- Dnes v Ruské federaci žije 2,4% obyvatel světa. 

- V roce 1913 Ruské impérium mělo 1/6 světové souše.
- Dnes Ruská federace disponuje 1/9 světové souše. 

- Tak zvaná dělnická třída měla v carském Rusku 2. nejvyšší životní úroveň na světě, hned po USA. Životní úroveň z roku 1913 byla znovu dosažena až v 50. letech.

- Ruský venkov byl negramotný, ale sytý. Během prvních 35 let sovětské éry se stal gramotným, ale vymřel hladovou smrtí

- Spotřeba čistého alkoholu na osobu stoupla z 4,7 litrů v roce 1913 na 10,8 litrů v roce 1980 (6 litrů je považováno za hranici degenerace národa). 

- Od roku 1913 Rusko přišlo ve válkách o 33 milionů lidí - o genetický fond národa - v první řadě hynuli ti silní, čestní a odvážní. 

- Rudý teror má na svědomí nejméně 25 milionů životů - v první řadě hynuli ti, kteří se nechovali jako ovce.

 
- Okolo 2 milionů lidí po občanské válce opustilo zemi - tak zvaná bílá emigrace se především formovala z těch, kteří si mohli dovolit odjet - intelektuální, hospodářské a vojenské elity národa. 

---

57% Rusů shledává roli Lenina v dějinách jako pozitivní. 
49% Rusů shledává Stalina pozitivní postavou svých dějin. 
37,2% Rusů hlasovalo pro Stalina jako největšího představitelé své země v dějinách. Druhý skončil    Puškin s 13%. Výsledky hlasování byly tak děsivé, že je musela Putinova státní televize zmanipulovat. 

--- 

To znamená, že veřejné mínění a realita nemají nic společného, rozdíl mezi nimi vždy pohodlně vykrývá propaganda a PR. 

--- 

Pokud veřejné mínění nelzee považovat za relevantní a objektivní veličinu, hodnotící kvalitu vládnoucích osob, lze považovat demokracii postavenou na rovném voličském právu - rozumějte veřejném mínění - za 
správné státní zřízení? 

--- 

Pokud si většina prokazatelně volí špatné vedení - rozumějte to, které znamená více mrtvol a nižší životní úroveň - neměla by jí radši vládnout menšina, která prokazatelně upřednostňuje vládce s lepšími ukazateli v obou výše zmíněných parametrech? 

--- 

Jak nazvat lidi, kteří pro abstraktní ideál demokratické volby připouští konkrétní realitu v podobě objektivně špatných vlád a desítek milionů lidských obětí po celé planetě? 

---

Já je nazývám pravdoláskařskou špínou. Tito lidé mají na svědomí bolševickou revoluci, pád Výmarské republiky, příchod Hitlera k moci i Mnichovskou zradu, tito lidé 
s chladným kalkulem v tváři podporují lybijskou, syrskou a egyptskou opozici, rozumějte demokratické a všelidově podporované islamisty, teroristy a masové vrahy. Obratná a pohodlná maska demokracie a všelidového dohledu skrývá anarchii a  mocenskou zvůli. Dítě, které má jednu chůvu, je pod větším dohledem, než to hlídané 10 miliony. Tento sebevražedný bolševický kolektivismus, nazývaný dohledem občanské společnosti, znamená pozvolný sesuv celé naší společenské struktury směrem k faktické diktatuře nikým nevolených a nikým nekontrolovaných byrokratů, kteří mají oproti svým národům naprostou informační i mocenskou převahu. Koncentrace moci v rukou společenské třídy, která nic neprodukuje a kterou nikdo nekontroluje, se nazývá zaváděním evropských standardů, rozumějte bolševického diktátu z centra evropského bankovního socialismu - Bruselu.

Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek a jejích TOP 09 se zcela čestně prezentují jako demokratická a proevropská síla, jenže ne všem dochází, že v jejích slovníků a v kontextu výše zmíněných faktů to znamená jediné: normální, sprostý, modernizovaný a zdokonalený BOLŠEVISMUS. Jedná se o sofistikovaný jed, který rozežírá naši civilizaci zevnitř a který tak zvaná "většinová společnost" v rámci tak velebených "rovných voleb" a "nezávislého mediálního prostředí" není schopná ani identifikovat, ani likvidovat. Proto je na místě si pečlivě nastudovat "ruský scénář" uvedený nahoře.