Krize demokracie, nové výzvy pro hájení svobody a hledání východisek. Benjamin Kuras, Alexander Tomský a Roman Joch
Autor: Odjinud | Publikováno: 11.09.2020 | Rubrika: Zamyšlení
Ilustrace
Krize demokracie, nové výzvy pro hájení svobody a hledání východisek zahájí 3 významní čeští politologové, publicisté a překladatelé, znalci demokracie a demokratických institucí na Západě Benjamin Kuras, Alexander Tomský a Roman Joch

D e m o k r a t i c k ý   k l u b

                                                Fr. Křížka 1, 170 00 Praha 7 

 

P o z v á n k a

 

 V rámci obnovených pravidelných měsíčních setkání členů a přátel Demokratického klubu k aktuálním otázkám současné politické reality se uskuteční další setkání

dne 15. září 2020 (třetí úterý v měsíci) v 17 hod.

Měšťanské besedě v Praze (CEVRO Institut – vysoká škola),     Jungmannova 17, Praha 1, tentokráte v místnosti č. 205 (proti vchodu do místnosti č. 206 ve druhém patře).

Diskusi na téma

Krize demokracie, nové výzvy pro hájení svobody a hledání východisek

zahájí 3 významní čeští politologové, publicisté a překladatelé, znalci demokracie a demokratických institucí na Západě

 

Benjamin Kuras, Alexander Tomský a Roman Joch

 

Uvedou možná nebezpečí pro demokracii v Česku a v demokratickém světě, v Evropě, v ostatních světových demokraciích (např. v USA nebo v Izraeli), tlak na omezení demokracie jak ze strany autoritářských režimů, tak i ze strany aktivistických seskupení, a případně navrhnout způsoby, jak hodnoty demokracie v současném světě ubránit.

 

Po diskuzi k danému tématu bude umožněno přítomným účastníkům navrhnout i jiné otázky, týkající se demokracie nebo demokratismu a současné politické reality. Hosté jsou vítáni.

Setkání bude moderovat Ondřej Wagner