Jana Bobošíková, Jiří Dientsbier, Jan Fischer, Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová a Karel Schwarzenberg. Ze zbývajících dvou kandidátů je pro nejvyšší ústavní funkci přijatelnější rozhodně Přemysl Sobotka, protože:

1) Je demokrat - ne elitář. Ve sporu, který se zde vede od pádu komunismu, stojí na straně parlamentní demokracie, prostřednictvím které o dění rozhoduje suverénní občan, nikoli "moudré" elity. Zkušenosti milionů lidí se prostřednictvím volebních lístků promítnou v konečný volební výsledek. Nikoli každý kandidát je tomuto systému nakloněn.

2) Je důstojný člověk - ne komediant. Jeho dlouholeté působení v Senátu - včetně jeho šestiletého vedení této instituce - je charakterizováno klidnou, rozumnou a s nadhledem vedenou politikou. Neměl potřebu být znám tisíci bonmoty, neměl potřebu vést plamenné projevy jejichž jediným smyslem je vyvolat ještě plamennější odezvu. Prezident má být člověk, který má tento klid a důstojnost.

3) Trvá na svých postojích - neohýbá záda. Důkazem toho budiž například fakt, že nikdy nevstoupil do KSČ, naopak za celý život byl (a je) členem pouze jedné politické strany, kterou i přes její některé těžké chvíle neopustil. Neopustil ji ani přesto, že - jak sám říká - mu to při kandidatuře příliš popularity nepřidává. Je to znak loajality a pevné morálky. V případě jeho výhry by k přerušení členství samozřejmě došlo, což je logické.

4) Je prověřen voliči - prošel volbami. To je velmi důležitý bod. Přemysl Sobotka se nikdy nebál jít s kůží na trh a obhájit sebe i své principy a názory před voliči, narozdíl od jiných kandidátů. Volby do Senátu vyhrál v letech 1996, 1998, 2004 a 2010. Znamená to, že voliči s ním jsou spokojeni a do Senátu ho proto vysílají opakovaně.

5) Prosazuje znalost historie - ne její zapomenutí. Což je zváště důležité vzhledem k nešťastným zkušenostem naší země a tolika zničeným životům, ale také vzhledem k tomu, že i dnes mnozí zcela nepochopitelně mávají "hnědými" i rudými vlajkami.

6) Je to dlouholetý politik - nikoli najednou objevený spasitel. Přemysl Sobotka je politikem od hlavy k patě. Za tu dobu ho voliči sledují a stále si přejí, aby politikem byl. MUDr. Sobotka se neobjevil včera - nebo předevčírem jako někdo, o kom nic nevíme. Známe ho a víme, jak se chová, jak vystupuje. Není to překvapení, které se kdesi objevilo a jež politickým životem prověřené není. Rovněž je v tom zkušenost - zná dobře pravidla hry a nemusí se nic učit - je plně připraven.

K závěru bych napsal, že Přemysl Sobotka má samozřejmě zcela konkrétní politické i nepolitické názory na velikou spoustu věcí, ale já je zde záměrně neuvádím, protože u prezidenta republiky nepotřebuji, aby prosazoval jedno procento u daní nahoru, nebo dolů. Toto není z Ústavy vyplývající úkol pro něho. Proto píši poněkud obecně. Potřebujeme prezidenta morálně i osobnostně silného, zkušeného, důstojného - žádného komika - uvědomme si, že jeho sídlo je největší hrad na světě a tam potřebujeme důstojnost. Ze všech kandidátů, není žádný jiný, který by tato kritéria splňoval. Proto budu volit doktora Sobotku prezidentem České republiky.

Pozn. šéfredaktora: Publikování textů tohoto typu nikterak neznamená, že ten či onen kandidát je "koněm" ePortál.cz. Publikujeme i názorové texty, se kterými nemusíme nutně souhlasit do posledního puntíku...

Čtěte také: