Tak se z mého otce stal „pánbíčkář“, jak se tenkrát říkalo praktikujícím křesťanům, co chodili do kostela. Proto nemohl učit „moderní“ mladé lidi, pro něž absolutno bylo něco mimo mísu. A stal se dělníkem v uhelných skladech a vsetínském MEZu, což zcela jasně vyhranilo můj vztah k soudruhům,  zvláště když v mé rodné vsi se k moci dostali po „únoru“ ti, co nikdy nic neměli, a pro které byli udření sedláci jen sprostými kulaky...

Včera dosáhl Miloš Zeman svého 50tisícího podpisu spoluobčanů, čímž naplnil druhou podmínku pro přímou volbu, když už měl deset hlasů senátorů. Miloše Zemana jsem se v našem rozhovoru mj. zeptal: „Vašim konkurentem o Pražský hrad je pan Fischer, kterému však voliči vyčítají, že byl komunistou. Vy ale máte obdobnou minulost. Je to podle Vás tak nesmazatelný hřích být komunistou…?”

“Já nechci napadat žádného kandidáta na prezidenta, tedy ani Jana Fischera, ale vstoupit do komunistické strany během Pražského jara a být za dva roky poté vyloučen kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací, je něco jiného, než vstoupit do komunistické strany v roce 1980, tedy v době normalizace. Já bych v tom určitý rozdíl viděl, ale jestli je ten rozdíl závažný, o tom rozhodnou voliči. A je dobře, že existuje přímá volba, kdy dostane možnost přes osm a půl milionu oprávněných voličů a ne 281 poslanců a senátorů. To je ten základní úspěch a je méně důležité a není tak rozhodující, kdo bude a kdo nebude zvolen, protože to už je věcí občanů samotných…”

Psal jsem o Janu Fischerovi, Miloši Zemanovi, napíši též o Vladimíru Dlouhém. Bylo to na jaře 2012, kdy ještě Vladimír Dlouhý snil svůj prezidentský sen jen tajně. Oficiálně se přihlásil ke svému pokusu o Hrad až v těchto dnech. A po šestém srpnu by začal běh republikou, z východní Moravy na západní hranici, kdy by běžel čtyři dny v týdnu. Denně deset kilometrů v rámci kampaně na sbírání podpisů. Loni uběhl maraton, což považuje ve svých tenkrát 59 letech za slušný základ pro úspěšný sběr podpisů.

Trénoval běh, abych mohl jednou ohlásit vítězství o Hrad, resp. u Marathonu, jako Feidippidésem, jenž byl podle legendy athénský běžec, který po bitvě u Marathonu 12. září 490 př. n. l. uběhl vzdálenost do Athén se zprávou o vítězství Řeků nad početnějším perským vojskem. Podle legendy těsně po doběhnutí a předání zprávy zkolaboval a se slovy ????????µ??“ – „Zvítězili jsme“zemřel.

Vladimír Dlouhý, kdysi předseda KSČ na Prognosťáku, sice sponzory zbrojaře odmítá, ale co Bakalu…? Vládu opřenou o KSČM by ovšem jako prezident nejmenoval. Komu se chce zalíbit? Každý přece ví, že v rozhovoru pro LN mimo jiné řekl, že v roce 1976 přijal "faustovskou nabídku", že se za členství v KSČ sice styděl, ale nehodlá se za ně omlouvat. Že by se mu vrylo do paměti 14 měsíců v období let 1967-69, během kterých působila jeho rodina na Kubě...? Možná to mělo něco společného s jeho kolegou Valtrem Komárkem z Prognostického ústavu, jenž byl na Kubě několik let poradcem Fidela Castra a Che Guevary...?

Neměl přitom prý po návratu příliš vnitřních omezení a nějakých vnitřních problémů do KSČ vstoupit, protože ani rodina, ani společenské klima mu prostě nenastavily hodnoty, které by ho vedly k pocitu, že dělá něco neetického, nemorálního, nepatřičného… V roce 1983 získal titul kandidáta věd obhájením dizertační práce na téma „Nerovnovážné modely socialistické ekonomiky“. O rok později vyšla tato práce knižně, při spoluautorství Karla Dyby.

