Nicméně tohoto „významného“ dne se ihned chopily různé pokrokové a pro náš praktický život nepostradatelné instituce (např. ombudsmanka) a naprostá většina pochybných iniciativ, jejichž náplní je měnit přirozené, bourat osvědčené a masově páchat dobro.

Za komunistů bylo vyloučeno (až na vzácné výjimky), aby nějaký výrobek propagovala pěkná, spoře či nulově oděná dívka. To bylo zlo imperialismu a tak jsme na reklamních plochách (pokud vůbec existovaly) mohli vidět traktoristky, jeřábnice či údernice. Ty kromě propagace výrobku, neopoměly připomenout, že bojují za mír a proti imperialismu.

Po pádu komunismu jsme v tomto směru západ dohnali a předehnali. Nicméně časem se to usadilo v jakési rozumné míře.

Ovšem jen do doby, kdy se u nás rozbujela lobby různých neužitečných nýmandů, kteří rychle zjistili, že se dá pohodlně živit a slušně vydělávat na studiu, zkoumání, propagaci a prosazování naprostých nesmyslů a věcí, které mají k přirozenosti víc než daleko. A to prakticky ve všech oblastech života.

A tak nám tady vznikly různé úřady, agentury a další instituce, zkoumající genderovou vyváženost života naší společnosti. A nejen to. Díky špatně nastavenému systému školství, zaplavili a zaneřádili studenti těchto obskurních oborů celou terciální vzdělávací sféru.

Jediným hmatatelným výstupem činnosti těchto, pro společnost naprosto zbytných organizací) potom jsou psychotické, alarmující zprávy, při nichž občan musí nabýt dojmu, že nejtemnější středověk byl v porovnání s dneškem, přímo obdobím vrcholného osvícenství.

Je smutné, že tito pomatení heretici dostávají v médiích naprosto neuvěřitelný prostor pro hlásání svých zmatených bludů. A bez možnosti polemizovat s nimi...

A co je ještě horší, vždy se najde nějaká část politiků, která toto téma zvedne a ve jménu vlastního zviditelnění, začne tyto zvrácenosti uvádět formou zákonů, vyhlášek a nařízení do života. A to čeští zákonodárci a úředníci dokáží kdejaký nesmysl dovést až k absurdní dokonalosti.

Obávám se, že naše civilizace je na rozcestí. Buď se chovat konzervativně, „zpátečnicky“ a řídit se zdravým rozumem a pak máme šanci na přežití, nebo se chovat pokrokově, poslouchat tyhle šílence, ale potom se musíme smířit s tím, že naše západní civilizace nemá moc šancí na přežití