Co je politická korektnost, jak se projevuje a kdo jí representuje?

Autor: Bohuslav Janovský | Publikováno: 13.7.2013 | Rubrika: Zamyšlení
Vlajka - Česká Republika

Politická korektnost není termín neznámý. Ale nebudu na škodu si připomenout, co to vlastně je. Jaké má cíle a kdo ji provádí. Proč? Ono se totiž jedná o jen jinak pojmenovaný marxismus. Marxismus, který přinesl tolik zkázy a utrpení, ale v dnešním postmoderním světě dochází ke zmatení pojmů a proto dobré si některé věci připomínat.

Když poslankyně ODS Černochová navrhuje adopci dětí pro homosexuály, tak není pravicová politička, ale neomarxistka. Když předseda TOP 09 Schwarzenberg prosazuje práva menšin, pak to není konzervativní politik, ale levicový extremista. Nic na to nezmění to, že je politicky korektní media označují za „pravici“. Je pochopitelné, že dnes se nazývat marxistou není úplně populární, tak se tihle vítečníci přejmenovali na různé „multikulturalisty“, „ochránce práv menšin“, „ochránce přírody“, či „humanisty“. Přitom jim jde o to samé co původním marxistům. O uchvácení moci a nastolení radikální revoluční diktatury, kde oni budou ta vládnoucí elita. Prostředky se možná změnily, cíle nikoliv.

Vše začalo s krachem Marxovy teorie o „dělnické revoluci“ v době 1. světové války. Dělníci se totiž nespojili v mezinárodní hnutí, ale místo toho hájili zájmy svých vlastí. K žádné revoluci v Německu (nebo jinde v Západní Evropě) tedy nedošlo. Jediný revoluční režim se zmocnil vlády v Rusku, ale tam žádný proletariát de facto neexistoval a byl to spíš mocenský puč hrstky gangsterů (a to doslova, neboť například Stalin se živil původně vylupováním bank), než revolucionářů podporovaných dělnickou třídou. Došlo sice k několika dalším pokusům o revoluci (Německo, Madarsko), které ale byly snadno potlačeny.

Přitom právě v maďarském pokusu o komunistický převrat z roku 1918 zaznamenáváme poprvé jméno G. Lukacs. Lukacs již tehdy razil teorii, že provedením revoluce se musí zničit tradiční kultura. V tom se od Marxe nijak nelišil, co bylo ale nové, byl pokus o radikální výchovu dětí v rámci tzv „kulturního teroru“. To byl tedy nejenom násilný útok na tradiční kulturu, církve atd, ale i sexuální „výchova“ malých dětí. Cíl byl jasný zničit tradiční rodinu a vytvořit nového revolučního člověka.

Po rychlé porážce maďarského puče, ke které mimochodem přispěla i česká armáda, utekl Lukacs do Německa, kde ve 30 letech spoluzaložil s F. Weillem „Institut pro výzkum společnosti“ později známý jako Tzv. Frankfurtská škola. Ta se chtěla pokusit adaptovat marxismus do nových podmínek. Stále vycházela z teorie nutnosti konfliktu, ale ten třídní se prostě nekonal. Neboť dělnictvo nemělo o revoluci zájem. Bylo tedy najít nový prvek, který onen revoluční prapor ponese.

Frankfurtská škola převedla marxismus z ekonomické do kulturní oblasti.

Když se novým vůdcem institutu stal Max Horkheimer přišel i s novou teorií „revoluce nepřijde od dělníků“, proto je potřeba vyvolat ve společnosti nový konflikt, který vynese jeho vůdce k moci. (Myslel tím doslova sebe samotného) Přišel tedy s teorií, že všichni členové společnosti jsou „psychycky utlačováni a potřebují se osvobodit“! Jeho souputníci Adorno a Fromm to doplnili o „nutnost sexuálního osvobození“ všech členů společnosti. To sice znělo pěkně v levicových diskusních kruzích, ale bez velkého vlivu na okolí a politiku. Byl to až H. Marcuse a J. Habermas, kteří tento kulturní marxismus zavedli do nové levice, jak to známe teď. Marcuse a jeho primární teze zvaná „kritická teorie“ zněla asi takto „je správné a nutné podniknout cokoliv, co pomůže rozvrátit západní kulturu a civilizaci“. Cokoliv, co škodí Západu je dobré a ospravedlnitelné. (V tom se nijak nelišil od marx/leninismu a jeho toleranci teroru a násilí).

Představitelé Frankfurtské školy se nejprve pokusili provést své záměry v Německu, když byli nuceni odejít kvůli nástupu Hitlera do USA, rozhodli se škodit své nové hostitelské zemi. A byl to právě Marcuse, který ve svém pamfletu „eros a civilizace“ nastínil novou kulturní strategii marxismu a nové levice tzv. „Osvobozující toleranci – liberating tolerance“. Ta říkala následující. „tolerovat budeme pouze vlastní, tedy levicové názory. Ty ostatní – pravicové musíme úplně vytlačit ze společnosti“. Pokud Vám to připomíná totalitní společnost, pak se nemýlíte….

To je da facto definice politické korektnosti, jak ji známe dnes z USA, Evropa, ale i od nás.

Není bez zajímavosti, že většina vynálezců „kulturního marxismu“ byla židovského původu stejně jako Marx. Mnozí svůj židovský původ zcela odmítali a snažili se o rozvrat tradičních židovských hodnot – jako náboženství, rodina, úcta k autoritám atd.

Dělnickou třídu měla nahradit „politicky korektní aliance“ menšin, gayů, radikální levice. Ta se měla stát nositelem nové revoluce. Která nemá za cíl nic menšího než zničení celého tradičního Západu, který vycházel z křesťanských tradic a hodnot.

Po druhé světové válce, když se nová levice otřepala z porážky nacismu a ukázalo se, že SSSR nebude s vývozem revoluce tak úspěšný, jak si přál. Došla nová levice k názoru, že musí ovládnout instituce, které onu západní kulturu spoluvytvářejí a instituce vzdělávací. Marxisté (nyní přejmenovaní na novou levici, či Zelené atd) věděli, že primárně musí ovládnout university a media. Tak započal onen pochod institucemi. Jako úplatek byla radikálnímu studentstvu nabídnuta „sexuální revoluce“, které mělo být později využito k útoku na tradiční rodinu.

Radikální studenti se za to marxistů odvděčili 60. Lety a studentskými revoltami. Když došlo k vystřízlivění z dlouhého mejdanu. Nová levice si uvědomila, že je potřeba ovládnout i reálné politické instituce a to byl i důvod k jejich infiltraci do různých tradičních levicových nemarxistických stran (např Labour v UK atd), či založení stran jako Zelení v Německu a jejich markantní zájem o instituce EU, či boom tzv „neziskového„ sektoru. Důsledkem byl nejenom kulturní marxismus na universitách a teror představitelů jiných názorů a útoky marxistických medií na názorové oponenty, ale i legislativní agenda.

Například snahy o „zákaz kritiky různých směrů, či názorů, či naopak prosazování některé tzv antidiskriminační agendy“.

Jak se politická korektnost projevuje u nás a kdo jsou její hlavní nositelé

Hlavními nositeli tohoto marxistického hnutí v CR jsou jednak některé politické subjekty. Zde bych jmenoval primárně Zelené, ale i část CSSD, velkou část TOP 09 a dnes bohužel částečně i ODS. V oblasti kulturní jsou to především tzv“ Pravda a láska“ , která ovládá hlavní media a to doslova. Jedním z příznačných jevů nového marxismu je i spojení ideologie a touhy po osobním obohacení. Tedy MF, LN, HN, Respekt, CT a další. V oblasti vzdělání jsou to především tzv humanitní fakulty. Zde bych snad vyzvedl FF UK, ale i další humanitní fakulty v provinčních městech jako Plzeň, Brno, Olomouc atd… V oblasti společenské je to hlavně tzv neziskový sektor. Který je neziskový pouze podle jména, jinak v něm kvete různý etno a eko miliardový business. Jak se politická korektnost projevuje Na úrovni politické snahou o implementaci radikální legislativy a podporou extremistických skupin, práv menšin atd.

Uveďme si pár příkladů: Když se tedy poslankyně ODS J. Černochová zasazuje o adopci dětí homosexuály, tak není pravicová politička, nýbrž neomarxistka. Když se předseda TOP 09 K. Schwarzenberg přimlouvá za větší práva menšin a aktivne je prosazuje, tak není konzervativec, ale neomarxista. Když politický establishment instruuje policii a justici, aby kriminalizovala jiné názorové subjekty pod rouškou boje „proti neonacismu“, tak to není demokratická politika obrana demokracie, ale odporný marxismus! Když primátor Prahy Svoboda z ODS zaštítí opakovaně gay pride, tak není pravicový politik, ale neomarxista atd.

V oblasti medií – jedním slovem Lhaním. Lhaním o situaci ve společnosti. Kdy se například menšinám přisuzují vlastnosti, které nemají, bezskrupulózně se útočí na názorové oponenty, Lže se o situaci a stavu ve společnosti a záměrně se vyvolává „společenské dusno“.

Když administrátor na nějakém blogu toleruje útoky na tradiční instituce, křesťanství, rodinu a odstraňuje kritiku homosexualismu, kriminality menšin…., tak není ochránce mravnosti, ale neomarxistický cenzor. V oblasti kulturní je to podobné jako v mediích – především se lže a útočí na názorové oponenty a také rasovým a národním sebemrskačstvím. „Češi jsou to nejhorší, co existuje“. „Běloši jsou rasisté...“… Stejně jako v oblasti společenské – kde různé neziskovky a extremistističtí aktivisté neodmítají při prosazování svých marxistických agend a cílů žádnou hanebnost ani lež. K tomu si připočtěte legislativní a hlavně finanční podporu z EU.

Jak se politické korektnosti zbavit?

Řekněme jasné dost! Přestat se bát jít s kůží na trh. V sázce není nic menšího než naše svoboda! Navíc na naší straně je pravda a rozum, tak se jí nebojme říkat nahlas. Nebojme se říkat nahlas, že „manželství“ dvou leseb, nebo gayů nemá s manželstvím a rodinou nic společného. Nebojme se veřejně odmítat adopci dětí homosexuály jako zvrácenost, Nebojme se odmítat pedofilii a euthanasii.

Nebojme se odmítat ekologické nesmysly. Odmítejme financovat neziskový sektor z našich daní. Odmítejme financovat tzv. kulturu, která podporuje politickou korektnost. Důsledně požadujme svobodu slova pro všechny! Odmítejme pochybný multikulturalismus a přistěhovalectví a kritizujme rostoucí kriminalitu menšin, stejně jako některé barbarské neevropské kultury.

Buďme hrdí na naší kulturu a naše předky a tradice. Buďme hrdí, že jsme Češi, co žijí ve svobodné zemi! Přestaňme sledovat politicky korektní media. Podporujme strany, které požadují vystoupení z EU. Netolerujme politickou korektnost při výchově dětí a stěžujme si na politicky korektní- marxistické pedagogy a žádejme jejich náhradu….

Prostě aplikujme zdravý rozum!!!

Čtěte také: 

Politická korektnost? Konec světa!

Politická korektnost je největším nebezpečím současnosti

 

Probouzí se britská pravice z politicky korektní hypnózy?

Klíčová slova: multikulturalismus  | politická korektnost  | homosexuálové  | feminismus  | gender
7416 čtenářů | 
HodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnoceníHodnocení
Tisknout článek Poslat článek e-mailem
Vaše hodnocení: 

Zde můžete nastavit své hodnoceníČtěte také

ePortal.cz

Co je vlastně Gay (a dnes už šedesát čtyři dalších) Pride? Komunisty prověřená filmařka a poslankyně Sommerová požaduje vyhazov kandidáta SPD z rady ČRoOrganizace pro pomoc uprchlíkům aneb jak se blahobytně živit na pomoci uprchlíkůmDědictví ISIS. Připomeňme si genocidu Jezídu spáchanou muslimy ...Litvu zaplavují muslimští ilegální imigranti. EU slibuje jejich přerozdělení po Evropě!

euPortal.cz

Podpořte prosím EUportal.czAmeričané se musí probudit a pochopit, že ztrácejí svoji zemi. Americké děti se učí nenávidět sebe, své rodiče a svou zemi

Eurabia.cz

O výhledu nových knih o islámu na následující měsíce. Pomozte nám vzdělávat český národ!Litva pokračuje v násilném vyhánění ilegálů: Jeden mrtvý

FreeGlobe.cz

Budou nám taky měřit penisy?Italská mafie vyměkla. Bere i homosexuály a syn jednoho z šéfů je...

Nezdravi.cz

Co je podstatou stárnutí? Je to cílená autodestrukce? Proč se to vyvinulo? Jak ho zpomalit, anti-aging? Tímto si můžete prodloužit životVeganka tvrdí, vejce jsou pro vaše zdraví horší než kouření. Takto to prý zjistila

euServer.cz

Na co všechno mají propagandisté ČT žaludekMezi morem a covidem, aneb zrození a smrt evropské civilizace

eOdborar.cz

Rusko usilovně buduje výrobny vakcíny proti koronaviruEU kašle na Evropany. Dovoluje vyvážet vakcíny z Evropy pryč a Evropané mají umírat

ParlamentniListy.cz

Útok na Babiše, jde to do rodiny. „Velká prasárna!“ Kalousek to schytal. A hned po něm senátor Smoljak. „Chucpe!“Politici a ČT. Zásadní zjištění. Hana Lipovská prozradila, co objevila po svém vstupu do Rady ČT
Články autora
Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:

RSS feed Zasílání upozornění