobit mu tím takové ohrožení jejich „sebejistoty“ a arogantní krví vydobité „suverenity“, že by se nabízela skoro až slova – konečně. Tak tedy konečně 11.9. 2001 se odhodlali bojovníci z jihovýchodu zeměkoule ukázat USA, že nejsou tak nedotknutelní a neohrozitelní, jak si představují ve svých malých a nicotných životech. Stálo je to mnoho odvahy a i když se názorově rozcházíme, především v religiózních otázkách života – otázku vyrovnanosti politických sil máme jednoznačně a neoddiskutovatelně sjednocenou. Nesmíme zapomínat, že otázka ukončení(či eliminace) ekonomické, politické a militantní nadřazenosti USA je záležitost dlouhodobá a boj za její konečné vítězství bude velmi nepříjemný, útrpný a bolavý! Jsem si však jist, že tento první krůček, který je malým krokem v naší „svaté“ válce je sice malým krokem pro člověka, ale velkým krokem pro lidstvo, jakožto celek. Až si totiž po nějakém(a podotýkám, že to po celém světě bude trvat různě dlouhý časový interval), devastačním dobovém úseku, uvědomí lidstvo škodlivost, krvelačnost a zrůdnost amerického systému a začne se mu společnými silami bránit, bude se na toto datum vzpomínat, jako na první „vlaštovku“ v boji za pravdu, svobodu a spravedlnost! Již před šesti lety jsem prorokoval ve svých fejetonech „Babylon se hroutí 1-3“, napsaných ve dnech 12.9. 2001 – 25.9. 2001, že náš společný nepřítel tohoto okamžiku využije proti nám a začne tak hrát psychologickou hru žebráka s nohama schovanýma v nohavicích. Tak se také stalo, jen jsem ve své prozřetelnosti, neodhadl terminologii této imaginární psychologické války a to sice – řečí netvorů: Válka s terorismem. Na tuto jejich lest skočila sice zatím valná většina světa, naštěstí se však časem začíná obloha rozjasňovat a díky tomu i ti nejzaslepenější začínají pomalu, ale jistě procitat. Již šestero roků bojuji s veškerou erudicí proti tomuto zlu a právě i díky Vám, Vážení bratři a sestry i díky Vám odvážní soudruzi a soudružky, mám stále ještě sílu pokračovat. Nejednou jsme si již naznačili body, které nás v budoucnu čekají a kterým budeme muset(ať chceme, či nikoli) čelit s úvahou, ale zároveň i patřičnou a důslednou razancí a kadencí! To je doufám a věřím, Vám všem jasné! Jde o to rozkládat nepřítele jak zevnitř a to sice jeho vlastními zbraněmi, tak zvenčí, ale pokud možno tak, aby si toho nebyl nepřítel sám vědom. Nemám strach z jednoduchého prokouknutí jakékoliv Vámi i Námi zvolené taktiky z důvodu inteligence nepřítele, jakož spíše z důvodu jeho přehnaného všeobjímajícího stihomamu a paranoie. Nic z toho se však nemusí stát a osobně ani nepředpokládám, že k tomu ve větším a podstatném měřítku dojde. To, že nepříteli předhodíme pár kostiček odvádějících pozornost od velkých věcí – je samozřejmostí všem jasnou. Vy sami se nenechte během tohoto svého osudového úkolu chytit a pakliže se tak již stane, nezrazujte ostatní a tím pádem především sami sebe!Tímto bych chtěl také jménem svým a racionálního levicového jádra vyjádřit znepokojení nad jakýmsi „ukolébavým standartem stavu věcí“, které nemá ve své podstatě žádného významu a jen brzdí Naši situaci. Pakliže se ve Vašem okolí nacházejí osoby similárně, či alespoň shovívavě smýšlející – diskutujte s nimi, ovšem opatrně a v duchu „in genere“. Pokud jde o Nás ostatní(zasvěcené), podoba plánů zůstává vytyčena a jakákoli změna by byla zavčas oznámena. Závěrem chci vyjádřit naději, že si nebudeme toto datum s přibývajícími lety připomínat ve stále stejném počtu, nýbrž v počtu stoupajícím, a že Naše cíle dojdou k završení co nejdříve!

 

Za Českou frakci Rudých brigád: Pavel J. Hejátko, 10.9. 2007