Feministky: Je nutné bourat stereotypy
Autor: Andrea Cerqueirová | Publikováno: 04.11.2004 | Rubrika: Rozhovor
Ilustrace
„Feministická kritika je nástroj, kterým lze odhalit podstatu stereotypů a různých druhů nerovností ve společnosti,“ říkají profesorka Věra Sokolová a výtvarnice Jana Štěpánová. Unavuje je, že feminismus musí neustále obhajovat sám sebe. Přesto se základnímu vysvětlování nebrání.

„Feministická kritika je nástroj, kterým lze odhalit podstatu stereotypů a různých druhů nerovností ve společnosti,“ říkají profesorka Věra Sokolová a výtvarnice Jana Štěpánová. Unavuje je, že feminismus musí neustále obhajovat sám sebe. Přesto se základnímu vysvětlování nebrání.

Co je vaší hlavní aktivitou v oblasti feminismu?
Věra Sokolová: Přednáším na vysoké škole, což neznamená, že se feminismem zabývám pouze teoreticky. Teorie je však velmi důležitá, vždy vychází z praxe. Je nástrojem jak popsat a zevšeobecnit určitou realitu.
Jana Štěpánová: Coby výtvarnice zpracovávám projekty, zabývající se genderovou identitou a vymezením ženského a mužského prostoru. Vytvářím provokativní příspěvky k aktu, který je doménou mužů, jež zobrazují ženy. Zkoumám také, jakým způsobem mohu já, jako žena, ženu zobrazit. Mimo to dělám grafiku pro neziskové organizace, zejména vedené ženami.

Proč se vlastně k feminismu hlásíte?
Věra Sokolová: Pro mě osobně je feminismus pohledem, který se kriticky dívá na nerovnosti ve společnosti, dokonce může být i vyprázdněn od mužství a ženství – feminismů je celá řada. Obecně je však bohužel stále chápán coby negativně vymezený pojem. Navíc se o něm pořád hovoří jako o jednolitém proudu vymezenému proti mužům.
Jana Štěpánová: Feminismus se pro mě stal jakousi sebereflexí. Hlouběji jsem se o něj začala zajímat asi v osmnácti, občas mám však pocit, že jsem se s tímto světovým názorem narodila. Jelikož jsem ženou a lesbou, jsem v patriarchální společnosti dvojnásobně znevýhodněnou skupinou. Mým vlastním zájmem proto je zajímat se o to, jak společnost funguje, jakou má strukturu a na jakých principech je postavená.

Jaký konkrétní prožitek byl pro vás impulsem, že je něco špatně?
Jana Štěpánová: Už na střední škole. Učitel si jednou zavolal kluky od nás ze třídy a začal jim vysvětlovat techniku uměleckého leptu s tím, že holkám to stejně nemá cenu vykládat, protože s tím po škole nepřijdou do styku – vdají se a budou rodit děti. Umění budou obstarávat kluci. Nechápala jsem tehdy, že se jedná o diskriminaci na základě pohlaví, ale cítila jsem, že to rozhodně není v pořádku. Říkala jsem si: Proč kluci smějí a holky ne, když mě to také zajímá? S něčím podobným se samozřejmě mohou zase jinde setkat i muži. Jsou zde totiž pevně stanovené mantinely, které se těžko bourají.

Mnoho žen feministicky uvažuje, ale k feminismu se nehlásí, spíš naopak. Jak už bylo zmíněno, feminismus je u nás neustále chápán negativně. Co je příčinou?
Věra Sokolová: Po roce 1989 došlo k plošnému vymezení se proti všemu z jednačtyřicetileté minulosti. Součástí komunistického myšlení byla rovnost mužů a žen, jež je rovněž myšlenkou feministickou. Vraceli se exiloví autoři, kteří měli neskutečně velký morální kredit, a tím pádem i autoritu. Byli to z drtivé většiny šovinisté typu Josefa Škvoreckého, který se na Západě setkal s radikálním feminismem, před kterým začal varovat zde, kde o feminismu téměř nikdo nic nevěděl.
Jana Štěpánová: Je pochopitelné, že v prostředí takových nálad a názorů se málokterá žena otevřeně hlásí k něčemu, co je takto negativně prezentováno a přijímáno.

Nerovnost je podle vás tedy především v myšlení, nikoli v zákonech. Přesto – bylo by podle vás žádoucí změnit legislativu třeba tak, aby na volitelných místech kandidátních listin bylo více žen…
Jana Štěpánová: Nejde pouze o to, aby v politice byly ženy, ale aby tam byly ženy s určitým myšlením, které se nebojí pojmenovat zásadní věci. Po dlouhém přemýšlení, diskusích a získání poznatků ze zahraničí jsem došla k názoru, že jinak než tzv. zipovým systémem to nejde, kvóty samy o sobě nic nevyřeší.

Co je podstatou tzv. zipového systému?
Věra Sokolová: Když bude do parlamentu zvoleno deset kandidátů a kandidátek konkrétní strany, bude to muset být pět mužů a pět žen. Strany pak budou ve vlastním zájmu, kvůli kvalitně své reprezentace, umožňovat ženám získávat stejné nástroje, výhody, informace a prostředky jako mužům. Pokud jsou ženy na kandidátních listinách vzadu (což by mohlo být i v případě zavedení povinných kvót), stejné možnosti samozřejmě nemají. Navíc nevím, proč by mělo být povinných třeba dvacet procent žen na kandidátce? Proč ne padesát? Nebo proč jsme automaticky přesvědčeni, že při zipovém systému budou znevýhodněni muži? Toto uvažování jinými slovy předpokládá, že schopnějšími lidmi ve straně jsou muži.

Jaký další stereotyp, o kterém se málo mluví a ví, vás trápí?
Jana Štěpánová: Třeba lingvistika. V češtině se užívají tzv. generická maskulina – voliči, umělci, doktoři, tvůrci, autoři, studenti –, pro která zná čeština i ženský rod – voličky, doktorky, studentky. Proč se upřednostňuje mužský rod před ženským? Že se jedná o diskriminující prvky v jazyce, kterým myslíme, člověku dojde teprve, když to obrátí a zjistí, že oslovení „Vážené voličky“ by muže-voliče neoslovilo. Jazyk není daná, statická záležitost. Důvodem pro lingvistické změny by měla být potřeba lidí, kteří jej používají, ne tradice nebo zvyk, pokud je jasné, že tradice a zvyk mohou diskriminovat polovinu obyvatelstva. Kdybychom se měli držet tradic, žena by u nás ještě dlouho neměla volební právo.

Když volíte, využíváte preferenčních hlasů pro konkrétní ženy?
Věra Sokolová: Ano, ale není to bezhlavé. Ne všechny kandidující ženy se totiž hlásí k feminismu. Na to se mohou spolehnout lidé ve Skandinávii, Americe či Německu, kde jsou si ženy jdoucí do politiky vědomy i tohoto aspektu. U nás je tomu jinak. Většina zvolených žen se shodne s muži, že ženy tam vlastně nepatří, a tím legitimizují své vlastní působení v zákonodárném sboru. Ve sněmovně však jsou i ženy, které se k feminismu hlásí – například Anna Čurdová z ČSSD. Velký pokrok učinila ministryně Petra Buzková, která se poté, co si ze zdravotních důvodů nechala upravit ňadra, stala terčem nejapných šovinistických vtipů. Pochopila, co znamená mužský pohled a že na političku je hleděno úplně jinak než na politika. Politiků se nikdo neptá, jak zvládají rodinu a kariéru, kdežto političek se na to ptá kdekdo.

KDO JE KDO?

Jana ŠtěpánováJana Štěpánová vystudovala Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě (2003) a věnuje se volné tvorbě v oblasti fotografie a intermediální tvorby. Samostatně vystavuje od roku 2001. Zabývá se tématy genderové a sexuální identity, feminismu a lidských práv, sociální kritiky, politiky sexuality a politiky těla. Je spoluzakladatelkou festivalu Apriles, signatářkou Výzvy 2002 za rovné postavení gayů a lesbických žen a připravuje pro Českou televizi měsíčník o sexuálních menšinách LeGaTo. Je spolu pořadatelkou koncepce a výstavy Tento měsíc menstruuji, kterou letos v únoru a březnu hostila pražská galerie Art Factory. V současné době pokračuje ve studiu fotografie na FUUD University J.E.Purkyněho v Ústí nad Labem. Živí se grafickým designem a příležitostně přednáší.

Věra SokolováVěra Sokolová, Ph.D., odborná asistentka a vedoucí Katedry genderových studií na FHS UK v Praze. Vystudovala historii a kulturní antropologii na Californské univerzitě, doktorát z historie získala na Washingtonské univerzitě. Ve své výzkumné a publikační činnosti se specializuje na politiku identity, dějiny a společenské konstrukce sexuality, feministickou teorii a gender a vizualitu. Spolupracuje na měsíčníku České televize o sexuálních menšinách LeGaTo.