Kdy naposledy vlála na Hradě cizí vlajka, kromě oficiálních zahraničních návštěv? Musíme hodně daleko do minulosti, ta vlajka byla červená s bílým kruhem a hákovým křížem. Červená se zaměnila za modrou, kruh se proměnil do svatozáře hvězd a hákový kříž zmizel, jinak je to prakticky stejné.

I dnes musíme poslouchat to, co k nám přichází odjinud. Už to není Berlín, ale Brusel. Zatímco za války jsme byli jednoduše zabráni a například ze dne na den se změnil směr jízdy zleva vpravo, dnes jsme obíráni o svou samostatnost krůček po krůčku jako s příslovečným zahříváním žáby v hrnci vody.

Předseda Svobodných Petr Mach řekl: "Modrý prapor s hvězdičkami není oficiální vlajkou EU a za symbol EU jej považuje podle Prohlášení č. 52 připojeného k Lisabonské smlouvě jen 16 z 27 států EU a Česká republika mezi nimi není. Navíc ani vlajky jiných mezinárodních organizací, jichž je ČR členem, na Hradě trvale nevisí a nemají viset. Ani na sídle britské královny či francouzského prezidenta prapor EU nevisí."

S Petrem Machem plně souhlasím. Koneckonců jsem o tom již před dvěma měsíci psal. Je na místě se ptát, zda vyvěšení neoficiální vlajky (oficiální byla pouze v odmítnuté Euroústavě a v Lisabonské smlouvě se tento bod vypustil) EU není aktem nezákonným.

Pražský Hrad není soukromý majetek, na který si může kdokoli vyvěsit cokoli. Pražský Hrad je symbol české státnosti, je to sídlo české hlavy státu a jako takové by nemělo být trvale ozdobeno jinou než českou vlajkou. Ono vůbec vyvěšování vlajek má dlouhou historii a pokud bychom na to dnes už takřka nezapomněli, bylo jimi označováno území někomu patřící, případně území získané ve válce bylo označeno vlajkou dobyvatele.

Takže nás EU dobyla? Co je vlastně EU za stát? Kdo mu vládne? Lze se snad od EU vysvobodit anebo dokonce EU dobýt? Nesmysl? Možná, ale uvědomme si, že EU oficiální symbol nemá, nemá ani svoje území, nemá svou vládu. EU je jen spolek několika států.

Česká republika je členem mnoha spolků, v roce 2008 přesně dvaašedesáti. Žádný z těchto spolků si neosobuje právo, aby jeho vlajka byla oficiálně vyvěšena a uctívána. Když už tedy prezident Zeman nechal vyvěsit vlajku spolku EU, pak bych moc prosil, aby byla rovněž vyvěšena vlajka Mezinárodní organizace pro kakao, Úřadu pro mořské dno anebo Organizace pro révu a víno. A prosím zahrát k tomu hymnu!

Pozvaný maoista Barroso obdivoval při prohlídce Pražský Hrad: "Krása a majestátnost těchto míst skutečně bere dech a vyvolává úvahy o minulosti i budoucnosti Evropy," řekl. Upřímně, budoucnost Evropy tak, jak je v současnosti vedena EU, bude těžký úpadek, bankrot a rozpad EU.

Prezident Zeman řekl, že Česko by mělo patřit k tvrdému jádru evropské integrace. Jako první krok, nechal vyvěsit neuznávaný symbol a podepsal euroval, přičemž kritizoval, že jsme poslední zemí, kde euroval ještě nebyl podepsán.

A zase jsme u toho. Euroval platí pro Eurozónu. Nevidím jediný důvod, proč ho podepisovat, když eurem neplatíme. Kam vede společná měna ekonomicky rozdílných států vidíme na příkladech Řecka, Irska, Španělska, Kypru... Hroutí se to jako domeček z karet.

Byl bych rád, kdyby prezident zeman veřejně řekl, že souhlasí s tím, aby Česko v případě přijetí eura jako své měny (což nám může při plnění podmínek Brusel dokonce nařídit) okamžitě zaplatilo do Eurovalu cca 32 miliard a ručilo za dalších 280 miliard korun.

Přitom euroval může i o své půjčky zadluženým státům eurozóny přijít tím, že dluhy odepíše. Každý stát zapojený do eurovalu tak nuceně musí sanovat dluhy jiných států, ač je to porušením evropských smluv, kde je jasně napsáno, že žádný členský stát nesmí pomáhat jinému členskému státu v případě dluhů.

Vyvěšení neuznávané vlajky považuji za nechutné stejně jako slova prezidenta Zemana o nutnosti být v tvrdém jádru integrace. To totiž znamená jedno. Slepě přijímat vše z Bruselu, nadšeně u toho tleskat a hlavně, proboha, nepřemýšlet. Integrace dovedla několik států na pokraj bankrotu.

Jiné státy jsou v problémech, protože sanují těžce zadlužené jiné státy. A tohle je ta slibovaná prosperita? "Podpis prezidenta pod dodatkem Smlouvy o fungování EU je příkladem spolupráce a solidarity, kterou v Evropě potřebujeme," řekl poté Barroso. "Bez důvěry není investic, bez investic není růstu a pracovních míst," řekl.

Takže máme být jako sousední Slovensko, které si muselo půjčit na to aby pomohlo zadluženému Řecku, kde si lidé žili třikrát lépe než na Slovensku? Hitler se se svými plány příliš netajil. Stalin ke svým plánům využil proletariát. A EU dává všem klapky na oči a běda, jak někdo řekne byť jen slůvko proti.

Takový je hned označen za potížistu, eurofoba a nácka. Proč má Brusel strach z toho, že by exprezident Klaus byl europoslancem? Protože nemlčí, nemá klapky na očích a velice přesně pojmenovává to, co se v EU děje, nehledě o jeho velice pravdivých prognózách. Může se ještě EU změnit anebo skončí krachem?

Čtěte také: 

Stáváme se znovu jen Protektorátem Čechy a Morava?

Eurofederalisté na konci s dechem

 

V životě jsem nic neukradl. Určitě, pane Zemane?