Kučera byl velitelem roty pohraniční stráže v Horní Stropnici nedaleko rakouských hranic. Co to vlastně byla pohraniční stráž? Byla to ozbrojená složka komunistického režimu, která svým způsobem kopírovala jednotky SS, jež střežily koncentrační tábory. Podobnost je tady veliká, protože socialistické Československo se silně blížilo nacistickým vyhlazovacím lágrům. Na hranicích se Západem, tedy se svobodným světem, byly vztyčeny ostnaté dráty a další zátarasy a střílelo se a také se zabíjeli ti, kteří chtěli utéct za svobodou. V tom si esesáčtí strážci a rudí pohraničníci počínali stejně.

Na druhé straně je potřeba rozlišovat mezi těmi, kteří na hranicích trávili nedobrovolně dva roky základní vojenské služby a tzv. vojáky z povolání. Záklaďáci sami byli obětí systému, který je nutil střílet po lidech, kdežto jejich velitelé se rozhodli pro toto zločinné jednání dobrovolně. Výmluva, že se tak dělo v souladu s tehdy platnými zákony neobstojí, na to se nacisté vymlouvali také. A to je i případ Václava Kučery, který se navíc dal do služeb StB (komunistické státní tajné policie, obdoby nacistického gestapa). Podle názoru odborníků a důkazů v archivních materiálech současný jihočeský radní si počínal jako práskač velmi aktivně a v hierarchii pomahačů StB se stal rezidentem. Tedy tím, kdo řídil skupinu udavačů jemu podobných a dokonce za to bral odměny.

Je dobře, že jihočeský hejtman Jiří Zimola, požaduje Kučerovu demisi. Nicméně tato aféra je dalším důkazem toho, že Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) není jinou stranou než KSČ. Mnoho současných komunistů nevidí na zločinech minulého režimu nic špatného a někteří dokonce chodí adorovat na hroby masového vraha Klementa Gottwalda. Důvodů pro zákaz KSČM je opravdu víc než v případě Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Čtěte také: 

Fanatická komunistka skončila, slušní lidé zvítězili

Volba KSČM znamená volbu lží, korupce, podvodů a neschopnosti

 

Je pokrytecké, když vadí Bátora, ale Patočka a komunisté nikoli