Exklusivně pro Eurábii: Islám do českých škol s posvěcením vlády?

Autor: Vojtěch Rajec | Publikováno: 19.5.2006 | Rubrika: Politika
Mešita

Možná to mělo být jedno z mnoha vládních usnesení, jehož si v tristní legislativní situaci, a navíc před volbami, nikdo nevšimne. A které, poté, co jej investigativní žurnalisté vezmou na vědomí, vyšumí do ztracena s obligátním „už se nedá nic dělat“. O čem je tu řeč? Posaďte se a zhluboka se nadechněte: o návrhu usnesení české vlády, jímž ministerstvo kultury fakticky doporučuje udělit „našemu“ islámu zákonnou výjimku a přiznat mu status jednoho ze „státních náboženství“. Konkrétní text zmíněného návrhu praví: „Vláda souhlasí s tím, aby Ministerstvo kultury udělilo náboženské společnosti Ústředí muslimských obcí oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.“

A co jsou ona „oprávnění k výkonu zvláštních práv“? Podle předkládací zprávy Ministerstva kultury - a v souladu s uvedeným zákonem - je to oprávnění:

„a) vyučovat náboženství na státních školách podle zvláštního právního předpisu,
b) pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova,
c) být financována podle zvláštního právního předpisu o finančním zabezpečení církví a náboženských společností,
d) konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu, e) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního předpisu.“

(ÚMO nepožádalo pouze o oprávnění pod písmenem f) téhož paragrafu, a sice „zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství, je-li tato povinnost tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let; tím není dotčena povinnost překazit trestný čin uložená zvláštním zákonem.“ Důvod je, myslím jasný.)

Ve svém zdůvodnění příslušné žádosti se Ústředí muslimských obcí (ÚMO) odvolává na říšský zákon z roku 1912 a na Muslimskou obec pro Československo, zřízenou v roce 1934. Podle ÚMO „...pak přišel rok 1949 a zákon 218/1949 Sb., který v § 14 zrušil všechny zákonné předpisy...“; sluší se připomenut, že mezitím byly ještě roky 1938 - 45 a jimi poznamenaná kolaborace představitelů Muslimské obce (dlužno říci, že jen některých) s fašistickým režimem. Poválečné dějiny českých muslimů také nezačaly až rokem 1989 - díky nadstandardním vztahům socialistického Československa s islámskými státy a diktátory a masovými vrahy stojícími v čele některých z nich, byl islám i jeho vyznavči bez jakýchkoli výraznějších perzekucí tolerováni; totéž rozhodně nelze říci o představitelích zde přece jen poněkud tradičnějších (ano, jde o ironii) křesťanských náboženství. Ani o této skutečnosti se „Zdůvodnění“ nezmiňuje. Pochopitelně, že.

Pokud jde o výše zmíněnou výjimku, podle stávajícího zákona zákona č. 3/2002 Sb, § 11, může „...návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podat registrovaná církev a náboženská společnost, která

a) je registrována podle tohoto zákona nepřetržitě ke dni podání návrhu nejméně 10 let,
b) zveřejňovala každoročně 10 let před podáním tohoto návrhu výroční zprávy o činnosti za kalendářní rok,
c) plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám.

(2) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podává orgán registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d).

(3) Návrh na přiznání zvláštních práv může být podán buď pro výkon všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 anebo pouze pro výkon zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e).

(4) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až e) musí obsahovat
a) v originále podpisy tolika zletilých občanů České republiky nebo cizinců s trvalým pobytem v České republice hlásících se k této církvi a náboženské společnosti, kolik činí nejméně 1 promile obyvatel České republiky podle posledního sčítání lidu, 13) s uvedením jejich osobních údajů podle tohoto zákona a s uvedením totožného textu na každém podpisovém archu, který uvádí plný název církve a náboženské společnosti, která sbírá podpisy pro účel její registrace, a z něhož je patrné, že podpisový arch je podepisován pouze osobou hlásící se k této církvi a náboženské společnosti,
b) prohlášení, že její dosavadní činnost jako právnické osoby podle tohoto zákona neodporuje podmínkám stanoveným tímto zákonem a že vyhovuje podmínkám podle odstavce 1 písm. c),
c) texty výročních zpráv podle odstavce 1 písm. b) a účetních závěrek 14) za dobu 10 let předcházející podání tohoto návrhu.

(5) Návrh na přiznání oprávnění k výkonu všech zvláštních práv podle § 7 odst. 1 musí obsahovat náležitosti podle odstavce 4 a navíc dokument potvrzující, že povinnost mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství je tradiční součástí učení církve a náboženské společnosti nejméně 50 let.“

Zdálo by se, že je na několik let „pokoj“, celá věc má ovšem háček, a tím je iniciativa několika poslanců, díky nimž se při projednávání návrhu tohoto zákona v Poslanecké sněmovně objevil nově § 27 odst. 8, který umožňuje nabýt oprávnění k výkonu zvláštních práv snadněji než podle § 11 zákona:

„Ministerstvo (kultury) se souhlasem vlády může učinit výjimku a přiznat oprávnění ke zvláštním právům podle § 7 odst. 1 církvím a náboženským společnostem, které reprezentují významné světové náboženství s dlouhou historickou tradicí, působí na území České republiky a jsou registrovány podle tohoto zákona. V tomto případě se nevyžaduje splnění podmínek podle § 11 odst. 1 a 4. Návrh na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv může podat registrovaná církev a náboženská společnost, která plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám. Výjimku podle tohoto odstavce lze udělit pouze do 5 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Pokud vláda toto usnesení přijme, tj. schválí návrh Ministerstva kultury, nestane se zřejmě zpočátku nic převratného: ze státního rozpočtu bude financováno několik islámských duchovních, což je ve výsledku směšná částka (ve stovkách tisíc korun ročně), bude nutno přepracovat desítky a možná stovky různých předpisů, nařízení či rozkazů zejména v resortu ministerstva vnitra, školství a obrany. (Jak budou například eventuální muslimští vojáci cvičit v době ramadánu? - dostanou různé výjimky a úlevy, samozřejmě na úkor svých „nevěřících“ spoluvojáků? Na koho budou přísahat?)

Na západ od nás se před pár desítkami let také nic převratného nedělo; i tam byli demokratičtí, otevření, přijímající a chápající. Důsledky své otevřenosti si však ještě zdaleka neodtrpěli - a my s nimi, pokud budeme stejně hloupí, či chcete-li „nezatížení předsudky". Francouzské bouře, kterým se „korektní“ komentátoři snažili dát nepatřičný přídomek „sociální“, zavražděný nizozemský filmař, madridské vlaky, londýnské metro či hořící dánské vlajky jsou i pro nás jen závdavkem na budoucí skutečnou odměnu za naši vstřícnost. Odměnu v podobě „země zaslíbené“ - Bohemistánu?

Vojtěch Rajec, Praha, 8.5.2006
název redakce

Převzato z www.eurabia.cz

4235 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Věrně sloužil komunistům a dnes věrně slouží eurohujerům, nový ministr chce rozbíjet V4Jak Němci a Ukrajinci přinášeli civilizaci do Ruska - mučení a totální vyhlazení židů s RusyPRIMA ukázala fotografií muže, který měl zemřít na koronavirus. Muž přitom žije a je plně zdráv!Jak ze sebe udělat totálního idiota. Kandidát na prezidenta Petr Pavel se neskutečně ztrapnilÚplná novinka, tohle by měl přečíst každý Čech! Základy islámu a jejich výklad

euPortal.cz

Český Portál i EUportal ukončují ke konci roku svou činnost a vydávání článkůJ. R. R. Tolkien – zamilovaný do Najsvätejšej Sviatosti a Panny Márie

Eurabia.cz

Ochrana před koronavirem nikoho nezajímá už dva roky! Urgujové a převrat v Bělorusku jsou důležitějšíJaké jsou to ty demokratičtější formy výroby a distribuce? Aneb blbec v deníku PRAVO

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Zeman ještě ani nemá návrhy ministrů a už řvou. Ivan Vyskočil od plic: Hašteřivá domovnice Pekarová, traktorista Jurečka...Svobodu pro neočkované, ale ať jsou v izolaci! Co to je vůbec za lidi... Profesorka Syková se neudržela
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění