Report ze shromáždění "Ne bolševizaci ČR"

Autor: Ivana Haslingerová | Publikováno: 3.3.2007 | Rubrika: Politika
commies

Občanské sdružení Umění bez bariér, Konfederace politických vězňů ČRHlavní město Praha pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma a monsignora Václava Malého, pražského světícího biskupa pořádalo kulturní mezioborový festival Mene Tekel a odborná kolokvia proti totalitě a zlu. Mene Tekel (Mene, zčetl Bůh království tvé, a k konci je přivedl. Tekel, zvážen jsi na váze, a nalezen jsi lehký.) bylo varování napsané rukou Boží na královském paláci pyšného syna krále Nabuchodonozorova Balsazara, který touž noc, co byl nápis na chrámu napsán,  byl zabit a nastolena vláda Danielova. Pořadatelé chtěli tímto názvem rovněž varovat zpupné komunisty.  Festivalu předcházela ekumenická bohoslužba za zemřelé politické vězně v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský a primas český. Koncelebrantem byl ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví.

Zahájení festivalu MENE TEKEL proběhlo pod patronací předsedy Senátu ČR MUDr. Přemysla Sobotky v Rytířském sále Senátu PČR. Přemysl Sobotka festival osobně uvedl slovy:

"Není to zdaleka první ani ojedinělá spolupráce našeho Senátu i jednotlivých senátorek a senátorů s politickými vězni, kteří zažili na vlastní kůži v plném zásahu zrůdnost komunistické ideologie při jejím uvádění do společenské praxe. Rád bych v souvislosti s letošním festivalem MENE TEKEL  připomněl alespoň  fakt, že historik a senátor v jedné osobě Tomáš Grulich v rámci této akce přednese čtyři přednášky týkající se persekucí československých občanů po II. světové válce. Většina senátorů se takových aktivit nezúčastňuje jen z úcty k obětem totalitních režimů, jaké na svět přivedli ve 20. století nacisté a komunisté. Ještě více musíme mít na paměti fakt, že v mnoha lidech i u nás bohužel dodnes přežívá totalitářská politická kultura a mentalita prosycená demagogií třídní nenávisti. Proto jsou takováto setkání jako v případě festivalu MENE TEKEL  důležitá, protože právě živí svědci komunistických zločinů nám mohou být velkým mementem před těmi, kteří by nás chtěli opět zatáhnout do morálního marasmu, ve kterém byl nucen náš národ žít od února 1948 do listopadu 1989. Musíme si uvědomit, že sentimentem ke komunistické minulosti a projevy bolševické mentality dnes netrpí jen postarší pravověrní stalinisté, ale stále více někteří mladí lidé či dokonce i levicoví politici v západní Evropě, protože oběma těmto skupinám chybí bezprostřední zkušenost s totalitou. Je proto povinností všech demokratů trpělivě a neúnavně reagovat na tyto projevy, které  by měly zůstat trvale na okraji evropské politiky. V opačném případě bychom měli, ke škodě nás všech, na svědomí  neodpustitelnou věc, protože naše pohodlnost a nepřesvědčivost by  všechny oběti komunismu udělala marnými a zbytečnými. Věřím, že se to nestane!" Sedm dní poté probíhala v Praze veřejná kolokvia, přednášky, filmy a dokumenty, výstavy…
 

Festival byl zakončen  na Staroměstském náměstí v Praze duchovní očistou tohoto místa od zla a násilí. A že bylo od čeho očišťovat! Na Staroměstském náměstí se popravovalo, probíhaly tam nejrůznější paradenmarše, projevovala se věrnost VŘSR, v roce 1918 byla násilně stržena Mariánská socha, v roce  1942 po smrti Heydricha projevována věrnost Říši a pro současníky se snad nejvíce zapsal do paměti demagogický projev Klementa Gottwalda z balkonu konfiskovaného paláce Kinských, dnes sídla Národní galerie. Staroměstské náměstí se tak stalo místem zpupnosti, lži a demagogie. Bylo poznamenáno strachem těch, co s hrůzou čekali doma, co se tam stane, i mnohých těch, kteří se účastnili potupných akcí, které měly demonstrovat jejich sílu a na něž se báli nepřijít.

Mezi prvními nemohl chybět maskot Konfederace politických vězňů plukovník Dag Plocek, který je doprovázen svou paničkou na všech jejích akcích.

Na historickém balkonu paláce Kinských, vystoupili MUDr. Naděžda Kavalírová – předsedkyně KPV ČR, primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a Monsignor Václav Malý – pražský světící biskup, aby očistili toto místo od minulosti. Čestný doprovod jim dělal Karel Plocek, vedoucí skautské skupiny určené k převádění ohrožených osob a shánění zbraní, za což byl po odhalení StB v roce  1952 odsouzen „jen“ na třináct let.

Pražský primátor Pavel Bém připomněl, že před 59 lety z téhož balkonu Klement Gottwald sliboval spokojený vývoj, ale hloubavější lidé si již tehdy všimli, že nikdy nehovořil o demokracii, ale o lidově-demokratickém řádu, na jehož obranu proti reakci založil dokonce akční výbory Národní fronty. Čtyři dny nato oslovoval již všechny jen "soudruzi a soudružky" nikoliv "přátelé a bratři" a Clementise stojícího vedle něj nechal dokonce popravit. Člověk a národ, který si nepřipomíná svoji historii, musí si ji prožít znovu. Sešli se zde zástupci občanů, kteří si odseděli více než milion let v komunistických lágrech a někteří z nich nemohli přijít, neboť položili za naši budoucnost životy. Ať je zlo jakékoliv, stojí za to se proti němu postavit, neboť žádné netrvá věčně. Otázka minulých trestů je stále otevřena. Komunismus byl nejhorší z režimů, jakými naše země prošla. Zločiny proti lidskosti nelze promlčet ani lidsky tolerovat. Komunismus byl a stále je nebezpečný ve svém plížení se k moci.  Paroubek ho pokládal za samozřejmou součást levice. Na rozdíl od něj bychom si my měli uchovat komunistická zvěrstva v paměti a nedopusit jejich návrat.

 

 

 

 

Podobně, jako Klement Gottwald zahájil svůj projev na balkonu slovy "Právě jsem se vrátil z Hradu", začala i předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová svůj projev slovy: "Právě jsem se vrátila z Nerudovky." Učinila tam vzpomínku na studenty, kteří šli 25. února 1948 na Hrad podpořit Beneše a kteří jsou diskriminováni dodnes, pokud vůbec přežili. Festival MENE TEKEL končí. "S komunisty nebylo vyrovnáno dosud NIC! Naopak jejich aktivity se stále zvyšují. Musíme proto napravit, co VLSR (Velká listopadová sametová revoluce, pozn. red.) nenapravila. Před 59 lety z tohoto balkonu zazněl signál Gottwaldův ke zlikvidování demokracie. Aby nebylo dalších komunistických obětí násilí a zvůle, nechť zazní naše rezoluce. Vyhlašujeme v ní požadavek na ochranu svobody a spravedlnosti. Požadujeme, aby se státní representace již konečně jednoznačně vyjádřila  ke zločinům KSČ. Požadujeme, aby byla ideologicky jednotná. Požadujeme zákaz komunistické strany ze zákona. Politická representace aby se jednoznačně distancovala od komunistických postojů a aby se tyto postoje staly protizákonné. Sečteno a zváženo požadujeme, aby zlé skutky byly potrestány," vznesla důrazně požadavek Konfederace politických vězňů doktorka Kavalírová.

 Monsignor Václav Malý – pražský světící biskup připomněl, že Staroměstské náměstí nebylo pouze svědkem zlých věcí, ale po roce 1990 bylo také svědkem nádherného koncertu České filharmonie pod řízením velkého českého muže Rafaela Kubelíka. Měli bychom jej chápat jako místo  mementa, očisty a pokory. Pokory, která nám pomůže odstraňovat svoji sebestřednost a vidět i ostatní lidi kolem sebe. Mělo by se stát místem smíření, kde každé agresi a násilí řekneme NE. Touhu po očistě nejen tohoto místa, ale i po své vlastní, zakončili všichni přítomní motlitbou Otče náš s výzvou, aby jejich myšlenky pozvedly hlavy tam, kam směřují věže okolních chrámů.

Na balkoně Paláce Kinských reprezentovaly Magistrát hl. m Prahy náměstkyně primátora Hana Žižková, radní ing. Marie Kousalíková a  Mgr. Milan Pešák. (zprava)

Po slavnostních projevech následoval mítink pod okny paláce Kinských na Staroměstském náměstí:

 

 

 

 

 

Poslanec Marek Benda na něm zdůraznil, že nejde omluvit členství v KSČ tím, že za to přeci mohl režim a já byl jen "malej kariérista". Právě tito lidé přece ten zločinný režim budovali touto svojí spoluúčastí. Takže jsou za všechna jeho zvěrstva spolu zodpovědní a politici, kteří je omlouvají a kryjí nemají  v politice co dělat.

Senátor Štětina doplnil, že komunistický poslanec Filip se nedávno provinil proti článku 5 ústavy ČR, podle něhož součástí naší politiky mohou být jen strany a hnutí, které odmítají násilí jako prostředek pro prosazení svých cílů. Jelikož Filip vyzval svoji stranu, aby se vrátila k vůdci bolševické revoluce Leninovi, k němuž by měla strana vzhlížet jako ke hlavnímu vzoru.  Podle Filipa by KSČM měla být nejrevolučnější a nejmasovější stranou. Filip se dokonce tak nechal unést, že se soudruhů ve straně ptal, zda jsou připravení "vyvolat a postavit se do čela eventuálních revolučních procerů". Senátor Štětina proto doufá, že se podaří jeho senátorské komisi tuto zločinnou stranu konečně postavit mimo zákon a zrušit. Neboť Filip jasně vyzval k násilnému revolučnímu uchopení moci ca takové strany naše ústava nepřipouští

 

 

 

 

 

 

 

Martin Plíšek, místopředseda pražské KDU-ČSL vyzval přítomné, aby uctili večer zapálením svíce a modlitbou smrt neprávem zavražděných. Nesmíme připustit komunismus již nikdy u moci. Jasné ne musíme vyslovit nejen zákony, ale odsoudit i ty, kteří se neštítí s komunistickými politiky vyjednávat. I těmto politikům musíme říci jasné ne.

 

Dokumentarista Martin Vadas uvedl, že pokud chceme něco změnit, tak především není možné, aby ředitelem programu veřejnoprávní televize  byl někdo, kdo běhal s flintou po Sezimově Ústí s hordou zmanipulovaných zdivočelých milicionářů a že je skandál, že se to projevilo až nyní. Měly by se proto okamžitě zpracovat archivy, aby bylo jasno o všech, kteří byli v StB, KSČ a Lidových milicích, a aby je nemohli jejich šéfové, rovněž minulostí poznamenaní, krýt. Pokud v čele veřejnoprávní televize stojí 17 let po revoluci bývalý komunista, který na tom, že byl někdo členem této zločinecké organizace, nevidí nic špatného, pak je to skandál. Minulost je nutné poznat a zdokumentovat a takové lidi z vedoucích veřejnoprávních a politických funkcí odstranit. Jinak nám budou stále televizi cenzurovat milicionáři a komunisté. Milicionář Lambert působil v televizi systémem "když přestanu vařit, ušetřím". Ano ale za jakou cenu! On potom hlásal, že když z veřejnoprávní televize udělám televizi podbízivou a bulvární s reklamami a přestanu poskytovat veřejnoou službu, vydělám. Ano, ale za cenu

vytunelování veřejné služby, za níž platíme mnohamiliardové poplatky!  Pánové Janeček i Lambert by měli proto být z televize odvoláni a ta by měla začít poskytovat veřejné služby bez podbízení a závislosti na reklamách a bez stranění levici.

www.fragmenty.cz

5509 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s RusyPRIMA ukázala fotografií muže, který měl zemřít na koronavirus. Muž přitom žije a je plně zdráv!Jak ze sebe udělat totálního idiota. Kandidát na prezidenta Petr Pavel se neskutečně ztrapnilÚplná novinka, tohle by měl přečíst každý Čech! Základy islámu a jejich výklad

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůRusko je dnes svobodnější než „svobodný svět“

Eurabia.cz

Vídeň: Největší kriminalita v imigrantských čtvrtíchDžihádisti ve Francii opět plánovali o Vánocích vraždit Francouze

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Invazi zhatí plynovod. Zaorálek ujišťoval, že od Ruska bude klidUmí si představit ty důsledky? Stanjura na ráně po Lipavském. Paroubek upozornil na závažnou věc
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění