Tak tento text by si měl přečíst panko Babiš. Asi by mu tekly slzičky dojetí

Autor: Václav Makrlík | Publikováno: 29.3.2018 | Rubrika: Z druhé strany
Bestie

Dlouhodobý rozklad naší politické scény způsobený skandály , korupcí a neschopností politiků racionálně a ve prospěch občanů, nikoliv jen zájmových skupin, spravovat stát a operativně řešit klíčové společenské problémy, není snadné napravit . Pokud by se správy země opět zmocnili politici, jejichž převládající kvalifikací je samotná politika, často jen politikaření, moc se toho nezmění. Dříve či později vše končí u politických tanečků a prosazování zájmů jednotlivců a skupin, které jsou s politiky ekonomicky na jedné lodi tím, že jsou napojeni jako kojenec na matčin prs na veřejné finanční a hmotné zdroje, na peníze občanů, daňových poplatníků.

Největším problémem demokracie jsou samotné volby o nichž se tvrdí, že jsou svobodné. To je pravda jen z části, neboť volby , volební štáby, bilbordy, volební schůze, příspěvek na získané hlasy atd. , ale i samotné sekretariáty politických stran, musí někdo zaplatit. Z části je to občan, který svobodně volí, a toto právo si platí prostřednictvím  daní, ale převážně jsou to sponzoři politických stran, kterým jde především o to, aby od vítězných stran získali finanční a majetkový prospěch prostřednictvím výhodných státních zakázek , případně privatizací veřejných statků. Korupce se tak stává neoddělitelnou součástí, atributem demokracie, působícím jako její rozkladný prvek. Největší prospěch z demokracie mají ti, kteří mohou nejvíce zaplatit na sponzorských darech. Na tom nic nezmění transparentnost darů, limitování volebních výdajů stran atd. Volební kampaň financovaná klienty politických stran tak může zásadním způsobem ovlivnit postoj voliče a tak volební výsledek, neboť mnozí lidé nejsou schopni nezávislého úsudku a jen přebírají a opakují to, co jim media , případně bilbordy, naservírují.

Dalším problémem demokracie je nekompetentnost politiků. Vezměme si galerii polistopadových politiků. Většina z těch starších, například Klaus, Zeman , Havel, Němcová atd., nikdy podnikatelsky neřídila ani trafiku. O jejich neschopnosti obstát v civilním občanském životě svědčí skutečnost , že většina z nich odcházela do nejvyšších politických funkcí z nájemního dvoupokojového bytu v paneláku a v civilním zaměstnání zastávali subalterní posty. Právě to je však mnoha voličům sympatické – je to náš člověk. Ti mladší, například Nečas, Sobotka, Benda atd., zahájili politickou kariéru hned po opuštění školní lavice. Nikdy nevykonávali funkci a činnost, ze které plyne každodenní existenční odpovědnost . Mám tím na mysli odpovědnost seriozního podnikatele nebo manažera podniku, jehož zaměstnanci měsíc co měsíc čekají na výplatu na níž jsou oni a jejich rodiny existenčně závislé. Do poslední skupiny patří ti, kteří postrádají vzdělání v příslušných oborech sociálních věd, jako je ekonomika, práva atd. . Mohou být dobrými chemiky , jako Kalousek, ale v tom co vyžaduje racionální politika zůstávají ignoranty. Politiky dobře živí žvanění. Jsou to obvykle velmi dobří mluvkové o čemž svědčí, že se dokáží vykecat i ze situací, kdy by normálnímu člověku došel dech a slova.

Přesto tito politici český stát v podstatě privatizovali a on je dobře živí, ačkoliv někteří z nich stát jako takový v zájmu neomezeného liberalismu odmítají a zatracují. Ve slabém státě se prostřednictvím nehorázných platů, prebend, výnosných postů, „ krabic vína“ za zadávání veřejných zakázek atd. , lépe tuneluje.

V poslední době vstoupily do politiky zcela nové subjekty. Jsou to lidé, podnikatelé, kteří své schopnosti v civilním prostředí, v rámci těch podmínek, které jim politici vytvořili, plně rozvinuli. Řídí prosperující firmy, či dokonce konglomeráty podniků. Zaměstnávají desetitisíce lidí, tvoří milionové či dokonce miliardové obraty , platí poctivě daně. Důvod jejich vstupu do politiky je prostý. Už se nemohli dívat na amatérismus „profesionálních“ politiků, na to , jak prohospodařují a tunelují peníze, které odevzdávají občané, právnické i fyzické osoby, do státního rozpočtu formou daní. Rozdíl mezi řízením rodiny , firmy a státu není až tak veliký. Principy řízení jsou ve všech případech stejné. Klíčovým je to, co se v managerské terminologii nazývá „ decision making“ - rozhodování, hledání racionálního řešení problémů, které v každé organizované jednotce přirozeně vznikají, umět problémy strukturovat podle toho, zda jde o naléhavé či okrajové . Rozdíl mezi řízením podniku a státu spočívá v tom, že při řízení podniku je nevyhnutelné neustále hledat racionální řešení, jinak podnik zbankrotuje a s ním i zaměstnanci, zatímco při řízení státu je možno nechat problémy vyhnít ( viz Řecko jako nejmarkantnější příklad) a nechat nést občany tíhu krize, neboť politici jsou většinou imunní a často „ za vodou“ .

Někteří oponenti účasti podnikatelů v politice operují rozdílností zájmu podnikatelů a zaměstnanců, resp. občanů. Protichůdnost zájmů podnikatele, zaměstnance a občana není až ta velká, jak nám podsouvá marxismus a pravicové strany . Podnikatel potřebuje , aby společnost spotřebovávala a tak generovala poptávku zabezpečující optimální produkci a tím podnikatelský zisk. Bez spotřeby , poptávky, je výroba absurdní a může skončit pouze společenským bankrotem , všeobecnou hospodářskou krizí se všemi sociálními a politickými dopady.

Propojením zájmů podnikatele, zaměstnanců a státu prostřednictvím politiky, tak vzniká v rámci demokracie zcela nový typ strany, kterou nelze označit ani za pravicovou, ani za levicovou, ale nejspíše lze tento typ politické strany označit za stranu racionálně uvažujících občanů, kteří již mají dost politického exhibicionismu. Babiš chápe stát jako velkou akciovou společnost, jejímiž akcionáři jsou prostřednictvím placení daní všichni občané, fyzické i právnické osoby. Vláda, management takto pojatého podniku, se musí neustále zodpovídat akcionářům z výsledků své práce. To je demokracie par excellance.

Většina podnikatelů , kteří vstupují do politiky, by mohla spokojeně žít, neboť mají milionové či miliardové majetky. Pokud financují svou volební kampaň činí tak za své peníze. Nepotřebují sponzora , kterému by byli následně zavázáni. V podstatě je nelze uplatit. Nemusí krást a tunelovat. Mají prostě dost.

K řízení státu , stejně jako k řízení rodiny či podniku, je třeba mít vizi. Prostřednictvím stranického aparátu se může stát politikem i člověk nemající žádnou politickou vizi, kromě té, pomoci si k majetku a mít se dobře, hlavní je , že bude poslušně zvedat ruku tak , jak se mu přikáže, a to často bez ohledu na volební program ( zvýšení daní za pravicové vlády). ANO 2011 chce snížit daně , které zvýšila pravicová koalice, a to především u potravin, léčiv atd., čímž ve své době přispěla k prohloubení hospodářské krize a způsobila existenční problémy mnoha občanům . Samozřejmě bude muset nalézt jiné zdroje příjmů státního rozpočtu . Ty bezpochyby existují. Svědčí o tom první etapa EET, která přinutila část podnikatelů daně platit.

Babiš, nabízí slušným občanům sympatickou vizi, totiž , aby se za nás naše děti nemusely stydět, aby tuto zemi neopouštěly, aby v ní našly místo pro slušný a spokojený život. Podnikatel Babiš nemluví jako Zeman, neblábolí jako „ tuneldědek“ Klaus, ale něco za ním stojí, něco co dokázal on sám vybudovat. Čecháčka, nikoliv Čecha, však děsí. Čecháčkovi vyhovují polovičatá nejasná řešení, která se dají snadno obejít, nejlépe“ mírný pokrok v mezích zákona“ . Taková však nejsou v racionálně řízeném podniku možná. Zásadní řešení , a lidé, kteří s nimi přicházejí, čecháčka děsí. Má k nim apriori nedůvěru vyjadřovanou známým klišé „ to nejde“.

Největší výzvou stojící před hnutím ANO a Babišem je změnit samotnou podstatu chápání moci v českém státě, kterou vytvořili pravicoví i levicoví politici. Tento problém zaznívá ve větě tak často politiky používané, totiž „ až budeme vládnout“. Politici chtějí vládnout, nikoliv sloužit. Je to typický projev panelákových politiků,lidí, kteří se k moci dostali z malých poměrů , které nikdo předtím nerespektoval, a kteří si jí proto chtějí užít. Jan Lucemburský, český král , měl na přilbici heslo „ Ich dien“ (já sloužím) a nestyděl se za ně.

Tato společnost volá po politické stabilitě, po ukončení uměle, politiky a některými médii, tvořeného pnutí . Politická stabilita, racionální ekonomicko-manažerské řízení státu a společnosti, jsou pravděpodobně jedinou cestou z  politického marasmu a rozkladu demokracie.

 

Klíčová slova: Babiš
3998 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Prosíme o pomoc. Buď se budeme bránit, nebo náš svět zanikneRasismus je zpátky a sílíIstanbulská pirueta Andreje BabišeNejabsurdnější snahy o likvidaci lidí za poslední dobu. Aneb za co dnes lidi vyhazují z práce...Historický úkol vlády. Nejen hašení požáru, ale i obrana před požáry budoucími

euPortal.cz

Vláda v německém státu Bádensko-Württembersko se rozhodla na základních a středních školách zakázat nošení burek a nikábů. Babišova vláda zákaz islámského zahalování blokujeCo ukázal pornoskandál: Důvěra a solidarita je tatam. Patříte k "nižším vrstvám"? Bílé nemuslimky na prodej. Tohle je dnešní feminismus. Ochrana jen pro elity

Eurabia.cz

Švédové se definitivně zbláznili. Zločinci jim vraždí děti a oni místo toho řeší gender“Uprchlíci vám vydělají na důchody, vy xenofobové.” A realita? Přes 50% uprchlíku nepracuje!

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Nová ruská ústava Kalousek ví stejně dobře jak to ví generál Flynn, že hnutí Blak Lives Matter je jen dočasnou zástěrkou toho, co má přijít po něm. Což je nová barevná revoluce fašistického střihu

eOdborar.cz

Ruská armáda má technologií, kterou nemají Američané. Armáda USA je zděšenaByl zprovozněn nový most mezi Ruskem a Čínou

ParlamentniListy.cz

To nejhorší na konec: Italská farmářka natočila svůj pozemek po nájezdu migrantů. „Sežrali mý psy, vys*rali se všude kolem, ožrali... Kdo mi pomůže? Tak kdo?!"„11 cikánů pryč.“ Bohumín: Článek, ze kterého se zvednul kufr. A hnusné video
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění