Zvláště v obvodu číslo 23 (Praha 8) nastala kuriózní situace. Do druhého kola z prvního místa (!) postupuje Ing. Jiří Dolejš za KSČM se ziskem 22,05% a Ing. arch. Daniela Filipiová za ODS, která obdržela 21,71% hlasů.

V novodobé historii tohoto státu se ještě nikdy nic podobného nestalo - alespoň ne v Praze. Všichni chápeme, že značka ODS velmi utrpěla a pro Danielu Filipiovou nemusí být výhodné za ni kandidovat do Senátu. Všichni však neustále opakujeme slovo korupce. Daniela Filipiová má svůj štít čistý, narozdíl od pana Dolejše.

Toto není tradiční laciné antikomunistické volání. Pan Dolejš byl v roce 2009 redaktory MF Dnes natočen skrytou kamerou jak velmi ochotně debatuje s redaktorem MF Dnes, vydávajícího se za majitele heren, o změně loterijního zákona za jeden milion korun, které by tento "majitel heren" zaplatil formou inzerce v komunistických Haló novinách, načež by pak o tuto částu KSČM zkrátila dotace, které jim posílají. To je korupce. Byl u toho natočen ještě s jedním svým kolegou, který pak ale rezignoval na své funkce v KSČM, jakož i na funkci poslance. Nikoliv tak Jiří Dolejš.

Daniela Filipiová za svou dlouhou kariéru ve veřejných funkcích (mj. ministryně zdravotnictví) má štít čistý.

Nejde zde o souboj ODS vs. KSČM. Jde o souboj mezi zkorumpovaným a čistým kandidátem. My, kteří ve volebním obvodu číslo 23 volit nemůžeme, máme také zájem na tom, aby korupčníci v Senátu nebyli, ale tuto volbu ve své moci nemáme. Nezbývá tedy nic jiného, než požádat vás, kteří můžete svým hlasem situaci ovlivnit, abyste tak v zájmu nás všech učinili.

Nepusťme úplatného komunistu do Senátu. Podpořte, prosím, Danielu Filipiovou, která svým dlouholetým úsilím prokázala, že si podporu zaslouží. Voliči v obvodu 23, nemusíte mít ODS rádi, ale o tu teď vůbec nejde. Jde tu o to, že zvolíte-li pana Dolejše, zvolíte člověka, který bude ochotně za miliony spolupracovat na účelových změnách zákonů. Jen si bude dávat víc pozor.

Čtěte také:

Filip, Dolejš a ztráta paměti 

Volba KSČM znamená volbu lží, korupce, podvodů a neschopnosti

 

Za vzestupem komunistů stojí bývalé pravicové strany