Důvodem je fakt, že připravovaná kanonizace 813 mučedníků z Otranta oživuje vzpomínku na období, kdy muslimové několik staletí útočili na Evropu a zotročovali a masakrovali její obyvatele ve jménu islámu.

Město Otranto leží v Itálii a stalo se cílem nájezdů muslimů v roce 1480, kteří město dobyli. Při této agresi muslimové povraždili kolem dvaceti tisíc křesťanů a pět tisíc odvlekli do otroctví. Následně muslimové obklíčili katedrálu a v ni 813 křesťanů, mužů, žen a dětí. Muslimové jim dali dle islámského zákona šaria na vybranou buď konvertují k islámu nebo budou zabiti.

Křesťané to odmítli, a tak byli všichni povraždění a arcibiskupa a vůdce obránců muslimové umučili zvláště barbarským způsobem, aby zaseli strach do duší křesťanů z jiných oblasti Itálie přesně podle slov koránu:

Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří (v islám), hrůzu za to, že přidružili k Alláhovi něco, k čemu On neseslal žádné zplnomocnění. ... Muhammad je posel Alláha, a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou. 

Snaha odstupujícího papeže je teď multikulturalisty v řadách katolické církve vnímáná jako zločin proti islámu, vzepření se appeasementu vůči islámu a stejně tak ji vnímají i muslimové. Jak se vlastně mohl papež opovážit takhle se vzepřít islámu, když chce oslavit jako hrdiny ty, co byli islámem zabiti? Tohle se honí mnoha muslimům v hlavách a nejen jim.

titulek upraven redakcí ePortál 

Čtěte také: 

Militantní islám s burkami postavme mimo zákon!

Na Evropu míří smrtící islamistické dýky! Neztupíme-li je, zhyneme…

Islám chce dobýt svět