Smutná realita Palestinské samosprávy- „je nás tisíce ochotných zabíjet“
Autor: Hana Lukešová | Publikováno: 15.07.2019 | Rubrika: Ostatní
Ilustrace
Na konci června 2019 americký prezident Doland J. Trump spolu se svou administrativou uspořádal mírovou konferenci v Bahrajnu, která si dala za úkol vyřešit izraelsko-palestinský konflikt, jenže stejně jako v předcházejících snahách o vyřešení mnohaletého konfliktu palestinští Arabové opět sabotují veškeré snahy a pokusy o uzavření míru s Izraelci.

Na konci června 2019 americký prezident Doland J. Trump spolu se svou administrativou uspořádal mírovou konferenci v Bahrajnu, která si dala za úkol vyřešit izraelsko-palestinský konflikt, jenže stejně jako v předcházejících snahách o vyřešení mnohaletého konfliktu palestinští Arabové opět sabotují veškeré snahy a pokusy o uzavření míru s Izraelci.

Nestačí jim totiž území za „zelenou linií“ (hranice z roku 1967, tj. Judea a Samaří-“Západní břeh Jordánu“), chtějí „celou Palestinu od řeky k moři“ jeden čistý etnický arabský stát bez Izraele, na němž by již nežili žádní Židé. Tzv. Palestinci by chtěli celý Izrael „na talíři“ a je smutné, že jim západní neomarxistická levice a mediální mainstream „jde na ruku“. Nyní si vyslechněme slova zástupce Fatahu, Mahmouda Al-Aloula, toho Fatahu, kterého média líčí jako „umírněnou“ či „pragmatickou“ organizaci. Je nutné pochopit, že Izraelci na palestinské straně nemají žádného partnera k míru.

 

Abbas deputy threatens: "There are thousands" of willing murderers like Omar Abu Laila - in response to US-led Bahrain Conference   

 

Fatah Deputy Chairman Mahmoud Al-Aloul: 

 

"We can’t in any way allow the implementation of your plans to eliminate the Palestinian cause. Never! Not your Deal of the Century and not the workshop in Manama [Bahrain]… This is Palestine – it is not for sale and not for purchase. The person has not been created who will relinquish Jerusalem… Our message today to the US and this Israeli occupation: Your tyranny won’t pass like this. Don’t you understand? Have you not learned what the motives of Omar Abu Laila were? (i.e., terrorist, murdered 2) And there are thousands of Omar Abu Lailas who don’t agree to the tyranny and don't agree to the disrespect." [Official Fatah Facebook page, June 26, 2019]

Omar Abu Laila – 19-year-old Palestinian terrorist who stabbed and murdered Israeli soldier Gal Keidan, and shot and murdered Rabbi Achiad Ettinger, a father of 12, at Ariel Junction on March 17, 2019. Abu Laila was killed on March 19, 2019, during an exchange of gunfire with Israeli soldiers who attempted to arrest him.

Zástupce Abbáse vyhrožuje, „je nás tisíce“ ochotných vrahů jako Omar Abu Laila, v reakci na Američany vedenou mírovou konferenci v Bahrajnu

Zástupce Fatahu Mahmoud Aloul praví…

 

Nemůžeme v žádném případě dovolit realizaci vašich plánů na odstranění palestinské kauzy. Nikdy! Není to vaše Dohoda století a není to konference v Manamě (Bahrajnu)...Toto je Palestina-

není na prodej a na koupi. Tato osoba nebyla stvořena k tomu, aby se vzdala Jeruzaléma...Naše poselství dnes do Spojených států a k této izraelské okupaci: Vaše tyranie takhle neprojde. Nechápete? Nevíte, jaké byly motivy Omara Abu Laily [terorista, který byl usmrcen izraelskou armádou]. Je zde tisíce takových jako je Omar Abu Laila, kteří nesouhlasí s tyranií a s neúctou“.


Omar Abu Laila byl devatenáctiletý palestinská terorista, který pobodal a zavraždil izraelského vojáka Gala Keidana a zastřelil a rovněž usmrtil rabína Achiada Ettinhgera, otce 12 dětí v Ariel Junctionu 17. 3. 2019. Abu Laila byl zabit 19.3.2019 během přestřelky s izraelskými vojáky, kteří se ho pokusili zatknout. Video- https://www.youtube.com/watch?v=a_HMLOYD-G8