Z rozhovoru se zastáncem demokraticky odhlasovaných zákazů:

– Tak nechme lidi rozhodnout....

– Ano. Nechme lidi se svobodně rozhodovat.

– Fajn sejdeme se u voleb při referendech....

– Je rozdíl mezi svobodou a demokracií. Friedman mluvil o svobodném hospodářství. Ve svobodném hospodářství se nerozhoduje demokraticky. V demokratickém hospodářství rozhoduje většina. Ve svobodné společnosti se jednotlivci mohou rozhodovat individuálně, v demokratické společnosti se jednotlivci musí podřídit rozhodnutí většiny. Voláte po tom, aby se jednotlivci podřídili rozhodnutí většiny.

Demokratického rozhodování by mělo být co nejméně a individuálního rozhodování co nejvíce. Zastánci individuálního rozhodování si narozdíl od elitářů nemyslí, že vědí lépe než ostatní lidé, co je pro ně dobré.

Stát má smysl. Nejsme anarchisti, nechceme rušit stát a nechceme rušit demokracii. Jenom nechceme, aby byla demokracie nadužívána ve věcech, kam nepatří. K tomu, aby se lidi mohli svobodně rozhodovat, nepotřebujeme referendum.

autor je místopředseda krajského sdružení Svobodných v Ústeckém kraji