Na toto téma už bylo řečeno mnohé, především na adresu prezidenta Klause a jeho novoroční amnestii. Málokdo se dokáže zamyslet nad tím, že soudy u nás trvají neskutečně dlouhou dobu. Spor, který se táhne šestnáct let, je smutnou a výmluvnou ukázkou neschopnosti justice.

Ani já nejsem nadšen z osvobození lidí, kteří s velkou pravděpodobností blížící se jistotě okradli velké množství lidí a pak protahovali soud jak to jen šlo. Myslím si, že prezident Klaus neměl druhý článek amnestie vůbec použít, ale narozdíl od Karla Janečka uznávám, že prezident pouze využil svého ústavního práva.

Prý už se podařilo zlanařit dvacet senátorů ochotných žalobu proti prezidentu podat. Do potřebného počtu by tak chybělo jen sedm senátorů. U některých mě připojení ke snaze žalovat prezidenta nepřekvapuje. Ale například u Františka Bublana překvapuje a hodně.

Vždyť František Bublan neměl za minulého režimu na růžích ustláno. Patřil k disentu, a pokud skutečně vyznává demokracii tak, že za ní v minulém režimu bojoval, pak by neměl jít proti znění Ústavy, která prezidentovi zaručuje právo vyhlásit amnestii v jakémkoli rozsahu.

Podle Karla Janečka spáchal prezident zločin. Možná by bylo dobré, pokud by si pan janeček přečetl Ústavu, snad mu na to při vydělávání peněz na burze vyjde chvilka času. Pokud by nechtěl ztrácet čas, tak mu klidně zmíněné články naservíruji:

Článek 63/j (prezident) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo
Článek 63/k (prezident) má právo udělovat amnestii

Nikde není ani čárka o tom, v jakém rozsahu může být amnestie anebo abolice použita. Kdyby se prezident rozhodl udělit celkovou amnestii a premiér či jím pověřený člen vlády amnestii spolupodepsal, neudálo by se nic protizákonného.

Jaký zločin tedy prezident Klaus podle Karla Janečka spáchal? Údajně poškodil právní stát. Šel snad prezident Klaus proti zákonu? Doposud jsem měl za to, že Ústava je základním právním dokumentem České republiky a pokud prezident využije svého práva uvedeného v Ústavě, těžko může jít proti zákonu.

Sám Janeček přiznává, že šance na odsouzení Václava Klause pro velezradu je mizivá, já bych doslova řekl, že v daném případě neexistuje vůbec. Jenže následující větou se Karel janeček odhaluje v celé své nahotě:

"Je třeba ukázat, že to, co já považuji za zločin, mu nemůže projít bez povšimnutí," říká Karel Janeček na adresu prezidenta Klause. A jsme u jádra pudla. Nepotřebujeme soudy, nepotřebujeme důkazy, nepotřebujeme vlastně vůbec nic, stačí Janečkovo přesvědčení o tom, co je zločin.

Bože, chraň nás před takovými samozvanými spasiteli. Člověk, který si sám o sobě myslí, že jedině on je správným vykladatelem zákonů, že jedině jeho mínění je to jediné správné a že pokud se bude vše řídit podle něj zachrání svět a přilehlý vesmír, podlehl pocitu vlastní důležitosti, popřípadě je to schopný manipulátor chytají se populistických gest, které mu mají zajistit nějaký osobní profit. A nemusí být jen materiální.

Pan Janeček tedy bude stát nad zákonem. On bude rozhodovat o tom, že někdo spáchal zločin a bude ho za to veřejně dehonestovat a vláčet po soudech. On bude zároveň žalobcem a soudcem. Ještě mu zbývá být vykonavatelem trestu. Hotový soudce Dredd.

Horší je, že mu na to letí spousta lidí, kteří nedokážou přemýšlet. Jako ovce budou následovat svého kozla až na jatka, ze kterých vyjde na druhé straně jen ten kozel. Šance, že by byl prezident potrestán za to, že využil svého Ústavního práva je mizivá. Existuje ale množství lidí, kteří se chtějí jen zviditelnit. Stejně jako Král Králů se svým Žitem.

Čtěte také: 

Média záměrně manipulují veřejností stran amnestie. Zastavením trestního stíhání pohledávky poškozených NEZANIKAJÍ!

Není kouře bez ohně: úvaha o amnestii, která se do mainstreamových médií jaksi nehodila...

Kdo psal amnestii?