To, že byl u tzv. divoké privatizace, nepopíráProstě má pouze pocit, že odešel od rozdělané práce. Pokud by ho lid zvolil prezidentem ČR, ukončil by svá zaměstnání. Nemá žádnou firmu, jen podniká, má smlouvy s jednotlivými klienty… nejpozději v průběhu září odejde ze všech svých pracovních závazků. Podle obchodního rejstříku je Dlouhý členem dozorčí rady akciové společnosti Aetheon Capital CE, členem správní rady obecně prospěšné společnosti Prague Twenty a sedí i v dozorčí radě české Telefóniky; figuruje také ve dvou nadacích a ve dvou firmách, které jsou momentálně v likvidaci…

V době našeho rozhovoru se Zemanem se ještě nepsalo o tom, že také ing. Dlouhý, syn Ing. Karla Dlouhého, generálního ředitele Hutnictví železa, člena UV KSČ, šilhá po Pražském hradu, takže o jeho komunistické minulosti vše doplním z životopisu, v němž však není nic o jeho vztahu k protiatomové energetice, ani o tom, jak se na konferenci v Ostravě dušoval, že polské uhlí do Česka nesmí jako splátky dluhu ani páchnout. Tvrdil mi to v rozhovoru, který mi počátkem 90. let poskytl v ostravském hotelu Atom. Nadurdil se, když jsem se zeptal, jestli bude podporovat stavbu atomové elektrárny v Blahutovicích na Novojičínsku... Spíš ho motivoval Temelín a firma Westinghouse. Dnes jako člen Národní ekonomické rady vlády má vrásky z 300 miliard korun, které je třeba na dostavbu dvou nových bloků temelínské elektrárny; o projekt se ucházejí americký Westinghouse, francouzská Areva a česko-ruské konsorcium Škoda JS, Gidropress a Atomstrojexport...

Naopak v životopise Dlouhého se píše, i když by to v něm raději neviděl, že členem KSČ byl od roku 1977 do konce roku 1989. Do partaje dobrovolně vystoupil, aby po deseti soudružských letech “pochopil”, že je stvořen pro OF. A jeho Očekávání Funkce se mu naplnilo také díky tomu, že jako mladý komunista ještě stačil v letech 1978 až 1979 studovat na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii. Asi jako pro Boží rozhřešení za svůj mrzký komunistický hřích… Kdo by to řekl; já katolík, on katolík-komunista. Můj táta by se jen hořce zasmál…

V sobotu 9. prosince 1989 bylo rozhodující jednání delegace Občanského fóra u Mariána Čalfy a delagace pět hodin čekala v salónku na Úřadu vlády. Pak vyšel Petr Pithart, každému podal ruku a Dlouhému řekl: "Vy jste povýšil, protože jako předseda Státní plánovací komise jste dokonce místopředseda vlády..." Druhý den byla jmenována vláda národního porozumění...

A pak to přišlo; v červnu 1990 kandidoval Dlouhý za Občanské fórum do Federálního shromáždění, stal se poslancem a současně byl jmenován federálním ministrem hospodářství ČSFR. Po rozpadu Občanského fóra se stal členem Občanské demokratické aliance a byl zvolen jejím místopředsedou, aby ji pak dovedl až k (ne)šťastnému konci. Do roku 1997 byl ministrem průmyslu a obchodu v Klausových vládách. V červnu roku 1997 ale promyšleně odešel ze všech vládních i politických funkcí a už čerpal jen ze svých soukromých iniciativ, na které si “našetřil” podnikáním ve stáním hospodářství… Nyní zřejmě nastal čas na ještě vyšší zhodnocení jeho snah…

Po odchodu z lukrativních služeb své vlasti nyní pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs pro oblast střední a východní Evropy. K tomu ještě zodpovědně stihne práci jako člen představenstva amsterodamské společnosti Cofinec a konzultantem pro Tishman Speyer Properties. A ještě je předseda sboru poradců londýnské společnosti Chayton Capital, člen představenstva KSK Power Ventur se sídlem v indickém Hajdarábádu a předseda sboru poradců pařížské společnosti Meridiam Infrastructure… Prezidentská funkce by se na tomto privátním seskupení vyjímala jako (komunistická) třešnička na dortu…

Je podruhé ženatý. Z prvního manželství s ženou Olgou má syna Štěpána a dceru Markétu. Druhá manželka Eliška Břízová je stavební inženýrka. Prostřednictvím Arcidiecese v Hradci Králové společně se svou manželkou Eliškou již deset let finančně podporují školní výuku dvou indických dětí ve státě Karnataka. Od roku 1998 každoročně hradí výcvik jednoho psa ve Středisku výcviku slepeckých psů v Praze-Jinonicích. Od roku 2012 podporují nově vzniklou Nadaci Hanuše Goldscheidera, která si klade za cíl rozvoj dětského a mládežnického golfu. Hovoří anglicky, německy, francouzsky, rusky a španělsky... S prezentací při přímé volbě prezidenta mu bude radit Jan Piskáček. V minulosti byl blízkým spolupracovníkem ministra dopravy Aleše Řebíčka, jehož firma Viamont získala za jeho ministrování sedminásobek státních zakázek. Prostavěla 3,5 miliardy korun z veřejného rozpočtu...

Dne 9. května 2012 podalo občanské sdružení Poškození ve spolupráci s politickou stranou Suverenita - Blok Jany Bobošíkové k městskému soudu v Praze žalobu na zrušení rozhodnutí ministra hospodářství ČSFR Vladimíra Dlouhého č. 208/1990, kterým byla ukončena činnost státního podniku OKD s. p. a jeho majetek byl vložen do akciové společnosti OKD a.s. „Celou kauzu pochybné privatizace bytů OKD a kritickou situaci nájemníků těchto bytů sleduji již mnoho let a jako europoslankyně jsem dvakrát interpelovala v EP v této záležitosti. Snažím se lidem z bytů OKD pomáhat a podporuji jakoukoli snahu, která by mohla napravit nespravedlnost, ke které došlo při privatizaci OKD a zvláště 42 000 bytů OKD,“ dodala Jana Bobošíková, která nedávno poskytla nájemníkům nemalý finanční dar, aby k Evropskému soudnímu dvoru mohli podat žalobu v kauze bytů OKD.

Kdepak strmí páně uhlobaronovy Bakalovy paláce z jeho krve a potu, když z roboty jde na robotu a uhelný prach sed mu do očí, ze vlasů, z vousů a z obočí visí mu rampouchy uhlí a kolem samé dlouhé nohy a prsní silikony českých Miss… To musí přece ti chudáci z hornických kolonií pochopit, že jejich peníze za pár desítek tisíc bytů nutně potřebuje. Nemůže být nějaké ořezávátko, aby se neposunul v dolarově-miliardovém žebříčku Forbesu…

A patrně se posune; rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v rozhodčím řízení zamítl žalobu státu o 30 milionů korun smluvní pokuty na RPG Industries.Bývalý bytový fond OKD je zcela po právu majetkem RPG Byty, společnost RPG Byty má neomezené právo zřizovat zástavní právo k budovám s takzvanými bývalými byty OKD a z privatizační smlouvy nevyplývá povinnost nabídnout nájemníkům bytové jednotky k odkoupení…

Inu, já soudruh ty soudruh, odpusťme si, co jsem si a sejdeme se ne v posteli BB, ale na Pražském hradě, kde možná bude mít Dlouhý i dlouhé prsty…?

Čtěte také: 

Někdy se cítím jako pitomec (Vladimír Dlouhý)

Paní Klausová, smeťte ty Fischery, Švejnary, Sobotky, Špidly...

Nakonec Japonec?