Tyto dvě menšiny nás prý v blízké budoucnosti bez váhání zradí. Souhlasíte?

Autor: Martin Kohout | Publikováno: 21.7.2015 | Rubrika: Politika
Vlajka - Česká Republika

V části protiislámské inteligence se již delší dobu objevuje názor, že máme jako bílý Češi odložit spory s ostatními menšinami jako jsou Cikáni a Vietnamci. Prý to jsou naši spojenci v boji proti muslimům říkají tito lidé. Nebo dokonce slyšíme, že Vietnamci jsou ukázka úspěšné integrace do české společnosti. Je to názor zajímavý, nicméně zcela chybný. Pokusme se nejprve analyzovat, jaký je ve skutečnosti vztah nebílých menšin k Čechům a naší vlasti.

Cikáni a Vietnamci budou první spojenci muslimů proti domácímu obyvatelstvu!

Realita ukazuje, že jak předáci Vietnamců, tak Cikánů naopak masovou imigraci muslimů aktivně podporují. Nevěříte? Když byla minulý víkend v Praze pro muslimská demonstrace, mohli jsme kromě několika cikánských aktivistů i vidět mladou Vietnamku s nápisem "Problém není islám, problém je nenávist".. Když asi před rokem uváděla ČT diskusní pořád k problematice imigrace, mezi zástupce promuslimské imigrace si pozvala mimo několika podnikatelů-neziskovkářů i zástupce Cikánů a Vietnamců. Jakýsi pan Nguyen tam tehdy lámanou češtinou (v ČR žije prý pouze asi 15 let!) vysvětloval, jak imigrace je "přínos". Někdo možná namítne, že Cikáni jsou vesměs protičeští parazité, ale ti Vietnamci to je něco jiného.

Opravdu? Kolik Vietnamců protestovalo proti muslimské imigraci? Žádný!!!

Nejprve se tedy musíme ptát, proč menšiny otevřeně vyslovují pro muslimskou imigraci a tedy proti českému obyvatelstvu. Cílem není pátrat po skutečných motivech té mladé nešťastnice na obrázku. Může to být obyčejná lidská hloupost, či se zamilovala do nějakého mladého revolucionáře a doufá, že jí povalí na záda někde mezi revolučními transparenty, či zda ji prostě vietnamská drogová mafie nasadila do politiky (jako před časem dosadila do policie údajné tlumočníky, aby měla informátory o policejních odposleších).

Můžeme uvažovat několik důvodů

1) kulturní blízkost - v případě Cikánů soudný člověk snadno nazná, že z hlediska životního stylu a hygieny má běžný Cikán mnohem blíže k muslimovi z Pákistánu než bílému Plzeňákovi a nic na tom nezměnilo asi 60 let života Cikánů vedle české společnosti. V případě Vietnamců to platí do určité míry rovněž, byť zde můžeme pozorovat přijímání určitých českých kulturních návyků. (Například Vietnamské děti nebudou běhat venku špinavé a v roztrhaných oděvech). Nicméně, když se přátelům přistěhovala do domu vietnamská rodina, tak se za čas přistěhovali i šváby.

2) Zájem parazitovat na práci bílé většiny - o parazitování Cikánů na sociálním systému není potřeba se dlouze rozepisovat. Málo se ale ví, že Vietnamci drancují český sociální systém úplně stejně. Kdekoliv mají nárok na nějaké dávky, tak si o ně žádají. Velká část z nich si neplatí povinné zdravotní a sociální pojištění a běžně se léčí zdarma. (prostě z nemocnice odejdou bez placení). V jejich zájmu tedy je naopak posilování promenšinových výhod, což by bylo s masovou muslimskou imigrací ze strany vlády jistě prosazováno.

3) Kriminální povaha menšinových ekonomik - zatímco o Cikánech by se dalo říci, že jsou menšinou parazitující a žijící z tzv. "drobné kriminality" (loupeže, kapesní krádeže atd., pak o Vietnamcích lze snad pouze konstatovat, že se jedná o ekonomiku kriminální a začíná vážně ohrožovat českou společnost. Teď výše uvedení intelektuálové spustí pokřik "máte data, výzkumy"! Nebo u nás je "poctivý vietnamský večerkář a má chytré děti"! Naší odpovědí budiž, informace a data o vietnamské komunitě a její činnosti bohužel již dávno máme. Stačí se třeba začíst do některé ročenky Národní proti drogové centrály. Například v úvodu se praví "Obchod s omamnými a psychotropními látkami v nejzávažnějších formách, jako velkovýroba, dovoz a vývoz, zpravidla ovládají cizinci, zejména Vietnamci, Kosovoalbánci, Nigerijci a Turci..." Ostatně každý rok je nejméně 200 Vietnamců odsouzeno do vězení za závažnou trestnou drogovou kriminalitu! (Nedávno dostala malá skupina Vietnamců dohromady tresty v celkové výši 75 let!)

