Tak tento text by si měl přečíst panko Babiš. Asi by mu tekly slzičky dojetí

Autor: Václav Makrlík | Publikováno: 29.3.2018 | Rubrika: Z druhé strany
Bestie

Dlouhodobý rozklad naší politické scény způsobený skandály , korupcí a neschopností politiků racionálně a ve prospěch občanů, nikoliv jen zájmových skupin, spravovat stát a operativně řešit klíčové společenské problémy, není snadné napravit . Pokud by se správy země opět zmocnili politici, jejichž převládající kvalifikací je samotná politika, často jen politikaření, moc se toho nezmění. Dříve či později vše končí u politických tanečků a prosazování zájmů jednotlivců a skupin, které jsou s politiky ekonomicky na jedné lodi tím, že jsou napojeni jako kojenec na matčin prs na veřejné finanční a hmotné zdroje, na peníze občanů, daňových poplatníků.

Největším problémem demokracie jsou samotné volby o nichž se tvrdí, že jsou svobodné. To je pravda jen z části, neboť volby , volební štáby, bilbordy, volební schůze, příspěvek na získané hlasy atd. , ale i samotné sekretariáty politických stran, musí někdo zaplatit. Z části je to občan, který svobodně volí, a toto právo si platí prostřednictvím  daní, ale převážně jsou to sponzoři politických stran, kterým jde především o to, aby od vítězných stran získali finanční a majetkový prospěch prostřednictvím výhodných státních zakázek , případně privatizací veřejných statků. Korupce se tak stává neoddělitelnou součástí, atributem demokracie, působícím jako její rozkladný prvek. Největší prospěch z demokracie mají ti, kteří mohou nejvíce zaplatit na sponzorských darech. Na tom nic nezmění transparentnost darů, limitování volebních výdajů stran atd. Volební kampaň financovaná klienty politických stran tak může zásadním způsobem ovlivnit postoj voliče a tak volební výsledek, neboť mnozí lidé nejsou schopni nezávislého úsudku a jen přebírají a opakují to, co jim media , případně bilbordy, naservírují.

Dalším problémem demokracie je nekompetentnost politiků. Vezměme si galerii polistopadových politiků. Většina z těch starších, například Klaus, Zeman , Havel, Němcová atd., nikdy podnikatelsky neřídila ani trafiku. O jejich neschopnosti obstát v civilním občanském životě svědčí skutečnost , že většina z nich odcházela do nejvyšších politických funkcí z nájemního dvoupokojového bytu v paneláku a v civilním zaměstnání zastávali subalterní posty. Právě to je však mnoha voličům sympatické – je to náš člověk. Ti mladší, například Nečas, Sobotka, Benda atd., zahájili politickou kariéru hned po opuštění školní lavice. Nikdy nevykonávali funkci a činnost, ze které plyne každodenní existenční odpovědnost . Mám tím na mysli odpovědnost seriozního podnikatele nebo manažera podniku, jehož zaměstnanci měsíc co měsíc čekají na výplatu na níž jsou oni a jejich rodiny existenčně závislé. Do poslední skupiny patří ti, kteří postrádají vzdělání v příslušných oborech sociálních věd, jako je ekonomika, práva atd. . Mohou být dobrými chemiky , jako Kalousek, ale v tom co vyžaduje racionální politika zůstávají ignoranty. Politiky dobře živí žvanění. Jsou to obvykle velmi dobří mluvkové o čemž svědčí, že se dokáží vykecat i ze situací, kdy by normálnímu člověku došel dech a slova.

Přesto tito politici český stát v podstatě privatizovali a on je dobře živí, ačkoliv někteří z nich stát jako takový v zájmu neomezeného liberalismu odmítají a zatracují. Ve slabém státě se prostřednictvím nehorázných platů, prebend, výnosných postů, „ krabic vína“ za zadávání veřejných zakázek atd. , lépe tuneluje.

V poslední době vstoupily do politiky zcela nové subjekty. Jsou to lidé, podnikatelé, kteří své schopnosti v civilním prostředí, v rámci těch podmínek, které jim politici vytvořili, plně rozvinuli. Řídí prosperující firmy, či dokonce konglomeráty podniků. Zaměstnávají desetitisíce lidí, tvoří milionové či dokonce miliardové obraty , platí poctivě daně. Důvod jejich vstupu do politiky je prostý. Už se nemohli dívat na amatérismus „profesionálních“ politiků, na to , jak prohospodařují a tunelují peníze, které odevzdávají občané, právnické i fyzické osoby, do státního rozpočtu formou daní. Rozdíl mezi řízením rodiny , firmy a státu není až tak veliký. Principy řízení jsou ve všech případech stejné. Klíčovým je to, co se v managerské terminologii nazývá „ decision making“ - rozhodování, hledání racionálního řešení problémů, které v každé organizované jednotce přirozeně vznikají, umět problémy strukturovat podle toho, zda jde o naléhavé či okrajové . Rozdíl mezi řízením podniku a státu spočívá v tom, že při řízení podniku je nevyhnutelné neustále hledat racionální řešení, jinak podnik zbankrotuje a s ním i zaměstnanci, zatímco při řízení státu je možno nechat problémy vyhnít ( viz Řecko jako nejmarkantnější příklad) a nechat nést občany tíhu krize, neboť politici jsou většinou imunní a často „ za vodou“ .

Někteří oponenti účasti podnikatelů v politice operují rozdílností zájmu podnikatelů a zaměstnanců, resp. občanů. Protichůdnost zájmů podnikatele, zaměstnance a občana není až ta velká, jak nám podsouvá marxismus a pravicové strany . Podnikatel potřebuje , aby společnost spotřebovávala a tak generovala poptávku zabezpečující optimální produkci a tím podnikatelský zisk. Bez spotřeby , poptávky, je výroba absurdní a může skončit pouze společenským bankrotem , všeobecnou hospodářskou krizí se všemi sociálními a politickými dopady.

Propojením zájmů podnikatele, zaměstnanců a státu prostřednictvím politiky, tak vzniká v rámci demokracie zcela nový typ strany, kterou nelze označit ani za pravicovou, ani za levicovou, ale nejspíše lze tento typ politické strany označit za stranu racionálně uvažujících občanů, kteří již mají dost politického exhibicionismu. Babiš chápe stát jako velkou akciovou společnost, jejímiž akcionáři jsou prostřednictvím placení daní všichni občané, fyzické i právnické osoby. Vláda, management takto pojatého podniku, se musí neustále zodpovídat akcionářům z výsledků své práce. To je demokracie par excellance.

Většina podnikatelů , kteří vstupují do politiky, by mohla spokojeně žít, neboť mají milionové či miliardové majetky. Pokud financují svou volební kampaň činí tak za své peníze. Nepotřebují sponzora , kterému by byli následně zavázáni. V podstatě je nelze uplatit. Nemusí krást a tunelovat. Mají prostě dost.

K řízení státu , stejně jako k řízení rodiny či podniku, je třeba mít vizi. Prostřednictvím stranického aparátu se může stát politikem i člověk nemající žádnou politickou vizi, kromě té, pomoci si k majetku a mít se dobře, hlavní je , že bude poslušně zvedat ruku tak , jak se mu přikáže, a to často bez ohledu na volební program ( zvýšení daní za pravicové vlády). ANO 2011 chce snížit daně , které zvýšila pravicová koalice, a to především u potravin, léčiv atd., čímž ve své době přispěla k prohloubení hospodářské krize a způsobila existenční problémy mnoha občanům . Samozřejmě bude muset nalézt jiné zdroje příjmů státního rozpočtu . Ty bezpochyby existují. Svědčí o tom první etapa EET, která přinutila část podnikatelů daně platit.

Babiš, nabízí slušným občanům sympatickou vizi, totiž , aby se za nás naše děti nemusely stydět, aby tuto zemi neopouštěly, aby v ní našly místo pro slušný a spokojený život. Podnikatel Babiš nemluví jako Zeman, neblábolí jako „ tuneldědek“ Klaus, ale něco za ním stojí, něco co dokázal on sám vybudovat. Čecháčka, nikoliv Čecha, však děsí. Čecháčkovi vyhovují polovičatá nejasná řešení, která se dají snadno obejít, nejlépe“ mírný pokrok v mezích zákona“ . Taková však nejsou v racionálně řízeném podniku možná. Zásadní řešení , a lidé, kteří s nimi přicházejí, čecháčka děsí. Má k nim apriori nedůvěru vyjadřovanou známým klišé „ to nejde“.

Největší výzvou stojící před hnutím ANO a Babišem je změnit samotnou podstatu chápání moci v českém státě, kterou vytvořili pravicoví i levicoví politici. Tento problém zaznívá ve větě tak často politiky používané, totiž „ až budeme vládnout“. Politici chtějí vládnout, nikoliv sloužit. Je to typický projev panelákových politiků,lidí, kteří se k moci dostali z malých poměrů , které nikdo předtím nerespektoval, a kteří si jí proto chtějí užít. Jan Lucemburský, český král , měl na přilbici heslo „ Ich dien“ (já sloužím) a nestyděl se za ně.

Tato společnost volá po politické stabilitě, po ukončení uměle, politiky a některými médii, tvořeného pnutí . Politická stabilita, racionální ekonomicko-manažerské řízení státu a společnosti, jsou pravděpodobně jedinou cestou z  politického marasmu a rozkladu demokracie.

 

Klíčová slova: Babiš
3879 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnocení



Čtěte také

ePortal.cz

Ekonomický pád bude větší, než vláda tušíJe to neskutečné, jak je lidstvo nepoučitelné. Posledních sto let to zkoušelo znovu a znovu. Socialismus tuhle a onde, tudy a jinudy. Vždycky se spáliloV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončenaČást českých médií a politiků propadá v poslední době protičínské hysterii a předhání se ve všestranné dehonestaci asijské velmoci při každé sebemenší příležitostiPřekonejme protikorupční „paranoiu“

euPortal.cz

Migrační lež v záři koronaviru a lenost dekadentního Západu. Kde je ekonomický přínos migrantů? Rychle pryč z Evropské unieSalvini: EU je doupě zmijí a hyen. Epidemie změnila myšlení Italů. Solidarita na bruselský způsob

Eurabia.cz

Děsivé svědectví z Řecka. Muslimští uprchlíci ze rabují a kradou co mohouFeminismus zabíjí

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Pražská špína se vypořádala s maršálem, který Prahu uchránil před osudem VaršavyČT v nejvyšším vzepětí své nestrannosti. Zatím vystoupili herec Mádl, kněz Halík, sportovec Hašek a dramatik Svěrák. Další podobní jsou připraveni...

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Lidi jsou spodina? Ne! udeřil Okamura na TOP 09. A rozbalil to proti EU: Vytáhl zlé věci„Pořád h*jzl Zeman nechcípl.“ Chtěli slušně diskutovat, ctí pravdu a lásku, Soros je neplatí. Jenže se to zvrhlo
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění