Během posledních tří let se ukázalo v několika vědeckých studiích pořízených respektovanými týmy, že veřejná podpora biopaliv má zcela opačné výsledky než ty zamýšlené. Kalkulace dopadů využívání biopaliv ukázaly, že tato paliva nejen že nezmenšují emise skleníkových plynů, ale naopak je zvyšují. Kromě této skutečnosti ale vyšlo také najevo, že masivní využívání zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin  má mimořádně nepříznivý dopad na ceny základních potravinářských komodit na celém světě. Zkrátka stanovení evropského cíle 10% biopaliv v roce 2020 se ukázalo být totálně chybným projektem. Místo omezení "globálního oteplování" se v praxi dosáhlo zdražení potravin a emise skleníkových plynů se zvýšily. Takže se jedná jednoznačně o chybnou politiku za kterou by se její autoři měli veřejnosti omluvit a navrhout její okamžité ukončení. To se ale zatím nestalo.

Evropská komise se na podzim minulého roku již nemohla tvářit, že výše zmíněné vědecké studie neexistují a oznámila, že závazný cíl pro biopaliva přehodnotí. V této věci jsem podal na Evropskou komisi v říjnu 2012 interpelaci, kde jsem se dotazoval, zda bude závazný cíl zrušen. V odpovědi paní komisařky, kterou najdete na www.fajmon.eu, se můžeme dočíst, že Komise hodlá situaci řešit tak, že závazný cíl sníží u biopaliv pěstovaných na zemědělské půdě na 5%. Komise rovněž vkládá důvěru v tzv. biopaliva druhé generace, což mají být zázračná biopaliva, která nebudou mít negativní dopad na ceny potravin. V této souvislosti se mluví hlavně o využití slámy, hnoje a dalších odpadních surovin ze slavné biomasy. Komise ale vůbec nezpochybňuje svůj hlavní cíl, kterým je vybudování bezuhlíkové ekonomiky v roce 2050.

Tak si to shrňme. Nesmyslný závazný cíl 10% stále platí a členské státy se jím musí řídit. Komise zvažuje nějaké změny, ale neví se přesně jaké. Ceny potravin jsou v celém světě zbytečně vysoké, protože se pěstuje obrovské množství energetických plodin. To je i ta slavná řepka na našich polích. A skleníkové plyny se tímto způsobem nijak neomezují. Není to absurdní? Myslím, že je.

Více na www.fajmon.eu

Čtěte také: 

Biopaliva, solární panely a energetické štítky – socialistické hospodářství nabírá v Evropě na síle

Biopaliva – ekologický zmetek a katastrofa pro chudé

Bursík, Paroubek či Fischer a další mají vážný problém. Budou platit do konce života?