Naprosto děsivý je přitom fakt, že se situace časem zhoršuje. Každá nová generace muslimů a Vietnamců je horší než ta předchozí. (to ostatně známe ze západní Evropy)
Před 20 lety možná Vietnamci šili padělky riflí a prodávali pašované zlaté řetízky. Dnes jejich děti stojí v čele drogových kartelů, které si platí mainstreamové politiky a media a nákladné PR kampaně. Před 20 lety běžný Vietnamce prodával na tržišti padělky bot Adidas. Dnes bude dělat hlavně do drog, podvodů s DPH, či pašování lidí. K tomu všemu má krycí aktivitu v podobě večerky, bistra, či firmy..Nevěříte? Dejme opět slovo výše uvedené výroční zprávě protidrogové policie str 89 "Zejména u pachatelů z řad Vietnamců je patrná snaha o diverzifikaci rizika, která se projevuje společným investováním do více pěstíren konopí či ilegálních vý- roben metamfetaminu, čímž se snaží omezit ztrátu v případně odhalení. Zatímco tyto ilegální aktivity představují zásadní podíl na příjmech těchto osob, velkou část svého času věnují jiný aktivitám, prodej textilu, provozování večerek atd., které mají vyvolávat dojem vedení spořádaného života. Drobné podnikání, kdy i ze zpráv finančních úřadů je zřejmé, že se snaží odvádět minimální daně, ale životnímu standardu zjištěnému operativním i finančním šetřením zdaleka neodpovídá (drahý vůz, denní návštěvy heren, pronájem bytů, atd.)."

Nejzávažnější na vietnamské menšině je ale její agresivní rozvoj trestné činnosti. Mainstreamová media v poslední době opakovaně píší o masivním nárůstu užívání drog mezi českou mládeží. Politicky korektně ale již mlčí (ona media) o tom, kdo za tím stojí. A jsou to právě Vietnamci. Za masivním nárůstem rozvoje tzv večerek a asijských bister, které dnes již najdeme i na luxusních adresách typu pražské Národní třídy a Karlovy ulice, stojí právě vietnamské drogy. Stejně jako za invazí drog do malých českých a moravských měst. Ve společnosti nám tiká časovaná bomba desítek tisíc mladých narkomanů. Které cíleně ke drogám přivedli právě Vietnamci.

4) Zkušenost Čechů s menšinami - naprostá většina Čechů nikdy v životě žádného muslimského imigranta zatím naštěstí nikdy neviděla. Má ale bohaté a vesměs špatné zkušenosti s Cikány a Vietnamci. Téměř každý Čech zná někoho, koho Cikáni okradli, nebo mu vykradli auto.Odhaduje se, že již dnes je několik desítek tisíc rodin po celé CR, kde mají děti problémy s drogami jejich číslo prudce roste. Vesměs je mají od Vietnamců. Jsou dokonce již známy případy, kdy vietnamští spolužáci pomáhali typovat potenciální narkomany mezi bílými dětmi a následně je vodili do podniků rodičů, kteří je na drogy "naučili". Ze začátku jim prodávají marihuanu a následně je učí přecházet na pervitin. Běžný Čech tedy těžko bude věřit tomu, že problém jsou pouze muslimové, ale ostatní menšiny jsou OK.

 

Co se stane, pokud dojde k masivní muslimské imigraci do ČR?

Jelikož se dá předpokládat, že i muslimští imigranti budou primárně žít ze sociálních dávek a kriminality, je zde přirozená "solidarita" a zájem již existujích menšin na jejich příchodu.

Teď se ale dostáváme k tomu nejzásadnějšímu. Na čí straně budou ony menšiny stát, až dojde k otevřenému konfliktu s původním obyvatelstvem? Z výše uvedeného musíme usuzovat, že většina Cikánů a Vietnamců bude spíš přirozeně inklinovat k muslimům. Tedy proti nám Čechům. Nemáme žádné indicie, že by to bylo jinak a proimigrantská pátá kolona je v tom bude ještě utvrzovat.

 

V Západní Evropě se to již dávno děje.

Když v létě roku 2011 propukly v Anglii etnické nepokoje a rabování ukázalo se, že mezi násilníky nebyli pouze muslimové. Ostatní barevné menšiny (černoši, jihoameričané atd) se po jejich boku aktivně zapojili do rabování a násilnostem proti bílým Angličanům. Když muslimské gangy řádí ve francouzských nebo dánských městech mají často veřejnou podporu od ostatních nebarevných menšin..

Protiislámské strany se chystají do voleb. To je dobrá zpráva. Potřebujeme zásadní změnu postdemokratického společenského systému a opoziční establishment v podobě ODS, TOP 09 apod ji určitě nenabízí. Proto by se antiislámské strany mely vyvarovat elementárních strategických chyb. Mezi ně patří i "sázka na menšiny". Pokud to udělají, již předem jsou odsouzeny k neúspěchu. Pokud se z nějakých důvodů nedokáží na Cikány a Vietnamci podívat objektivně, tak ať raději o této problematice pomlčí. Zbytečně by se totiž připravily o hlasy ve volbách. Možná by se mohly schovat za slogan. "Ukončíme zvýhodňování menšin"! Na to budou Češi slyšet!

Na závěr se ještě pokusme o krátkou analýzu toho, co některé předáky antiislámského hnutí k oněm pomýleným úvahám o menšinách vede.

Můžeme vyloučit zištnost a ideologickou zaslepenost. Tu přenecháme havlistům a pravdolásce. Co tedy vede evidentně kritického a pravicového intelektuála k tak závažně chybným společenským úvahám? Možností je několik

1) Nejsou schopni si opatřit relevantní data a tak vycházejí z měkkých dat -multikulturních zpráv v oficiálních mediích.. Je to sice málo pravděpodobné, ale možné to je. Ti lidé se většinou živí normální prací, mají rodiny a čas na samostudium je tedy omezený.

2) Snaha nebýt za "rasistu" - v době, kdy proimigrantské a pro muslimské skupiny ovládají všechny hlavní media, tak je být označen za rasistu a fašistu velmi snadné. Je jím označen každý, kdo má trochu jiný názor. To jistě není nálepka v dnešní době příjemná. Proto se asi antiislamisté snaží sami před sebou a svým okolím ospravedlnit. "jsem sice proti muslimům a islámu, ale nemá nic proti Vietnamcům. tak přece nemohu být rasista.!"

Mám pro vás ale radu. Nebojte se podívat pravdě do očí. Stejně na ní nakonec dojde a ona každého dostihne.. a raději, ať o mě pár úchylů "novinářů" v ČT a Mladé frontě říká, že jsem "rasista", jen když to bude znamenat, že já a moje rodina budeme nadále žít v bezpečné a slušné České republice!

Shrnutí na závěr: Muslimské imigraci musíme zabránit za každou cenu! I kdyby mělo dojít k otevřenému (třeba i násilnému) konfliktu se současným establishmentem. Ale situace s existujícími menšinami (především Vietnamci) vyžaduje okamžité a rázné řešení! Jsem si jist, že to zvládneme a naší zemi uhájíme. Máme odpovědnost k našim předkům a budoucím generacím!

PS: Překvapivě Rusové, Ukrajinci, Slováci u nás žádné problémy nedělají.. čím ti asi bude?

Čtěte také: 

 

Islamizace Evropy jako salámová metoda

Velké varování od člověka, který má zkušenosti s francouzskými muslimy. V České republiky to prý může být brzy velmi drsné

Přední člen ODS se obul do Konvičky, Bartoše a Okamury: Tuhne mi z vás úsměv na rtech!

Kterak se člověk stává starou strukturou aneb "největší islamofob v ČR i na světě" vypravuje

Klíčová slova: multikulturalismus  | rasismus  | romové  | asimilace
11879 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Podle michprdů má uvědomělý lid vyjít do ulic a manifestovat své odhodlání nejít cestou našich kolegů z V4 Maďarska a PolskaV případě, že by se nepodařilo déle sehnat více peněz, činnost Eportalu bude ukončena Ti, kteří v této volbě prohráli, spustili spolu s Milionem chvilek na dr. Křečka a na výsledek této volby neskutečně agresivní útokVelký Bratr nám dýchá na krk. Celá Evropa se pomaličku mění na zónu, v níž se sleduje a eviduje všeEU je impérium. Británie opouští Titanic

euPortal.cz

Merkelová a s tím Novým Zeleným údělem už mají výsledky: Dohnaly Německo do recese, čísla jsou katastrofická!V Maďarsku není ani jeden muslimský imigrant, prohlašuje Orbán, a také, že s liberalismem je konec

Eurabia.cz

Objev Ameriky: Migranti jdou za vyššími dávkamiTohle je multikulturní Evropa. Uprchlíci znásilnili dítě a dostali jen podmínku ...

FreeGlobe.cz

Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...Kolik zatím stála válka proti terorismu peněz i životů?

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Levice opustila pracující třídu a přeběhla k migrantům, k LGBT a posedlostí Gretou, hořekují švédští komunistéNechť nám ČT sdělí, jakou to nestrannost a svobodu má vlastně na mysli

eOdborar.cz

Výsledek snahy EU zničit průmysl slaví úspěch. V českých firmách začalo masové propouštěníŠvédští policisté neumí číst a psát. Výsledek inkluze a úpadku vzdělání ....

ParlamentniListy.cz

Havel přinesl do parlamentu obrázek od kamaráda, ať prý ho hned schválí jako státní znak. Všichni jen koukali. Vzpomínky profesora Jičínského na počátky demokracieHřibe, ukaž, jaký jsi hrdina a přejmenuj ulici před ambasádou USA na Třídu vyvražděných Indiánů! Ivan Vyskočil je ve varu
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění